20210104 ІПК № 34/ІПК/99-00-04-03-03-06 оподаткування інвестиційного прибутку

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 4 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 34/ІПК/99-00-04-03-03-06

Щодо окремих норм податкового законодавства

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо окремих норм податкового законодавства і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у зверненні повідомив, що акціонерами товариства направлені вимоги до товариства про обов’язковий викуп акцій відповідно до ст. 69 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства» (далі – Закон № 514). Згідно чинного законодавства, викуп акцій товариством у акціонерів, в таких випадках здійснюється без участі профучасника ринку цінних паперів (торговця цінними паперами).

Таким чином платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з наступних питань.

1) Чи зобов’язане товариство виконувати функції податкового агента і утримувати податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (далі – збір) із суми виплачуваного акціонерам (фізичним особам) доходу.

Реалізація акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій здійснюється у порядку, встановленому ст. 69 Закону № 514.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Кодексу, згідно з п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платником податків є фізична особа – резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 Кодексу), до якого включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у п.п. 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (п.п. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Особливості оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку визначено п. 170.2 ст. 170 Кодексу.

Відповідно до п.п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Кодексу облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Відповідно до п.п. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 Кодексу інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 — 170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

До складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року (п.п. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу).

Крім того, вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Враховуючи викладене, дохід, що нараховується (виплачується) товариством фізичній особі, включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податків як інвестиційний прибуток та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і збором з урахуванням норм п. 170.2 ст. 170 Кодексу.

Водночас юридична особа виконує функції податкового агента лише в частині відображення доходу від операцій з інвестиційними активами у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4.

2) Чи може акціонер (фізична особа) самостійно виступати як податковий агент по сплаті податку/збору з власних доходів, отриманих від продажу акцій товариству, чи покладається вся відповідальність на акціонера (фізичну особу) по сплаті податку/збору, чи необхідно фізичній особі подати податкову декларацію з отриманого доходу

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Відповідно до п.п. 168.1.3. п. 168.1 п. 168 Кодексу якщо згідно з нормами цього розділу окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу податку та подати річну декларацію з цього податку.

Таким чином, обов’язок щодо сплати податку на доходи фізичних осіб і збору, отриманого фізичною особою (акціонером) від продажу інвестиційного активу, виникає у такого акціонера.

При цьому зазначений акціонер подає податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) відповідно до ст. 179 Кодексу.

Декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Кодексу) та сума податкового зобов’язання, зазначена в поданій декларації сплачується самостійно платником податків до 1 серпня року, що настає за звітним (п.179.7 ст. 179 Кодексу).

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.