20210104 № 12/ІПК/99-00-04-03-03-09 Щодо порядку оподаткування дарунку у вигляді частки в статутному капіталі товариства

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 4 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 12/ІПК/99-00-04-03-03-09

Щодо порядку оподаткування дарунку у вигляді частки в статутному капіталі товариства

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо порядку оподаткування дарунку у вигляді частки в статутному капіталі товариства, та неотриманих виплат при виході зі складу учасників зазначеного товариства, і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків, який отримав від сина у 2019 році дарунок у вигляді частки в статутному капіталі товариства та при виході зі складу учасників зазначеного товариства не отримав виплат, просить надати індивідуальну податкову консультацію щодо оподаткування дарунку та інвестиційного прибутку при виході зі складу учасників товариства.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом ІV Кодексу, відповідно до п. 163.1 ст. 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з розділом ІV Кодексу (п.п. 164.2.10 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Статтею 174 Кодексу встановлено порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

Відповідно до п. 174.6 ст. 174 Кодексу об’єкти дарування, зазначені в п. 174.1 ст. 174 Кодексу, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими IV розділом для оподаткування спадщини.

Згідно з п.п. «в» п. 174.1 ст. 174 Кодексу об’єктом дарування є, зокрема корпоративні права.

За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення (п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Кодексу).

Відповідно до п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Кодексу членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV Кодексу вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу IV Кодексу вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою) (п.п. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Водночас, для будь-якого об’єкта дарування, що отримується у дарунок обдарованим від дарувальника-нерезидента, та для будь-якого об’єкта дарування, що отримується у дарунок обдарованим-нерезидентом від дарувальника-резидента, застосовується ставка податку 18 відс., визначена п. 167.1 ст. 167 Кодексу (п.п. 174.2.3 п. 174.2 ст. 174 Кодексу).

Також вказаний дохід є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу (п.п. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Таким чином, дохід у вигляді вартості дарунку (корпоративних прав), отриманий платником податку (обдаровуваним), який є членом сім’ї дарувальника першого ступеня споріднення, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за нульовою ставкою. Разом з тим вказаний дохід звільняється від оподаткування військовим збором.

Водночас зазначений дохід, отриманий обдаровуваним від фізичної особи – нерезидента (дарувальника), оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. та військовим збором 1,5 відсотка.

Крім того, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.40 і 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу (п.п. 164.2.9 п. 164.2 ст. 164 Кодексу).

Особливості оподаткування доходу у вигляді інвестиційного прибутку визначено п. 170.2 ст. 170 Кодексу, відповідно до п.п. 170.2.2 якого інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, з урахуванням курсової різниці (за наявності), та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого активу, з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 — 170.2.6 цього пункту (крім операцій з деривативами).

Інвестиційний актив, подарований платнику податку чи успадкований платником податку, вважається придбаним за вартістю, що дорівнює сумі державного мита та податку з доходів фізичних осіб, сплачених у зв’язку з таким даруванням чи успадкуванням.

Згідно з п.п. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 Кодексу до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Відповідно до п.п. 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 Кодексу облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік, за результатами якого платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Кодексу ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику (крім випадків, визначених у пунктах 167.2 — 167.5 цієї статті).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) податку на доходи фізичних осіб і військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 Кодексу.

Враховуючи викладене, якщо у разі виходу платника податку — фізичної особи з числа засновників (учасників) товариства йому повертається кошти або майно, така операція на підставі п. 170.2 ст. 170 Кодексу розглядається як продаж інвестиційного активу (корпоративного права) з відповідним оподаткуванням. При цьому об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором вважатиметься інвестиційний прибуток, при визначенні якого враховуються витрати (вартість внеску до статутного капіталу підприємства), пов’язані з придбанням інвестиційного активу.

Фізична особа зобов’язана подати податкову декларацію до 1 травня року, що настає за звітним (п.п. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Кодексу), та самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 179.7 ст.179 Кодексу).

Водночас юридична особа, яка здійснює нарахування (виплату) доходу, виконує функції податкового агента в частині відображення доходу від операцій з інвестиційними активами у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.