20201209 ІПК: 5070/ІПК/26-15-04-01-18 Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної без факту здійснення господарської операції

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 9 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5070/ІПК/26-15-04-01-18

Щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної без факту здійснення господарської операції

Індивідуальна податкова консультація

Головне управління ДПС у м. Києві розглянуло лист щодо порядку складання розрахунку коригування до податкової накладної, складеної без факту здійснення господарської операції та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) в межах своїх повноважень повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариством було складено податкову накладну на неплатника ПДВ без факту здійснення господарських операцій та зареєстровано в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН).

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статті 1 розділу I Кодексу).

Правові основи оподаткування податком на додану вартість (далі — ПДВ) встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу.

Так, відповідно до пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

На дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в ЄРПН у встановлений Кодексом термін (пункт 201.1 статті 201 розділу V Кодексу).

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 розділу V Кодексу якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Таким чином, у разі складання податкової накладної, яка не відповідає даним бухгалтерського обліку платника податку та її реєстрації в ЄРПН платник податку відповідно до пункту 192.1 статті 192 розділу V Кодексу з метою виправлення помилок, допущених при складанні такої податкової накладної, на дату виявлення помилки може скласти розрахунок коригування до неї. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем товарів/послуг, на якого була складена така податкова накладна.

Порядок складання податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307 (далі — Порядок № 1307).

Згідно із пунктом 21 Порядку № 1307, у разі здійсненім коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Кодексу постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

У разі складання розрахунку коригування до податкової накладної, що була складена на неплатника ПДВ та без факту здійснення господарських операцій, такий розрахунок коригування складаються та реєструється в ЄРПН постачальником (продавцем) з урахуванням таких особливостей:

• у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку;

• у заголовній частині розрахунку коригування зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилковим ІПН;

• у розділі Б зазначаються зі знаком «-» (виводяться в «0») відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ);

• у графі 2.1 «код причини» розрахунку коригування зазначається код «103» (повернення товару або авансових платежів).

Загальні роз’яснення щодо особливостей складання та реєстрації в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних надано листом ДФС від 27.11.2018 № 36942/7/99-99-15-03-02-17, який розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Законодавство — Податкове законодавство — Листи» за адресою https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/73086.html. Зазначені роз’яснення платник податку може використовувати у своїй діяльності.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.