20210105 ВС № 200/1718/20-а: звичайні ціни доведення, власного виробництва

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року

м. Київ

справа № 200/1718/20-а

адміністративне провадження № К/9901/24607/20

Ст. 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» визначено, що суб’єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують: вільні ціни; державні регульовані ціни. Ціни на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ст. 11 вказаного Закону вільні ціни встановлюються суб`єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що суб’єкти господарювання реалізують продукцію за цінами, самостійно визначеними сторонами договору. Така ціна, якщо не доведено зворотне, вважається такою, що відповідає рівню ринкових цін.

Окрім цього, необхідно зазначити, що при визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва враховується рівень звичайних цін на таку продукцію. База оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг (не враховуючи норми для окремих видів операцій) не може бути нижче звичайних цін, що відповідають ринковим.

Факт доведення реалізації самостійно виготовлених товарів/послуг за цінами, які не відповідають ринковим має доводити особа, яка вважає, що ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, не відповідає ринковим.

Тобто, обов`язок доведення невідповідності ціни договору рівню звичайних цін у цьому випадку покладається на контролюючий орган.
Також, Суд уважає за необхідне зазначити, що наявність реєстрації контрагента на час вчинення спірних операцій є свідченням наявності у них необхідного обсягу правосуб`єктності для здійснення таких операцій, тоді як перевірка проведення такої реєстрації з дотриманням вимог законодавства перебуває поза межами можливого контролю платника.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого — Шишова О.О.,

суддів: Дашутіна І.В., Яковенка М.М.,

за участю:

секретаря судового засідання Івченка М.В.

представника позивача Веращаги Т.В.

представника відповідача Захарченка В.Ф.

розглянув у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в касаційній інстанції справу

за позовом Приватного акціонерного товариства «Металургійний комбінат «Азовсталь» до Офісу великих платників податків Державної податкової служби, про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, провадження по якій відкрито

за касаційною скаргою Офісу великих платників податків Державної податкової служби на рішення Донецького окружного адміністративного суду від 13 травня 2020 року (прийняту в складі: головуючого судді Лагойда Т.В.) та постанову Першого апеляційного адміністративного суду від 02 вересня 2020 року (постановлену в складі колегії суддів: головуючого судді Міронової Г.М., суддів: Гайдара А.В., Геращенка І.В.),

І . Суть спору

1. Публічне акціонерне товариство » Металургійний комбінат «Азовсталь» (надалі позивач) звернулося до суду з позовом до Офісу великих платників податків Державної податкової служби (надалі, відповідач, податковий орган), в якому просило:

1.1. — визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДПС від 06.11.2019 року № 0000324706 щодо зменшення від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в розмірі 50 871 849 грн.;

1.2. — визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДПС від 06.11.2019 року № 0000334706 щодо зменшення суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на рахунок платника у банку за липень 2019 року в розмірі 24 788 679 грн. та нарахування штрафних санкцій в розмірі 12 394 339,50 грн.

2. Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що податкові повідомлення-рішення є неправомірними, оскільки вони ґрунтуються на висновках акту перевірки щодо порушень, які позивач не вчиняв, а також на неправильному застосуванні відповідачем норм податкового законодавства.

2.1. По-перше, податкове повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000324706 ґрунтується на висновках акту перевірки про відсутність реальності господарських операцій по угодам, що укладені між позивачем та контрагентами, які податковий орган уважав необґрунтованими, оскільки первинними документами бухгалтерського та податкового обліку підтверджений факт їх дійсності. Правомірність включення сум податку на додану вартість (далі ПДВ) до складу податкового кредиту позивачем підтверджена фактичним отриманням товарів (робіт, послуг), наявністю у платника податку належним чином оформлених податкових накладних та інших документів, передбачених законодавством. Указане не було враховано при винесенні оскарженого податкового повідомлення-рішення.

2.2. По-друге, податкове повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000334706 при визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва позивач ураховував рівень звичайних цін на таку продукцію, які відповідають ринковим, тобто діяв у відповідності до пп. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України. При цьому посилання відповідача на те, що має враховуватися розмір собівартості такої продукції, не відповідає вимогам податкового законодавства.

2.3. Також позивач указує, що відповідно до розрахунку податкового зобов`язання та штрафних (фінансових) санкцій до вказаного податкового повідомлення-рішення контролюючим органом штрафну (фінансову) санкцію (штраф) безпідставно застосовано в розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов`язання через повторність протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов`язання з цього податку, а саме у зв`язку з прийняттям до цього Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби податкового повідомлення-рішення від 12.09.2019 року №0003154706, оскільки воно оскаржено в судовому порядку в справі №200/14542/19-а, яка перебуває в провадженні Донецького окружного адміністративного суду, і судове рішення в цій справі ще не прийнято.

ІІ. Установлені судами фактичні обставини справи

3. ПрАТ «МК «Азовсталь» як платник податків станом на час проведення перевірки перебував на обліку в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. Позивач є платником, зокрема, податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість.

4. Запорізьким управлінням Офісу великих платників податків ДПС на підставі наказу від 19.09.2019 року № 145, направлень на перевірку від 23.09.2019 року №№ 14, 15, 16 та 17 проведено документальну позапланову виїзну перевірку ПрАТ «МК «Азовсталь» з питань достовірності декларування суми від`ємного значення податку на додану вартість по декларації з податку на додану вартість за липень 2019 року із задекларованою сумою від`ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн. (рядок 19 — 315 276 190 грн.), уточнюючого розрахунку декларації з ПДВ № 9215672439, поданого 19.09.2019 року (період що уточнюється — липень 2019 року) із задекларованою сумою від`ємного значення податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн. (рядок 19 — 372 962 426 грн.) з урахуванням періодів виникнення від`ємного значення.

5. За результатами перевірки Запорізьким управлінням Офісу великих платників податків ДПС складений акт від 08.10.2019 року № 4/28-10-51-04/00191158.

6. Так, в акті зроблено загальний висновок про порушення позивачем:

1) п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст.14, п.188.1 ст.188, п.198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 статті 198, статті 194, п.200.1, абз. «б» п. 200.4 ст. 200, п.201.1, п.201.3, п.201.10, п.201.14, п.201.15 статті 201 Податкового кодексу України, пп. 1, пп. 2 п. 3, пп. 1, пп. 5 п. 4, пп. 4, пп.5 п. 5 розділу V Порядку заповнення та подання податкової звітності з податку на додану вартість, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.01.2016 року № 21 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29.01.2016 року за № 159/28289), в результаті чого:

— завищено суму від`ємного значення різниці між сумою податкового зобов`язання та сумою податкового кредиту (р. 19) на суму ПДВ 75 660 528 грн. в тому числі по періодах: червень 2019 року — 16 153 563 грн., липень 2019 року — 59 506 965 грн.;

— завищено суму від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду (р. 21), на загальну суму 50 871 849 грн. в т.ч. по періодах: червень 2019 року на 16 153 563 грн., липень 2019 року на 34 718286 грн.;

— завищено суму від`ємного значення, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку (р. 20.2.1), за липень 2019 року на суму ПДВ 24 788 679 грн.;

2) п.п. 201.1, 201.10 статті 201 Податкового кодексу України, п. 15 Порядку заповнення податкової накладної, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 року № 1307, — ПрАТ «МК «Азовсталь» не складено та не зареєстровано в ЄРПН податкові накладні на перевищення звичайних цін над ціною реалізації продукції, всього на суму ПДВ 40 942 242 грн., в тому числі по періодах: червень 2019 року на 16 153 563 грн., липень 2019 року на 24 788 679 грн. (т. 1 а.с. 30-91).

7. На акт перевірки позивачем подані запереченнями від 23.10.2019 року № 02-4293, які листом контролюючого органу від 01.11.2019 року № 7310/10/28-10-51-04 відхилені, а висновки акту перевірки залишені без змін (т. 1 а.с. 101-112).

8. На підставі вказаного акту перевірки контролюючим органом прийняті податкові повідомлення-рішення:

— від 06.11.2019 року № 0000324706, яким на підставі п.54.3 ст. 54, п.58.1 ст.58, пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, пп. 78.1.8 п. 78.1, п. 78.4 ст. 78, п. 82.2 статті 82 Податкового кодексу України за порушення абз. «а» п.198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 статті 198, п.200.1, абз. «б» п. 200.4 ст. 200, п. 201.10 статті 201 Податкового кодексу України позивачу зменшено суму від`ємного значення суми податку на додану вартість, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, на 50 871 849 грн., з них по декларації за червень 2019 року на 16 153 563 грн., по декларації за липень 2019 року на 34 718 286 грн.;

— від 06.11.2019 року № 0000334706, яким на підставі п.54.3 ст. 54, п.58.1 ст.58, п. 86. ст. 86, пп.20.1.4 п. 20.1 ст. 20, пп. 78.1.8 п. 78.1. статті 78 Податкового кодексу України за порушення п.п. 14.1.71 п. 14.1 ст.14, п. 188.1 ст.188, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, ст. 194, п. 200.1, абз. «б» п. 200.4 ст. 200, п.201.1, п.201.3, п. 201.10, п. 201.14, п.201.15 статті 201 Податкового кодексу України позивачу зменшено суму бюджетного відшкодування з ПДВ на рахунок платника у банку за липень 2019 року на 24 788 679 грн. та застосовані штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у розмірі 12 394 339,50 грн. (т. 1 а.с. 27-29).

9. Розрахунок податкового зобов`язання та штрафних (фінансових) санкцій до вказаного податкового повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000334706 контролюючим органом штрафну (фінансову) санкцію (штраф) застосовано в розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов`язання через повторність протягом 1095 днів визначення контролюючим органом суми податкового зобов`язання з цього податку, а саме: у зв`язку з прийняттям до цього податкового повідомлення-рішення від 12.09.2019 року № 0003154706, яким позивачу було збільшено суму податкового зобов`язання з податку на додану вартість.

10. Позивач скористався правом на адміністративне оскарження вказаних податкових повідомлень-рішень — від 06.11.2019 року № 0000324706 та від 06.11.2019 року № 0000334706 (скарга від 21.11.2019 року № 02-4825).

11. Рішенням Державної податкової служби України від 21.01.2020 року № 2797/6/99-00-08-05-06 скаргу позивача залишено без задоволення, а рішення — без змін (т. 1 а.с. 121-125).

12. Уважаючи неправомірність дій відповідача щодо прийняття податкових повідомлень-рішень № 0000324706 щодо зменшення від`ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду в розмірі 50 871 849 грн. та № 0000334706 щодо зменшення суми бюджетного відшкодування з ПДВ на рахунок платника у банку за липень 2019 року на 24 788 679 грн. та нарахування штрафних санкцій на 12 394 339,50 грн., позивач звернувся до суду з даним адміністративним позовом.

ІІІ. Рішення судів першої й апеляційної інстанцій і мотиви їх ухвалення

13. Рішенням Донецького окружного адміністративного суду від 13 травня 2020 року, залишеною без змін постановою Першого апеляційного адміністративного суду від 02 вересня 2020 року позовні вимоги задоволено у повному обсязі. Визнано протиправними та скасовано податкові повідомлення-рішення Офісу великих платників податків ДПС від 06.11.2019 року № 0000324706 та від 06.11.2019 року № 0000334706.

14. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з висновками якого погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що Позивачем були надані належним чином оформлені документи, передбачені законодавством про податки та збори, відповідач, навпаки, не надав належних та допустимих доказів порушення позивачем діючого податкового законодавства України щодо не підтвердження здійснення господарських операцій, у зв`язку з придбанням товару за договорами, укладеними з контрагентами. Крім того, певні дефекти в оформленні документів не позбавляють можливості ідентифікувати господарську операцію, обсяг товару, його вартість, тощо, і не повинні розглядатися як підстави для позбавлення платника податків права на формування податкового кредиту у разі реального здійснених господарських операцій.

14.1. Також суди зазначили, що відповідачем не доведено, що договірна ціна продажу позивачем власної продукції не відповідала рівню звичайних (ринкових) цін, і така невідповідність була встановлена шляхом дотримання суб`єктом владних повноважень процедури та вчинення дій, що визначені законодавством України.

IV. Провадження в суді касаційної інстанції

15. Не погодившись з рішенням суду першої інстанції та постановою суду апеляційної інстанції відповідач подав касаційну скаргу, в якій посилається на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просить скасувати рішення Донецького окружного адміністративного суду від 13 травня 2020 року та постанову Першого апеляційного адміністративного суду від 02 вересня 2020 року у справі №200/1718/20-а та прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволенні позову.

16. Підставою для відкриття касаційного провадження у справі №200/1718/20-а стало оскарження судових рішень, перелік яких визначений у частині першій статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України, з посиланням у касаційній скарзі на пункт 1 та 3 частини четвертої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

17. Так, відповідач зазначає, суд апеляційної інстанції у своєму рішенні застосував норму права стосовно податкового обліку господарських операцій без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постановах Верховного Суду від 19.02.2019р. у справі №810/3124/15 та від 16.04.2020р. №520/1536/19, а саме протиправність віднесення платником податку вартості придбаних товарів, послуг до витрат, а сум ПДВ у складі вартості товарів, послуг до податкового кредиту по господарським операціям з підприємствами, які не підтверджені належними первинними документами (реальність вчинення господарських операцій між позивачем та його контрагентами не підтверджено), що є підставою для касаційного оскарження у відповідності до п. 1 частини четвертої статті 328 КАС України.

17.1. Податковий орган уважає, що суд неправильно застосував наступні норми: п.44.1 ст.44, п.138.2 ст.138, пп. 139.1.9 п.139.1 статті 139 та п.198.1, п.198.3, п. 198.6 статті 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-УІ зі змінами і доповненнями (в редакції станом на час здійснення господарських операцій).

17.2. Так, скаржник звертає увагу на те, що завищення позивачем задекларованого податкового кредиту з податку на додану вартість в податковій декларації за червень 2019 року та липень 2019 року на загальну суму 34 718 480 грн. за рахунок відображення податкового кредиту на суму ПДВ по операціям з придбання товарів/послуг на території України у контрагентів-постачальників, то під час перевірки податковим органом встановлений факт здійснення між позивачем та його контрагентами-постачальниками (ТОВ «ТПК «Профальянс», ТОВ «МКМ-Буд», ПП «Ергане», ТОВ «Буддеталь», ТОВ «НВП Укрпромтехнологія», ТОВ «СПП Сервіс», ТОВ «ЕСК «Ресурс-Інвест», ТОВ «Марстройсервіс», ТОВ «АМЗ груп», ТОВ «Будводресурс», ТОВ «Всебуд 4») фінансово-господарської діяльності без спричинення реального настання юридичних наслідків, що позбавляло позивача права на формування податкового кредиту по операціям з указаними контрагентами. На думку відповідача, позивачем не доведено факт придбання, постачання та переміщення товарів/послуг від контрагентів-постачальників, оскільки деякі документи були складені з порушенням вимог законодавства чи не надані до перевірки.

17.3. Податковий орган указує, що контрагенти позивача не мали в штаті необхідної кількості працівників, субпідрядники у свою чергу не мали необхідної кількості трудових та виробничих ресурсів; деякі акти виконаних робіт не містили інформації про залучення субпідрядних організацій.

17.4. По господарським відносинам позивача з його контрагентом ТОВ «ТПК «Профальянс»: в товарно-транспортних накладних заповнені не всі відомості, деякі з них складені з порушенням вимог законодавства. Крім того, встановлено, що ТОВ «ТПК «Профальянс» не є виробником товарів, що зазначені в податкових накладних, які були виписані в адресу позивача в період березень-червень 2019 року; щодо контрагентів-постачальників, які виписували податкові накладні в адресу ТОВ «ТПК «Профальянс», установлено, що вони також не мають у наявності запчастин (деталей) або заготівок та не є їх виробниками (імпортерами). У ході перевірки не надано документів, які б підтверджували виробника товарів, що не дає можливості встановлення його руху за ланцюгом.

17.5. По господарським відносинам позивача з його контрагентом ТОВ «АМЗ груп»: указаний контрагент реалізував алюміній та вироби з алюмінію (алюмофлюси, алюміній АВ-87 (гранула), алюміній АВ-97 (чушка), чушка алюмінієва) загальною кількістю 2 441 т, однак відсутня інформація про джерело походження брухту («алюмінієвий брухт»), що зазначений у виписаних ним податкових накладних, а постачальники брухту не є підприємствами, що отримують власні відходи алюмінію або підприємствами, що здійснюють заготівлю брухту (згідно з аналізом ЄРПН придбання брухту відсутнє). Тому придбання алюміній-87 не підтверджено у ланцюгах постачання. Крім того, під час перевірки не надано сертифікати якості «Алюмінію АВ-87».

17.6. Податковий орган зазначає, що нереальність господарських операцій позивача підтверджена відсутністю в ланцюгу постачання фактичного виробника товару.

17.7. Висновки про нереальність здійснення господарських операцій підтверджені даними, що містяться в АІС «Податковий блок» щодо контрагентів позивача, та даними результатів опрацювання податкової інформації, що зібрана іншими податковими органами щодо контрагентів позивача, на підставі чого встановлено, що контрагентами позивача порушувалися норми податкового законодавства.

17.8. Скаржник указує, що у зв`язку з порушенням Податкового кодексу України щодо позивача контролюючим органом правомірно в межах повноважень та у спосіб, визначений законодавством з питань оподаткування, прийняті податкові повідомлення-рішення.

18. Крім того, підставою для касаційного оскарження судового рішення є п. 3 частин четвертої статті 328 КАС України а саме відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування норм права у подібних правовідносинах. Відповідач у ході аналізу судової практики Верховного Суду не знайшов висновку у справах, предметом спору у яких є реалізація платником податку продукції власного виробництва за цінами, нижчими за собівартість(нижчими за ринкові ціни), пов`язаним особам.

18.1. Скаржник зазначає, що при співставленні показника, задекларованого в рядку 1 декларацій з ПДВ, первинних документів на реалізацію (податкові накладні, видаткові накладні, договори зі специфікаціями, рахунки, платіжні документи, тощо) та даних бухгалтерського обліку позивача за червень та липень 2019 року встановлено реалізацію окремих видів продукції підприємства за цінами, що є нижчими її собівартості, зокрема, наступним контрагентам-покупцям: ПрАТ «АКХЗ», ПРАТ «Дніпропетровський коксохімічний завод», ПрАТ «Запоріжкокс», ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Донбаське промислово-транспортне підприємство», ТОВ «Метінвест-МРМЗ», ТОВ «Метінвест холдинг», ТОВ «Метінвест — Криворізький ремонтно-механічний завод», ТОВ «Метінвест-СМЦ», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», ТОВ «Метінвест-Шіппінг».

18.2. Перевіркою встановлено юридичну залежність/пов`язаність позивача та ряду контрагентів покупців. З урахуванням цього застосування договірних цін в якості ринкових/звичайних цін у даних фінансово-господарських операціях між позивачем та наведеними контрагентами-покупцями суперечило вимогам пп. 14.1.71 та пп.14.1.219 п.14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

18.3. Тобто, ціна продукції, встановлена договорами постачання, при взаємовідносинах між юридичними особами, взаємно залежними юридично та фактично, не може розглядатись як ринкова ціна згідно з пп.14.1.219 п.14.1 статті 14 Кодексу та, відповідно, не є звичайною ціною згідно з пп. 14.1.71 п. 14.1 статті 14 Кодексу.

18.4. Отже, поняття «звичайна ціна», визначене Податковим кодексом України, не може бути застосоване до операцій з реалізації продукції поміж учасниками холдингу «Метінвест».

18.5. Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 (МСБО 2) «Запаси» продукція власного виробництва є запасами підприємства.

18.6. Пунктом 6 МСБО 2 установлено значення терміну запаси — це активи, які утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; перебувають у процесі виробництва для такого продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при надання послуг.

18.7. Згідно з пп. 8 п. 6 МСБО 2 запаси включають також готову вироблену продукцію або незавершене виробництво суб`єкта господарювання й основні та допоміжні матеріали, призначені для використання в процесі виробництва.

18.8. Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації.

18.9. Пунктом 10 МСБО 2 установлено, що собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Тобто, вартість готової продукції оцінюється за витратами на її виробництво.

18.10. У ході перевірки встановлено, що у позивача відсутні економічні причини укладання угод за ціною нижчою за виробничу собівартість, так як підприємство має збитковий характер діяльності. У результаті реалізації продукції за договірними цінами, розумна економічна причина (ділова мета) у позивача відсутня.

18.11. Податковий орган указує, що за встановлені порушення щодо позивача правомірно прийнято відповідне податкове повідомлення-рішення.

18.12. У судовому засіданні предстаник відповідача доводи касаційної скарги підтримав, присить останню задовольнити, рішення суду першої та апеляційної інстанція скасувати та прийняти нову постанову, якою відмовити у задоволенні позову.

19. У відзиві на касаційну скаргу позивач проти її доводів заперечує, вважає, що суд першої та апеляційної інстанції обґрунтовано задовольнив позовні вимоги та просить закрити на підставі п.п. 4, 5 частини першої статті 339 КАС України, у зв`язку з тим, що у справах на які посилається касатор (810/3124/15 та 820/1536/19) рішення прийняті за інших фактичних обставин або відмовити у задоволенні касаційної скарги.

19.1. У судовому засідання представник позивача проти доводів касаційної скарги заперечував, просив останню залишити без задоволення, а рішення суду першої та апеляційної інстанції залишити без змін.

20. 29 жовтня 2020 року справа №200/1718/20-а надійшла на адресу Верховного Суду.

V. Джерела права й акти їх застосування (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин)

21. Приписами частини другої статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

22. Відповідно до частини 2 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі також КАС України) у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

23. Згідно з частиною третьою статті 3 Кодексу адміністративного судочинства України провадження в адміністративних справах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

24. За правилами частин першої, другої статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

25. За змістом п.15.1. статті 15 Податкового кодексу України платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об`єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об`єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов`язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

26. Підпунктом 16.1.2 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України окреслено, що платник податків зобов`язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків.

27. Приписами п.п.16.1.4 п.16.1 статті 16 Податкового кодексу України на платника податків покладений обов`язок сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

28. Господарська діяльність — діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36. п. 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

29. У пп. 14.1.191. п. 14.1 статті 14 Податкового кодексу України передбачено, що постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

30. Унормуванням пп. 14.1.202 п.14.1 статті 14 Податкового кодексу України обумовлено, що продаж (реалізація) товарів — будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.

31. Підпунктом 14.1.181 п. 14.1 статті 14 Податкового кодексу України визначено, що податковий кредит — це сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове зобов`язання звітного (податкового) періоду, визначена згідно з розділом V цього Кодексу.

32. За нормою п.п. а п.185.1 статті 185 Податкового кодексу України об`єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об`єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об`єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

33. За змістом п. 186.1 статті 186 Податкового кодексу України місцем постачання товарів є:

а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених у підпунктах «б» і «в» цього пункту);

б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою;

в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі якщо товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.

34. Унормуванням п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України передбачено, що датою виникнення податкових зобов`язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої — дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

35. За приписами п.п. «а» п.198.1 статті 198 Податкового кодексу України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає в разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів.

36. За визначенням п. 198.2 статті 198 Податкового кодексу України датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

— дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

— дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.

37. Датою віднесення сум до податкового кредиту замовника з договорів (контрактів), визначених довгостроковими відповідно до пункту 187.9 статті 187 цього Кодексу, є дата фактичного отримання замовником результатів робіт (оформлених актами виконаних робіт) за такими договорами (контрактами).

38. Податковий кредит звітного періоду відповідно до п. 198.3 статті 198 Податкового кодексу України визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з:

— придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

— придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

39. Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

40. За змістом положень п. 198.6 статті 198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з п. 201.11 статті 201 цього Кодексу).

41. У разі коли на момент перевірки платника податку контролюючим органом суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

42. Податкові накладні, отримані з Єдиного реєстру податкових накладних, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

43. У пункті 200.1 статті 200 Податкового кодексу України окреслено, що сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов`язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду.

44. Пунктом 200.2 установлено, що при позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом.

45. При від`ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 цієї статті, така сума:

а) ураховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу) в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200-1.3 ст. 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації, а в разі відсутності податкового боргу —

б) або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, в частині, що не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200-1.3 ст. 200-1 цього Кодексу на момент отримання контролюючим органом податкової декларації на поточний рахунок платника податку та/або у рахунок сплати грошових зобов`язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету,

в) та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

46. Платник податку за визначенням п. 200.6 статті 200 Податкового кодексу України може прийняти самостійно рішення про зарахування в повному обсязі належної йому суми бюджетного відшкодування або її частини у зменшення податкових зобов`язань з цього податку, що виникли протягом наступних звітних (податкових) періодів, за наявності умов, передбачених пунктом 200.4 цієї статті. Таке рішення відображається платником податку у податковій декларації, яку він подає за результатами звітного (податкового) періоду, в якому виникає право на подання заяви про отримання бюджетного відшкодування згідно з нормами цієї статті. У разі прийняття такого рішення зазначена сума не враховується при розрахунку сум бюджетного відшкодування наступних звітних (податкових) періодів.

47. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту (п. 201.10 статті 201 Податкового кодексу України).

48. Статтею 44 Податкового кодексу України визначені вимоги до підтвердження даних, указаних у податковій звітності, відповідно до п.44.1 якої для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

49. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

50. Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (далі Закон № 996).

51. Стаття 1 Закону № 996 установлює, що бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень; господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства; зобов`язання — заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди; первинний документ — документ, який містить відомості про господарську операцію.

52. За визначенням частини другої статті 3 Закону № 996 бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

53. Частиною 1 статі 9 Закону № 996 передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

54. Приписами пунктів 1.2, 2.1, 2.2, 2.15 Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 року (далі Положення № 88), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за № 168/704 установлено, що господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

55. Первинні документи — це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

56. Господарські операції — це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов`язань і фінансових результатів. Первинні документи повинні бути складені у момент проведення кожної господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення. При реалізації товарів за готівку допускається складання первинного документа не рідше одного разу на день на підставі даних касових апаратів, чеків тощо. Для контролю та впорядкування обробки інформації на основі первинних документів можуть складатися зведені документи (далі — первинні документи). Первинні документи підлягають обов`язковій перевірці (в межах компетенції) працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов`язкових реквізитів та відповідність господарської операції чинному законодавству у сфері бухгалтерського обліку, логічна ув`язка окремих показників.

57. Пунктом 15 Порядку заповнення податкової накладної, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 року №1307, визначено, що у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання /звичайна ціна/ балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання /звичайної ціни/ балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

58. У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (15 — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

59. Відповідно до п.п. 188.1 статті 188 Податкового кодексу України (у редакції станом на період перевірки — червень-липень 2019 року) база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв`язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб`єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

60. При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

61. Підпунктом 14.1.71 п. 14.1 статті 14 визначено, що звичайна ціна — ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу.

62. За визначенням з п.п. 14.1.219 п.14.1 статті 14 Кодексу ринкова ціна — ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

63. Приписами п.п. 14.1.159 п.14.1 статті 14 Податкового кодексу України окреслено, що пов`язані особи — юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв, зокрема для юридичних осіб, як: одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов`язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків; одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків;

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа.

64. Собівартість — це витрати підприємства на виробництво (виробнича собівартість) та реалізацію (собівартість реалізації) власної продукції. Сума витрат на виробництво і реалізацію товару називається повною собівартістю. Собівартість формується безпосередньо на підприємстві і відображає індивідуальні витрати та умови виробництва, а також конкретні результати господарювання цього виробничого підприємства.

65. Статтею 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» визначено, що суб`єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують: вільні ціни; державні регульовані ціни. Ціни на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України.

66. Відповідно до статті 11 указаного Закону вільні ціни встановлюються суб`єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

67. Відповідно до п. 13 Указу Президента України від 23.07.1998 року № 817/98 «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» індикативні або звичайні ціни на товари (роботи, послуги) для застосування їх у податкових або митих цілях установлюються на підставі статистичної оцінки рівня цін реалізації таких товарів (робіт, послуг) на внутрішньому ринку України, яка проводиться уповноваженим державним органом у визначеному ним порядку. Індикативні або звичайні ціни не можуть встановлюватися органами виконавчої влади, які використовують їх для нарахування та стягнення податків і зборів (обов`язкових платежів) та неподаткових платежів, крім випадків відсутності статистичних даних про рівень цін на окремі види товарів (робіт, послуг).

VI. Висновок Верховного Суду

68. Верховний Суд, переглядає рішення суду першої та постанову апеляційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи, перевіряючи правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права.

69. Відповідно до частин першої, другої, третьої статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

70. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права.

71. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

72. Стосовно податкового повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000334706 при визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва позивач враховував рівень звичайних цін на таку продукцію, які відповідають ринковим, колегія суддів зазначає наступне.

73. Так, пунктом 15 Порядку заповнення податкової накладної, що затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 року №1307, визначено, що у разі постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг (зокрема, якщо база оподаткування визначається виходячи із ціни придбання товарів/послуг, звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг або балансової (залишкової) вартості необоротних активів і перевищує суму постачання таких товарів/послуг, необоротних активів, визначену виходячи з їх договірної вартості, тобто ціна придбання /звичайна ціна/ балансова (залишкова) вартість перевищує фактичну ціну (договірну вартість) постачання), постачальник (продавець) складає дві податкові накладні: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання / звичайної ціни / балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною, або може скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо за кожною операцією з постачання товарів/послуг.

74. У податковій накладній (в тому числі зведеній), яка складена на суму такого перевищення, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (15 — Складена на суму перевищення бази оподаткування, визначеної відповідно до статей 188 і 189 Податкового кодексу України, над фактичною ціною постачання). Така податкова накладна отримувачу (покупцю) не надається. При цьому у рядках такої податкової накладної, відведених для зазначення даних покупця, постачальник (продавець) зазначає власні дані.

75. Відповідно до п.п. 188.1 статті 188 Податкового кодексу України база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв`язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб`єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

76. При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

77. Підпунктом 14.1.71 п. 14.1 ст. 14 визначено, що звичайна ціна — ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу.

78. За визначенням з п.п. 14.1.219 п. 14.1 статті 14 Кодексу ринкова ціна — ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

79. Приписами п.п. 14.1.159 п.14.1 статті 14 Податкового кодексу України окреслено, що пов`язані особи — юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють, з урахуванням таких критеріїв, зокрема для юридичних осіб, як: одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов`язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків; одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків;

кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа.

80. Статтею 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» визначено, що суб`єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують: вільні ціни; державні регульовані ціни. Ціни на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України.

82. Відповідно до статті 11 вказаного Закону вільні ціни встановлюються суб`єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

83. Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що суб`єкти господарювання реалізують продукцію за цінами, самостійно визначеними сторонами договору. Така ціна, якщо не доведено зворотне, вважається такою, що відповідає рівню ринкових цін.

84. Крім того, колегія суддів звертає увагу податкового орган, що Податковий кодекс України (п. 188.1 статті 188 Кодексу) лише у період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року визначав, що база оподаткування податком на додану вартість з реалізації самостійно виготовлених товарів залежала від собівартості таких товарів та не могла бути меншою їх собівартості. У період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року платник податків був зобов`язаний визначати базу оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг виходячи з розміру, який не може бути нижче їх собівартості.

85. Указана правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 12.04.2018 року в справі № 808/2519/16, від 16.12.2019 року в справі № 200/12345/18-а.

86. Отже, посилання відповідача на те, що при визначенні бази оподаткування має враховуватися розмір собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг не відповідає положенням податкового законодавства, які були чинними протягом періоду, що перевірявся.

87. Окрім цього, необхідно зазначити, що при визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва враховується рівень звичайних цін на таку продукцію. База оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг (не враховуючи норми для окремих видів операцій) не може бути нижче звичайних цін, що відповідають ринковим.

88. Факт доведення реалізації самостійно виготовлених товарів/послуг за цінами, які не відповідають ринковим має доводити особа, яка вважає, що ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, не відповідає ринковим.

89. Тобто, обов`язок доведення невідповідності ціни договору рівню звичайних цін у цьому випадку покладається на контролюючий орган.

90. Відповідно до частини 2 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

94. Отже, висновок про заниження позивачем рівня звичайних цін податковим органом зроблено всупереч вимог п.п. 188.1 статті 188 ПК України, які діяли станом на час періоду, який перевірявся. Та суди першої та апеляційної інстанції правильно дійшли висновку про недоведеність податковим органом факту заниження позивачем рівня звичайних цін.

95. Колегія суддів звертає увагу відповідача на те, що останній не надав жодних доказів, що були здійснені дії у відповідності до порядку, про який йдеться в п. 13 Указу Президента України від 23.07.1998 року № 817/98, тобто що ним відповідно до такого порядку досліджено відповідний ринок цін та проведено аналіз цін на продукцію позивача за період, що перевірявся; не надав доказів, на підставі яких фактичних даних ним встановлено, що ціни, за якими позивач у перевіряємий період реалізовував продукцію власного виробництва, не були звичайними цінами (або не відповідали їх рівню), і що такі дії ґрунтувалися на вимогах відповідного порядку, тобто на вимогах законодавства.

96. Отже, посилання відповідача на те, що джерелом такої інформації був аналіз Єдиного реєстру податкових накладних, є неприйнятними.

97. На підставі викладеного колегія суддів погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанції, що відповідачем не доведено, що договірна ціна продажу позивачем власної продукції не відповідала рівню звичайних (ринкових) цін, і така невідповідність була встановлена шляхом дотримання суб`єктом владних повноважень процедури та вчинення дій, що визначені законодавством України.

98. Крім того, суди першої та апеляційної інстанції на підставі досліджених доказів дійшли висновку про те, що державним підприємством «Укрпромзовнішекспертиза» за результатом аналізу відповідності цін на продукцію позивача ринковим цінам на аналогічну продукцію за період листопад 2018 року — березень 2019 року, тобто за період що передував спірному періоду, надано довідку від 03.03.2020 року № 458, згідно з якою ціни позивача не були нижчими кон`юнктури ринку на відповідні періоди.

99. Ураховуючи наведене, правові підстави для зменшення позивачу суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість та, відповідно, застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) оскарженим податковим повідомленням-рішенням від 06.11.2019 року № 0000334706 були відсутні.

100. Суд уважає заявлені підстави касаційного оскарження такими, що не доводять необхідність формування висновку Верховного Суду щодо застосування норм права, оскільки податковий орган помилково виходив з того, що база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів не може бути нижче собівартості продукції.

101. Стосовно податкового повідомлення-рішення від 06.11.2019 року № 0000324706, яке ґрунтується на висновках акту перевірки про відсутність реальності господарських операцій по угодам, що укладені між позивачем та контрагентами, які податковий орган вважає необґрунтованими, оскільки первинними документами бухгалтерського та податкового обліку підтверджений факт їх дійсності, колегія суддів зазначає наступне.

102. Так, податковий орган, складаючи висновок у частині завищення суми від`ємного значення суми податку на додану вартість, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду, загалом на 50 871 849 грн., з них по декларації за червень 2019 року на 16 153 563 грн., по декларації за липень 2019 року на 34 718 286 грн., виходив з того, що господарські операції по договорах, що укладені між позивачем та його контрагентами-постачальниками ТОВ «ТПК «Профальянс», ТОВ «МКМ-Буд», ПП «Ергане», ТОВ «Буддеталь», ТОВ «НВП Укрпромтехнологія», ТОВ «СПП Сервіс», ТОВ «ЕСК «Ресурс-Інвест», ТОВ «Марстройсервіс», ТОВ «АМЗ груп», ТОВ «Будводресурс», ТОВ «Всебуд 4», протягом періоду, що перевірявся, не мали реального характеру і не здійснювалися, а фактично було здійснено безпідставне документальне оформлення нереальних господарських операцій з придбання товарів/послуг у вказаних контрагентів-постачальників і складено первинні документи всупереч нормам ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пп. 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88, оскільки відсутній факт формування відповідного активу як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій внаслідок реального придбання у інших суб`єктів господарювання або власного виробництва. Тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія у визначенні абз. 5 ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», в основі якої має бути дійсний рух певного активу. Тому документи, надані до перевірки по взаємовідносинам із контрагентами-постачальниками, не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку.

103. Судами першої та апеляційної інстанції було досліджено матеріали справи, та зазначено, що згідно з інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань видами діяльності позивача було та є: код КВЕД 19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів; код КВЕД 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції; код КВЕД 24.10 Виробництво чавуну сталі та феросплавів (основний); код КВЕД 24.52 Лиття сталі; Код КВЕД 85.32 Професійно-технічна освіта; код КВЕД 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; код КВЕД 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод; код КВЕД 38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів; код КВЕД 38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів; код КВЕД 38.32 Відновлення відсортованих відходів.

104. Протягом періоду, що перевірявся, між позивачем та його контрагентами були укладені наступні договори, на підставі яких позивач для використання у власній господарській діяльності придбав товари/послуги.

105. Так, 04.01.2017 року між позивачем як покупцем та ТОВ «ТПК «Профальянс» (код ЄДРПОУ 39489895) як постачальником укладено договір поставки № 088М-1, згідно з умовами якого постачальник зобов`язався передати, а покупець прийняти та оплатити обладнання для металургійної та коксохімічної промисловості на умовах, передбачених цим договором. Кількість, номенклатура обладнання вказується в специфікаціях до цього договору, які є невід`ємною частиною. Покупець зобов`язується прийняти обладнання та оплатити його на умовах, встановлених договором.

106. Під час виконання умов вказаного договору протягом періоду, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: специфікації; відповідні документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей між структурними підрозділами позивача. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

107. 28.04.2018 року між позивачем як покупцем та ТОВ «НВП Укрпромтехнологія» (код ЄДРПОУ 38677793) як постачальником укладено договір поставки № 089ЛМ/305-150, згідно з умовами якого постачальник зобов`язався передати, а покупець прийняти та оплатити матеріали на умовах, передбачених цим договором; кількість, номенклатура вказується в специфікаціях до цього договору, які є його невід`ємною частиною. Покупець зобов`язався прийняти обладнання та оплатити його на умовах, установлених договором.

108. Під час виконання умов вказаного договору були оформлені, зокрема наступні первинні документи: специфікація № 9 від 14.01.2019 р., специфікація № 10 від 18.02.2019 р., специфікація № 12 від 19.04.2019 р. до договору; видаткові накладні № ВН -0000181 від 06.05.2019 р., № ВН -0000184 від 10.05.2019 р., № ВН -0000183 від 10.05.2019 р., № ВН -0000189 від 14.05.2019 р., № ВН -0000200 від 17.05.2019 р.; рахунки № СФ-0000212 від 06.05.2019 р., № СФ-0000215 від 10.05.2019 р., № СФ-0000214 від 10.05.2019 р., № СФ-0000219 від 14.05.2019 р., № СФ-0000232 від 17.05.2019 р.; транспортні документи: експрес-накладна № 59998078438959 від 06.05.2019 р., експрес-накладна № 59000420433178 від 10.05.2019 р., експрес-накладна № 59998078811118 від 14.05.2019 р., № 59000422346092 від 18.05.2019 р.; документи щодо внутрішнього обліку; прибуткові ордери № 50042200234 від 10.05.2019 р., № 5004220231 від 13.05.2019 р., № 5004219976 від 13.05.2019 р., № 5004516629 від 21.05.2019 р., 5004491169 від 22.05.2019 р.; відповідні документи щодо руху товарно-матеріальних цінностей між структурними підрозділами позивача. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

109. 08.11.2018 року між позивачем як покупцем та ТОВ «АМЗ груп» (код ЄДРПОУ 39371603) як постачальником укладено договір поставки № 089ЛС-02/730, згідно з умовами якого постачальник зобов`язався передати, а покупець прийняти та оплатити матеріали на умовах, передбачених цим договором; кількість, номенклатура вказується в специфікаціях до цього договору, які є невід`ємною його частиною. Покупець зобов`язався прийняти обладнання та оплатити його на умовах, встановлених договором.

110. Під час виконання умов вказаного договору були оформлені, зокрема наступні первинні документи: специфікація № 10 від 15.05.2019 р. специфікація № 11 від 05.06.2019 р. до договору; видаткові накладні № 169 від 17.07.2019 р., № 163 від 09.07.2019 р., № 156 від 26.06.2019 р., №145 від 23.06.2019 р.; № 139 від 12.06.2019 р., № 137 від 10.06.2019 р., № 133 від 06.06.2019 р., № 128 від 04.06.2019 р., № 123 від 02.06.2019 р.; рахунки № 173 від 17.07.2019 р., № 168 від 09.07.2019 р., № 160 від 26.06.2019 р., № 150 від 23.06.2019 р., № 143 від 12.06.2019 р., №141 від 10.06.2019 р., №138 від 06.06.2019 р., № 132 від 04.06.2019 р., № 125 від 02.06.2019 р.; товарно-транспортні накладні №17/07/19-1 від 17.07.2019 р., №09/07/19-1 від 09.07.2019 р., № 26/06/19-3 від 26.06.2019 р., №23/06/19-1 від 23.06.2019 р., № 12/06/19-1 від 12.06.2019 р., № 10/06/19-1 від 10.06.2019 р.; № 06/06/19-2 від 06.06.2019 р., № 04/06/19-3 від 04.06.2019 р., №02/06/19-1 від 02.06.2019 р. документи щодо внутрішнього руху: прибуткові ордери: № 5006327781 від 18.07.2019 р., № 5006097716 від 10.07.2019 р., № 5005684300 від 27.06.2019 р., , № 5004491169 від 24.06.2019 р., № 5005241062 від 13.06.2019 р., № 5005199375 від 10.06.2019 р., № 5005103717 від 07.06.2019 р., № 5005045769 від 05.06.2019 р., № 5004941636 від 03.06.2019 р.; документи про видання (відпущення) товарно-матеріальних цінностей по договору в конвертерний цех для виробництва основної продукції позивача, а саме виробництва сталевих слябів, при виготовленні яких за технологією використовується алюміній вторинний АВ87 гранульований. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

111. Судами першої та апеляційної інстанції було встановлено, що вище зазначені товари були використані у виробничому процесі підприємства, що підтверджується матеріалами справи.

116. 04.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «Буддеталь» (код ЄДРПОУ 25107160) як підрядником укладено договір підряду № 2019/41ск/79, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПрАТ «МК «Азовсталь», договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник — прийняти (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) та оплатити виконані підрядником роботи. Вартість, вид та об`єм робіт, виконуваних за договором, визначаються договірними цінами, які місять посилання на цей договір та є його невід`ємною частиною. Пунктом 7.1 договору передбачено можливість залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

112. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки-фактури; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

113. 19.01.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «Марстройсервіс» (код ЄДРПОУ 34843591) як підрядником укладено договір підряду № 2018/80ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПрАТ «МК «Азовсталь», договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник — прийняти (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) та оплатити виконані підрядником роботи. Вартість, вид та об`єм робіт, виконуваних за договором, визначаються договірними цінами, які місять посилання на цей договір та є його невід`ємною частиною.

114. Пунктом 7 договору передбачено можливість залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

115. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунок № 58 від 24.05.2019 р.; акт приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 1 від 24.05.2019 р.; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання капітального ремонту; відповідний акт на використанні при капітальному ремонті матеріали. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

116. 19.03.2019 року між позивачем як замовником та ТОВ «Марстройсервіс» (код ЄДРПОУ 34843591) як підрядником укладено договір підряду № 2019/99ск/398, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору, виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПрАТ «МК «Азовсталь», договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник — прийняти (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) та оплатити виконані підрядником роботи. Вартість, вид та об`єм робіт, виконаних за договором, визначаються договірними цінами, які місять посилання на цей договір та є його невід`ємною частиною. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

117. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунок № 59 від 31.05.2019 р., акт приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 2 від 31.05.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

118. 26.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «СПП Сервіс» (код ЄДРПОУ 35810546) як підрядником укладено договір підряду № 035/87/200, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними силами, без залучення субпідрядних організацій, по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи по зачистці приймальних, перевантажних та розхідних бункерів; прибиранню транспортерних галерей, натяжних та приводних барабанів від просипання шихтових сипучих матеріалів; очищення від просипів вугілля барабанних сушил; зачистці перевантажувальних жолобів від шихтових сипучих матеріалів; очищення обладнання від пилу шихтових матеріалів; усунення завалів шихтовими матеріалами, утворившихся при збоях в роботі обладнання; розбивці та прибиранні шихтових матеріалів, що змерзлися; прибирання території відділення сипучих та феросплавів конвертерного цеху, покосу трави, прибирання сухостою, прибирання снігу то посипці території посипальною сумішшю, побілки, фарбуванню, наведення порядку по системі « 5С». Замовник зобов`язався прийняти (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) та оплатити виконані підрядником роботи. Вартість та, об`єми робіт, виконаних за договором, визначаються договірною ціною (додаток № 7 до договору), та технічним завданням на виконання робіт (додаток № 9 до договору). Вартість робіт може бути переглянута у випадку змини об`єму робіт тільки за ініціативою замовника. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

119. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 128 від 01.06.2019 р., № 162 від 01.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 5 від 01.06.2019 р., № 6 від 01.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

120. 01.04.2019 року між позивачем як замовником та ТОВ «СПП Сервіс» (код ЄДРПОУ 35810546) як підрядником укладено договір підряду на підготовку напіввагонів загальносетевого парку під перевезення сипких вантажів № 780, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався на власний ризик виконати в порядку та на умовах цього договору роботи, приведені в додатку 6 до договору. Роботи виконуються на території ПрАТ «МК «Азовсталь», місце та об`єм виконаних робіт наведені в додатку 6 до договору. Замовник зобов`язався надати підряднику об`єкти для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені цим договором. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

121. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 129 від 18.06.2019 р., № 130 від 18.06.2019 р., № 131 від 18.06.2019 р., № 132 від 18.06.2019 р., № 133 від 18.06.2019 р., № 134 від 18.06.2019 р., № 163 від 05.07.2019 р., № 164 від 05.07.2019 р., № 165 від 05.07.2019 р., № 166 від 05.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 29 від 18.06.2019 р., № 30 від 18.06.2019 р., № 31 від 18.06.2019 р., № 32 від 18.06.2019 р., № 33 від 18.06.2019 р., № 34 від 18.06.2019 р., № 38 від 05.07.2019 р., № 39 від 05.07.2019 р., № 40 від 05.07.2019 р., № 41 від 05.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

122. 30.11.2017 року між позивачем як замовником та ТОВ «СПП Сервіс» (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 2017/11, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору зобов`язався виконати роботи з капітального, поточного та технічного обслуговування вагонів замовника. Перелік видів вагонів, які зобов`язаний ремонтувати виконавець викладений в додатку № 1. Замовник зобов`язався прийняти та оплатити виконані роботи за цінами, вказаними у додатку № 4, який є невід`ємною частиною цього договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

123. Під час виконання умов указаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 142 від 24.06.2019 р., № 143 від 24.06.2019 р., № 144 від 24.06.2019 р., № 145 від 24.06.2019 р., № 183 від 31.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 34 від 24.06.2019 р., № 35 від 24.06.2019 р., № 36 від 24.06.2019 р., № 37 від 24.06.2019 р., № 42 від 31.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

124. 18.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «СПП Сервіс» (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 035/72/132, згідно з умовами якого виконавець у порядку та на умовах цього договору зобов`язався власними силами виконувати роботи вогневої зачистки поверхневих вад блюмів обтискного цеху та контовки блюмів для виробництва рейок на 4 сторони для огляду та виброковці по змінній заявці замовника без залучення субпідрядника протягом зміни в кількості, вказаній у відповідній змінній заявці замовника (додаток № 4 до договору), а замовник прийняти та оплатити виконані роботи за ціною, вказаною в додатку № 1, який є невід`ємною частиною даного договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

125. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 146 від 24.06.2019 р., № 167 від 24.07.2019 р.; акти приймання-передачі виконаних робіт № 7 від 24.06.2019 р., № 8 від 24.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

126. 25.12.2017 року між позивачем як замовником та ТОВ «СПП Сервіс» (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 0160/ТР-7, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору зобов`язався по заявці замовника виконувати роботи з вивантаження вагонів (полувагонів, хоперів, думпкарів, платформ) та відчистки трюмів суден на вантажних фронтах доменного цеху, конвертерного цеху, теплосилового цеху, УСГ, ЦРПС, вапняно-випалюваного цеху, цеху експлуатації (УЗДТ-1) замовника, а замовник — прийняти та оплатити виконані роботи за цінами, вказаними в протоколі узгодження договірної ціни, який є невід`ємною частиною даного договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

127. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 147 від 25.06.2019 р., № 148 від 25.06.2019 р., № 149 від 25.06.2019 р., № 150 від 25.06.2019 р., № 151 від 25.06.2019 р., №152 від 25.06.2019 р., № 153 від 25.06.2019 р.; № 170 від 26.07.2019 р., № 171 від 26.07.2019 р., № 172 від 26.07.2019 р., № 173 від 26.07.2019 р., № 179 від 26.07.2019 р., № 180 від 26.07.2019 р., № 181 від 26.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт, а саме: № 6/1 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехового акту приймання-передачі № 6/1; № 6/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехових актів приймання-передачі № 6/6-1, № 6/6-2; № 3/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехових актів приймання-передачі № 3/6-1, № 3/6-2, № 3/6-3; № 4/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехового акту приймання-передачі № 4/6; № 9/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехового акту приймання-передачі № 9/6-1; № 7/6 від 25.06.2019 р., складений на підставі цехових актів приймання-передачі № 7/6-1, № 7/6-2; № 5/6 від 25.06.2019 р. складений на підставі цехового акту приймання-передачі № 5/6-1; № 1/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехового акту прийому-передачі № 1/7; № 3/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехових актів прийому-передачі № 3/7-1, № 3/7-2, № 3/7-3; № 6/7 від 26.07.2019 р. складений на підставі цехових актів прийому-передачі № 6/7-1, № 6/7-2; № 7/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехових актів прийому-передачі № 7/7-1, № 7/7-2; № 5/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехового акту прийому-передачі № 5/7-1; № 9/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехового акту прийому-передачі № 9/7-1; № 4/7 від 26.07.2019 р., складений на підставі цехових актів прийому-передачі № 4/7-1, № 4/7-2. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

128. 19.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «СПП Сервіс» (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 035/85/216, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору зобов`язався власними силами виконувати роботи по торцевому штрихкодуванню листової продукції на ділянці лінії різання та термічних печей ТЛЦ замовника, згідно з додатком № 8 протягом зміни в кількості, вказаній у відповідному змінному завданні замовника, а замовник прийняти та оплатити виконані роботи за ціною, вказаною в додатку 1, який є невід`ємною частиною цього договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

129. Під час виконання умов указаного договору у період, що перевірявся, були оформленні, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 154 від 26.06.2019 р., № 168 від 26.07.2019 р.; акти приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 26.06.2019 р., № 7 від 26.07.2019 р. по ділянці лінії різання та термічних печей. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

130. 19.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «СПП Сервіс» (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № 035/86/217, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору зобов`язався власними силами виконувати роботи по торцевому штрихкодуванню листової продукції у відділенні термообробки та вогневого різання металу ТЛЦ замовника згідно з додатком № 8 протягом зміни в кількості, вказаній у відповідному змінному завданні замовника, а замовник прийняти та оплатити виконані роботи за ціною, що вказана в додатку 1, який є невід`ємною частиною цього договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

131. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 155 від 26.06.2019 р., № 169 від 26.07.2019 р.; акти приймання-передачі виконаних робіт № 6 від 26.06.2019 р., № 7 від 26.07.2019 р. по відділенню термообробки та вогневого різання металу. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

132. 01.04.2019 року між позивачем як замовником та ТОВ «СПП Сервіс» (код ЄДРПОУ 35810546) як підрядником укладено договір підряду на технічне обслуговування вагонів на ст. Сартана, ст. Північна та ВРП ст. Бункерна № 781, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався на власний ризик виконати в порядку та на умовах цього договору роботи, приведені в додатку 6 (технічне обслуговування вагонів); роботи виконуються на території ПрАТ «МК «Азовсталь». Місце та об`єм виконаних робіт наведені в додатку 6. Замовник зобов`язався надати підряднику об`єкти для виконання робіт, прийняти та оплатити виконані роботи в порядку та строки, передбачені цим договором. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

133. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 156 від 26.06.2019 р., № 157 від 26.06.2019 р., № 158 від 26.06.2019 р., № 159 від 26.06.2019 р., № 160 від 26.06.2019 р.; № 174 від 26.07.2019 р., №175 від 26.07.2019 р., № 176 від 26.07.2019 р., № 177 від 26.07.2019 р., № 178 від 26.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 1/6 від 26.06.2019 р., № 2/6 від 26.06.2019 р., № 3/6(1) від 26.06.2019 р., № 3/6(2) від 26.06.2019 р., № 3/6(3) від 26.06.2019 р., № 1/7 від 26.07.2019 р., № 2/7 від 26.07.2019 р., № 3/7 (1) від 26.07.2019 р., № 3/7(2) від 26.07.2019 р., № 3/7(3) від 26.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

134. 02.01.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «СПП Сервіс» (код ЄДРПОУ 35810546) як виконавцем укладено договір № ЦЭ/2018-02, згідно з умовами якого виконавець в порядку та на умовах цього договору за графіком замовника зобов`язав виконувати комплекс послуг з маневрової роботи на всіх районах цеху експлуатації УЗДТ (ст. Сартана, Сортувальній, Прокатний, Доменний, Бункерний, Конверторний, Приморський, Коксохімічний райони) замовника, а замовник прийняти та оплатити виконані роботи за цінами, вказаними в протоколі узгодження договірної ціни, який є невід`ємною частиною даного Договору. Пунктом 7 договору передбачено залучення субпідрядних організацій за наявності надання в письмовій формі згоди замовника, залучення підрядником спеціальних підприємств (організацій субпідрядників) для виконання окремих обсягів (об`єктів, етапів, видів) робіт на виконання даного договору. Відповідальність за неналежне виконання підрядником або субпідрядником умов даного договору перед заявником несе підрядник. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

135. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 161 від 30.06.2019 р., № 182 від 31.07.2019 р.; акти прийому-передачі виконаних робіт № 6 від 30.06.2019 р., № 7 від 31.07.2019 р. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

136. 02.04.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «Всебуд 4» (код ЄДРПОУ 36839566) як підрядником укладено договір підряду № 2018/115ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПрАТ «МК «Азовсталь», договірними цінами та/або заявками замовника. Замовник зобов`язується прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи. Пунктом 7 договору передбачено, що підрядник має право за згодою із замовником залучати субпідрядні організації, при цьому підрядник забезпечує координацію їх діяльності. Субпідрядні організації, які залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензії та дозволи (в тому числі і дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки), необхідні для виконання відповідних робіт, мати досвід виконання аналогічних робі, мати достатні матеріальні, технічні, фінансові ресурси для виконання робіт.

137. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 14 від 29.07.2019 р., № 7 від 30.07.2019 р., № 9 від 28.05.2019 р., № 8 від 28.05.2019 р., № 12 від 28.05.2019 р., № 11 від 28.05.2019 р., № 13 від 28.05.2019 р., № 1 від 28.05.2019 р., № 3 від 29.04.2019 р., № 4 від 29.04.2019 р., № 5 від 29.04.2019 р., № 6 від 25.04.2019 р.; рахунки № 115/36 від 29.07.2019 р., № 115/35 від 29.07.2019 р., № 115/34 від 30.07.2019 р., № 115/33 від 30.07.2019 р., № 115/32 від 28.05.2019 р., № 115/29 від 28.05.2019 р., № 115/30 від 28.05.2019 р., № 115/23 від 29.04.2019 р., № 115/24 від 29.04.2019 р., № 115/28 від 25.04.2019 р., № 115/27 від 25.04.2019 р.; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при проведенні ремонтних робіт. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

138. 24.10.2018 року між позивачем як замовником та ПП «Ергане» (код ЄДРПОУ 23415577) як підрядником укладено договір підряду № 2019/10ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПрАТ «МК «Азовталь», договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник — прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи. Пунктом 7 договору передбачено, що підрядник має право за згодою із замовником залучати субпідрядні організації, при цьому підрядник забезпечує координацію їх діяльності. Субпідрядні організації, які залучаються до виконання робіт, повинні мати ліцензії та дозволи (в тому числі і дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки), необхідні для виконання відповідних робіт, мати досвід виконання аналогічних робі, мати достатні матеріальні, технічні, фінансові ресурси для виконання робіт.

139. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки-фактури № 21 від 23.04.2019 р., № 23 від 23.04.2019 р., № 22 від 23.04.2019 р., № 18 від 23.04.2019 р., № 28 від 22.05.2019 р., № 20 від 23.04.2019 р., № 19 від 23.04.2019 р., № 29 від 22.05.2019 р., № 27 від 22.05.2019 р., № 24 від 22.05.2019 р., № 26 від 22.05.2019 р., № 25 від 22.05.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 82 від 23.04.2019 р., № 83 від 23.04.2019 р., № 84 від 23.04.2019 р., № 87 від 23.04.2019 р., № 86 від 23.04.2019 р., № 66 від 23.04.2019 р., № 67 від 23.04.2019 р., № 68 від 23.04.2019 р., № 69 від 23.04.2019 р., № 70 від 23.04.2019 р., № 71 від 23.04.2019 р., № 105 від 22.05.2019 р., № 106 від 22.05.2019 р., № 107 від 22.05.2019 р., № 79 від 23.04.2019 р., № 80 від 23.04.2019 р., № 81 від 23.04.2019 р., № 72 від 23.04.2019 р., № 73 від 23.04.2019 р., № 74 від 23.04.2019 р., № 75 від 23.04.2019 р., № 76 від 23.04.2019 р., № 77 від 23.04.2019 р., № 78 від 23.04.2019 р., № 108 від 22.05.2019 р., № 104 від 22.05.2019 р., № 88 від 22.05.2019 р., № 89 від 22.05.2019 р., № 90 від 22.05.2019 р., № 91 від 22.05.2019 р., № 92 від 22.05.2019 р., № 93 від 22.05.2019 р., № 94 від 22.05.2019 р., № 98 від 22.05.2019 р., № 99 від 22.05.2019 р., № 100 від 22.05.2019 р., № 101 від 22.05.2019 р., № 102 від 22.05.2019 р., № 103 від 22.05.2019 р., № 95 від 22.05.2019 р., № 96 від 22.05.2019 р., № 97 від 22.05.2019 р.; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів, технічного обслуговування. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

140. 03.10.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «Будводресурс» (код ЄДРПОУ 39649662) як підрядником укладено договір підряду № 2018/183ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПпАТ «МК «Азовсталь», договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник — прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи.

141. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату; відповідні відомості ресурсів; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів, технічного обслуговування; відповідні акти огляду скритих робіт. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

142. 25.04.2019 року між позивачем як замовником та ТОВ «Будводресурс» (код ЄДРПОУ 39649662) як підрядником укладено договір підряду № 2019/98ск/546, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати наступні роботи: ліквідація, демонтаж списаних засобів ПрАТ «МК «Азовсталь», а замовник — прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи.

143. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 90 від 25.07.2019 р., № 55 від 25.06.2019 р., № 69 від 25.06.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 57 від 25.07.2019 р., № 45 від 25.06.2019 р., № 16 від 25.06.2019 р.; відповідні відомості ресурсів, відомості обліку робочого часу; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів; відповідні акти на використанні матеріали, ресурси; прибуткові ордери. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

144. 03.10.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «Будводресурс» (код ЄДРПОУ 39649662) як підрядником укладено договір підряду № 649/0804 згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника виконати будівельно-монтажні роботи на об`єкті: «Реконструкція мереж та споруд каналізації в районах доменного цеху, ТЕЦ та порту» відповідно до кошторису Г6814-АС1-СМ1.2, а замовник — прийняти та оплатити на умовах даного договору (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані роботи. Пунктом 8.1 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

145. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунок на оплату № 65 від 22.05.2019 р.; акт приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 2 від 22.05.2019 р.; відповідні відомості ресурсів; відповідні акти прийому-передачі матеріалів при ремонті; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів; відповідні акти на використанні матеріали, ресурси. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

146. 10.10.2017 року між позивачем як замовником та ТОВ «МКМ-Буд» (код ЄДРПОУ 38673799) як підрядником укладено договір №2018/3ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПрАТ «МК «Азовсталь», договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник — прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи. Пунктом 7 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

147. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 54 від 19.04.2019 р., № 55 від 19.04.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 275 від 19.04.2019 р., № 276 від 19.04.2019 р.; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

148. 13.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «МКМ-Буд» (код ЄДРПОУ 38673799) як підрядником укладено договір підряду №2018/48ск/40, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПрАТ «МК «Азовсталь», договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник — прийняти та оплатити (якщо інше не передбачене умовами договору) виконані підрядником роботи. Пунктом 7 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

149. Під час виконання умов вказаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки на оплату № 52 від 22.04.2019 р., № 53 від 22.04.2019 р.; акти приймання виконаних підрядних робіт КБ-2в № 60 від 22.04.2019 р., № 61 від 22.04.2019 р., № 59 від 22.04.2019 р., № 58 від 22.04.2019 р; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; відповідні акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; відповідні акти на використанні матеріали для проведення ремонтів. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

150. 15.11.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «ЕСК «Ресурс-Інвест» (код ЄДРПОУ 41463986) як підрядником укладено договір №2019/19ск, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника відповідно до умов договору виконати роботи, передбачені графіком проведення ремонтів на ПрАТ «МК «Азовсталь», договірними цінами та/або заявками замовника, а замовник зобов`язався прийняти та оплатити (якщо інше не передбачено положеннями цього договору) виконані підрядником роботи. Вартість, вид та об`єм робіт, виконаних за договором, визначаються договірними цінами, які містять посилання на цей договір та є його невід`ємною частиною. Пунктом 8.1 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації для виконання окремих обсягів робіт. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

151. Під час виконання умов указаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки-фактури; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів, акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів та акти на використання матеріалів для проведення ремонтів. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

152. 03.12.2018 року між позивачем як замовником та ТОВ «ЕСК «Ресурс-Інвест» (код ЄДРПОУ 41463986) як підрядником укладено договір підряду № 17/ДПЗ, згідно з умовами якого підрядник зобов`язався власними та/або залученими силами по завданню замовника виконати в обумовлені строки роботи на об`єкті замовника капітальний ремонт доменної печі № 3, а замовник — прийняти та оплатити вищевказані роботи на умовах даного договору (якщо інше не передбачено положеннями цього договору). Пунктом 8.1 договору передбачено, що підрядник має право за письмовою згодою із замовником залучати субпідрядні організації для виконання окремих обсягів робіт. Субпідрядники, які залучаються до виконання робіт, повинні відповідати наступним вимогам: мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, якщо така вимога передбачена нормативними документами, мати ресурси (матеріальні, технічні, фінансові), достатні для виконання робіт, мати досвід виконання аналогічних робіт.

153. Під час виконання умов указаного договору у період, що перевірявся, були оформлені, зокрема наступні первинні документи: рахунки-фактури; акти приймання виконаних підрядних робіт; відповідні акти на оприбуткування матеріалів, конструкцій та деталей отриманих при розборі (демонтажі) основних фондів під час здійснення ремонтів; акти про приймання-передачу основних матеріалів, конструкцій та деталей від підрядних організацій для виконання поточних ремонтів; акти на використанні матеріали для проведення ремонтів; відповідні довідки про вартість виконаних підрядних робіт. Також складені податкові накладні на відповідну суму ПДВ, які у встановленому порядку зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.

154. З урахуванням наведеного, колегія суддів погоджується з висновком суду першої та апеляційної інстанції, що між позивачем та його контрагентами виконані господарські операції з поставки товарів, дії останніх спрямовані на реальне настання правових наслідків.

155. Також, Суд уважає за необхідне зазначити, що наявність реєстрації контрагента на час вчинення спірних операцій є свідченням наявності у них необхідного обсягу правосуб`єктності для здійснення таких операцій, тоді як перевірка проведення такої реєстрації з дотриманням вимог законодавства перебуває поза межами можливого контролю платника.

156. Статтею 61 Конституції України закріплений індивідуальний характер юридичної відповідальності особи, тобто, до відповідальності повинен бути притягнений правопорушник та притягнення до відповідальності добросовісного платника податків суперечить конституційним нормам та нормам чинного законодавства.

157. Відповідно до статті 1 Першого протоколу Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

158. Європейський суд з прав людини у рішенні від 22 січня 2009 у справі БУЛВЕС АД проти Болгарії (заява № 3991/03) року в п.70, 71 зазначив, що стосується зусиль для попередження обманних зловживань системою оподаткування ПДВ, Суд визнає, що коли Держави — члени Конвенції володіють інформацією про такі зловживання зі сторони певної фізичної чи юридичної особи, вони можуть вжити відповідних засобів щодо недопущення, зупинення чи покарання за такі зловживання. Однак, Суд вважає, що коли національна влада за відсутності будь-яких вказівок на пряму участь фізичної або юридичної особи у зловживаннях, пов`язаних зі сплатою ПДВ, що нараховується при низці операцій з поставок, або будь-яких вказівок на обізнаність про таке порушення, все-таки карає одержувача оподатковуваної ПДВ поставки, який повністю виконав свої зобов`язання, за дії чи бездіяльність постачальника, який знаходився поза контролем одержувача і по відношенню до якого не було засобів відстеження і забезпечення його старанності, то влада виходить за розумні межі і порушує справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту права власності.

Ураховуючи своєчасне і повне виконання компанією-заявником своїх обов`язків із декларування ПДВ, неможливості з її сторони забезпечити дотримання постачальником його обов`язків щодо декларування ПДВ і той факт, що не було ніякого шахрайства стосовно системи оподаткування, про яке компанія-заявник знала чи могла знати, Суд вважає, що компанія-заявник не повинна нести відповідальність за наслідки невиконання постачальником його обов`язків щодо своєчасного декларування ПДВ і, як наслідок, сплачувати ПДВ повторно разом із пенею. Суд вважає, що такі вимоги прирівнюються до надзвичайного обтяження для компанії-заявника, що порушило справедливий баланс, який повинен був підтримуватися між вимогами загальних інтересів та вимогами захисту права власності. Таким чином, мало місце порушення статті 1 Протоколу № 1.»

159. Установлені судами першої та апеляційної інстанції обставин справи унеможливлюють прийняття доводів податкового органу щодо нереальності господарських операцій. Інших доводів в неправильне застосування норм матеріального права судами першої та апеляційної інстанцій відповідач не наводить. Стосовно порушення норм процесуального права судами першої та апеляційної інстанцій, скаржник зробивши на них посилання, не навів жодного аргументу, окрім посилання на порушення судами оцінки доказів, а саме неврахування висновків актів перевірок контрагентів товариства.

160. Підпунктом 44.1 статті 44 ПК України встановлено, що для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

161. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту (абзац другий вищевказаної правової норми).

162. Відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (далі Закон № 996-XIV) фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

163. За вимогами частини першої статті 9 Закону № 996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (частина 2 статті 9 Закону № 996-XIV).

164. Виходячи з вимог наведених норм Податкового кодексу України, підтвердженням факту здійснення господарської операції є відповідні розрахункові, платіжні та інші первинні документи, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та підставою для нарахування податкового кредиту і податкового зобов`язання з податку на додану вартість є податкова накладна.

165. Підпунктом 139.1.9 пункту 139.1 статті 139 ПК передбачено, що не включаються до складу витрат витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов`язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку.

166. Водночас, пункт 198.3 статті 198 ПК України встановлює, що податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

167. Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв`язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу (пункт 198.6 статті 198 ПК).

168. Аналіз наведених норм свідчить, що господарські операції для визначення податкового кредиту та витрат мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

169. Довести правомірність своїх дій чи бездіяльності відповідно до принципу офіційного з`ясування обставин справи в адміністративному судочинстві зобов`язаний суб`єкт владних повноважень.

170. Разом з тим, відповідно до принципу змагальності суб`єкт господарювання має спростувати доводи суб`єкта владних повноважень, якщо їх обґрунтованість заперечує.

171. У даній справі в основу складу податкових правопорушень покладені взаємовідносини позивача з його контрагентами.

172. У межах спірних правовідносин судами першої та апеляційної інстанцій повно та всебічно досліджені первинні документи Товариства, покладені в основу формування податкового обліку, здійснено їх аналіз та надана оцінка кожної господарської операції Товариства з його контрагентами стосовно реальності господарських операцій, чим дотримано принцип допустимості доказів. Зазначене свідчить про правильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права, які покладені в основу спірних податкових повідомлень-рішень, а також дотримання при розгляді справи норм процесуального права.

173. Твердження податкового органу про відсутність у контрагентів позивача необхідної для ведення господарської діяльності кількості працівників, технічних, транспортних, інших виробничих ресурсів, не свідчить про безтоварність угод поставки з позивачем. У межах перевірки позивача відповідачем не досліджено можливість залучення постачальниками позивача матеріально-технічних, майнових, трудових та виробничих ресурсів шляхом укладення цивільно-правових угод або іншій не забороненій законом формі у період поставок ТМЦ.

174. Ненадання позивачем до перевірки деяких документів, зокрема згоди на залучення його контрагентами-підрядниками субпідрядних організацій, не спростовує реальність господарських операцій.

175. Посилання касатора на те, що суд апеляційної інстанції не врахував висновок щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, який викладений у постановах Верховного Суду від 19.02.2019р. у справі №810/3124/15 та від 16.04.2020р. №520/1536/19, а саме протиправність віднесення платником податку вартості придбаних товарів, послуг до витрат, а сум ПДВ у складі вартості товарів, послуг до податкового кредиту по господарським операціям з підприємствами, які не підтверджені належними первинними документами, Суд зазначає, що в цій частині доводи касаційної скарги зводяться до того, що суди неправильно оцінили наявні у матеріалах справи докази, перевірка яких знаходиться за межами касаційного перегляду визначеному статтею 341 Кодексу адміністративного судочинства України, за якою суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

176. Суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення — без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили неправильного застосування норм матеріального права або порушень норм процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій (частина перша статті 350 Кодексу адміністративного судочинства України).

177. Ураховуючи, що суди першої та апеляційної інстанції прийняли рішення з дотриманням норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку про необхідність залишення касаційної скарги без задоволення, а рішення суду першої та апеляційної інстанцій — без змін.

VІІ. Судові витрати

178. З огляду на результат касаційного розгляду та відсутність документально підтверджених судових витрат, понесених учасником справи, на користь якого ухвалено судове рішення, у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції, судові витрати розподілу не підлягають.

179. Повний текст постанови складений 05 січня 2021 року.

180. Керуючись статтями 3, 328, 341, 349, 350, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд-

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу Офісу великих платників податків Державної податкової служби залишити без задоволення.

2. Рішення Донецького окружного адміністративного суду від 13 травня 2020 року та постанову Першого апеляційного адміністративного суду від 02 вересня 2020 року у цій справі залишити без змін.

3. На підставі частини 3 статті 243 Кодексу адміністративного судочинства України складення рішення у повному обсязі відкласти на строк — до 5 днів.

4. Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий О.О. Шишов

Судді І.В. Дашутін

М.М. Яковенко