20201209 № 5077/ІПК/99-00-05-05-01-06 Щодо нарахування штрафних санкцій та пені на суму заниженого податкового зобов’язання

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 9 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5077/ІПК/99-00-05-05-01-06

Щодо нарахування штрафних санкцій та пені на суму заниженого податкового зобов’язання

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо нарахування штрафних санкцій та пені на суму заниженого податкового зобов’язання та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах повноважень повідомляє.

У платника податку на прибуток підприємств виникло питання щодо нарахування штрафних санкцій та пені на суму заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, якщо самостійне виправлення помилок, виявлених у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) за І квартал 2020 року здійснюватиметься протягом періоду проведення заходів, спрямованих на запобіганню виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Положеннями ст. 50 Кодексу передбачено порядок внесення змін до податкової звітності у разі самостійного виправлення платником податків помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій звітності.

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 Кодексу:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Відповідно до підпунктів 129.1.3 та 129.3.1 п. 129.3 ст. 129 Кодексу нарахування пені:

— розпочинається при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 Кодексу, – після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання,

— закінчується у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань.

На суми грошового зобов’язання, визначеного п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 Кодексу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи, зокрема, з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.

Водночас, п. 521 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу встановлено, що за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:

  1. порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
  2. відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
  3. порушення вимог законодавства в частині:
  4. обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
  5. цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
  6. обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
  7. здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
  8. здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
  9. порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.

Протягом періоду з 01 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

З урахуванням зазначеного, до платника податку на прибуток підприємств, який самостійно виправив помилки, допущені у декларації за звітний (податковий) період І квартал 2020 року, протягом періоду проведення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину), але при цьому сплатив узгоджену суму грошового зобов’язання протягом періоду проведення таких заходів, штрафні санкції, передбачені п. 50.1 ст. 50 Кодексу, та пеня не застосовуються.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.