20201211 ІПК № 5138/ІПК/99-00-04-05-03-09 Щодо підтвердження резидентського статусу фізичної особи

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 11 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5138/ІПК/99-00-04-05-03-09

Щодо підтвердження резидентського статусу фізичної особи

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст.52 Податкового кодексу України (далі – Кодексу) розглянула Ваше звернення від … щодо підтвердження резидентського статусу фізичної особи, і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у листі.

Платник податків у своєму зверненні повідомила, що в спадок від батька їй залишився земельний пай в …., який вона переоформлює на себе, у зв’язку з чим у нотаріуса виникли сумніви щодо статусу резидента України у її батька, оскільки прописаний останні 20 років він був в … , але в 2018 році переїхав в її квартиру в селищі …, де проживав останні два роки, і де помер . …

Статтею 19 Конституції України визначено, зокрема, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розділом IV Кодексу, відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку на доходи фізичних осіб є, зокрема, фізична особа – резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, та фізична особа – нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Поняття «резидент» та умови набуття платником податку статусу резидента України визначено п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 Кодексу.

Однак слід врахувати, що п. 26 підрозділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Кодексу передбачено, що на період дії Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VII «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» Кодекс застосовується з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1636).

Так, згідно з п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636 фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), на території ВЕЗ «Крим», прирівнюються з метою оподаткування до нерезидента.

Порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, регулюється п. 170.10 ст. 170 Кодексу, яким встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу IV Кодексу для нерезидентів).

При цьому оподаткування доходу, отриманого платником податку – нерезидентом у результаті прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав, регламентується п.п. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Кодексу, згідно з яким за ставкою 18 відс., визначеною у п. 167.1 ст. 167 Кодексу, оподатковується будь-який об’єкт спадщини, що успадковується спадкоємцем-резидентом від спадкодавця-нерезидента.

Водночас фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання), на іншій території України, прирівнюються з метою оподаткування до резидента (п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636).

Визначення правового статусу та забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим здійснюються у порядку, встановленому Законом України від 20 жовтня 2014 року № 1706-VІІ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі — Закон № 1706) (п. 14.1 ст. 14 Закону № 1636).

Згідно з п. 1 ст. 4 Закону № 1706 факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (далі – довідка).

При цьому відповідно до п. 1 ст. 5 Закону № 1706 довідка засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності підстав, зазначених у ст. 1 Закону № 1706.

Отже, фізична особа, яка за правовим статусом є внутрішньо переміщеною особою, з метою оподаткування прирівнюється до резидента.

Згідно з п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Кодексу за нульовою ставкою оподатковуються об’єкти спадщини, що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення.

При цьому членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу IV Кодексу вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки (п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Зауважуємо, що положення Закону № 1636 не поширюються на фізичних осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, що визнана такою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2015 року № 254-VIII «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» або в населених пунктах на лінії зіткнення.

Водночас зауважуємо, що відповідно до абзацу першого ст. 1 Закону України від 02 вересня 1993 року № 3425-XII «Про нотаріат» (далі – Закон № 3425) нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені Законом № 3425, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, має право витребовувати від фізичних осіб відомості та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії (ст. 46 Закону № 3425).

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.