20210104 ІПК № 33/ІПК/99-00-04-03-03-06: Щодо повернення переплати з податку на доходи фізичних осіб

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 4 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 33/ІПК/99-00-04-03-03-06

Щодо повернення переплати з податку на доходи фізичних осіб

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення…., щодо повернення переплати з податку на доходи фізичних осіб і в межах компетенції повідомляє, що відповідь надається з урахуванням фактичних обставин, викладених у зверненні.

Платник податків у звернені повідомив, що у підприємства виникла переплата з податку на доходи фізичних осіб, термін якої не перевищує 365 днів. Підприємство подало до контролюючого органу заяву на повернення цієї переплати.

Таким чином платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання: чи є обов’язковим проведення податкової перевірки для повернення такої переплати.

Обов’язки нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету відповідно до п. п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Кодексу покладено на податкового агента, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах ст. 167 Кодексу.

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено ст. 168 Кодексу, відповідно до якої податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України.

При цьому відповідно до п.п. 168.1.2. п.168.1 ст.168 Кодексу податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Водночас наголошуємо, що одноразова за місяць сплата податку на доходи фізичних осіб до бюджету у повному обсязі одним платіжним дорученням, або наявність переплати, не звільняє податкового агента, від виконання функції щодо перерахування цього податку у разі проведення послідуючих за місяць виплат.

Крім того зауважуємо, що наявності переплат сум грошового зобов’язання у платника податку з податку на доходи фізичних осіб підтверджується результатами проведення перевірок контролюючим органом.

Органи Державної податкової служби при поверненні помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань керуються ст. 43 Кодексу та Порядком інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 № 60.

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п. 43.4 ст. 43 Кодексу).

Згідно з п. 43.5 ст. 43 Кодексу контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Враховуючи зазначене вище, повернення помилково та/або помилково сплачених податковим агентом грошових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб можливе за умови підтвердження наявності відповідної суми переплати за результатами проведення перевірки відповідними підрозділами органів ДПС.

Водночас, звертаємо увагу, що Законом України від 13 травня 2020 року № 591-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)» внесені зміни до підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, згідно з якими запроваджено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, крім документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПКУ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.