20201210 № 5081/ІПК/99-00-04-05-03-06 відображення коштів у податковому розрахунку ф. № 1ДФ.

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 10 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5081/ІПК/99-00-04-05-03-06

Щодо практичного застосування норм податкового законодавства

 

Індивідуальна податкова консультація

Платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо оподаткування доходу у вигляді коштів, отриманих фізичною особою, яка не найманим працівником юридичної особи, але на підставі довіреності отримує готівкові кошти у банку та повертає їх директору юридичної особи і відображення цих коштів у податковому розрахунку ф. № 1ДФ.

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо практичного застосування норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у своєму зверненні зазначив, що для ведення господарської діяльності видавала фізичній особі, яка не є найманим працівником юридичної особи, довіреність на отримання готівкових коштів у відділенні банку на підставі відповідного чеку, які після їх отримання передавалися директору юридичної особи. Передача готівкових коштів від фізичної особи, яка їх отримувала в відділенні банку директору юридичної особи здійснювалося з оформленням прибуткового касового ордеру.

Таким чином, платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо оподаткування доходу у вигляді коштів, отриманих фізичною особою, яка не найманим працівником юридичної особи, але на підставі довіреності отримує готівкові кошти у банку та повертає їх директору юридичної особи і відображення цих коштів у податковому розрахунку ф. № 1ДФ.

Відповідно до частин першої та третьої ст. 237 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.

Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

Статтею 244 ЦКУ визначено, що представництво за довіреністю може ґрунтуватися на акті органу юридичної особи.

Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами (ст. 246 ЦКУ).

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, відповідно до п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Згідно з п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід

При цьому дохід з джерелом походження з України – це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні (п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Статтею 165 Кодексу встановлено вичерпний перелік доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою) (п.п. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Разом з тим, доходи, які включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків визначено п. 164.2 ст. 164 Кодексу.

Також вказані доходи є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Разом з тим відповідно до п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати у строки, встановлені Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Таким чином, у разі якщо фізичною особою, яка не найманим працівником юридичної особи, на підставі довіреності отримуються у відділенні банку готівкові кошти та оприбутковуються у касі юридичної особи відповідно до законодавства, то у розумінні Кодексу доходу у такої фізичної особи не виникає.

Одночасно зауважуємо, що з питання правильності оформлення та правомірності видачі фізичній особі, яка не є найманим працівником юридичної особи, довіреності на отримання готівкових коштів з поточного рахунку юридичної особи на підставі чека з призначенням платежу «Видача готівки на закупівлю металобрухту», а також здійснення касових операцій на підставі виданої довіреності, ви можете звернутися до Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України та Національного банку України.

З метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань, зокрема акту органу юридичної особи на підставі якого видана довіреність, також довіреність, тощо.

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.