20210112 ІПК № 126/ІПК/99-00-04-03-03-09 Щодо оподаткування процентів, отриманих згідно договору позики

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 12 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 126/ІПК/99-00-04-03-03-09

Щодо оподаткування процентів, отриманих згідно договору позики

Індивідуально податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) розглянула звернення щодо оподаткування процентів, отриманих згідно договору позики і в межах компетенції повідомляє.

Платник податків у своєму зверненні повідомив, що у 2011-2013 роках були укладені договори позики, за якими не передбачалося нарахування будь-яких процентів або інших доходів за користування наданими коштами.

У 2018 році було укладено додаткові угоди, відповідно до яких позичальник повертає позикодавцю позику та суму відсотків, яка виникла в рахунок прострочення виконання позичальником договірного зобов’язання.

Таким чином платник податків просить надати індивідуальну податкову консультацію з питання чи є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором дохід у вигляді відсотків від простроченої суми договірного зобов’язання.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів в Україні, регулюються ПКУ, відповідно до п.п. 14.1.267 п.14.1 ст.14 якого позика – грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов’язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики.

Отже, в розумінні ПКУ позику надають фінансові установи або нерезиденти, крім нерезидентів, які мають офшорний статус.

Водночас згідно з п.п. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 ПКУ фінансова допомога – це допомога, надана на безповоротній або поворотній основі. Поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV ПКУ, відповідно до п.п. 162.1.1 п. 162.1 ст. 162 якого платниками податку є фізична особа – резидент, яка отримує, зокрема, доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 ПКУ), до якого включаються інші доходи, крім зазначених у ст. 165 ПКУ( п.п. 164.2.20 п. 164.2ст. 164 ПКУ).

Ставка податку на доходи фізичних осіб становить 18 відсотків (п.167.1 ст. 167 ПКУ).

Також зазначені доходи є об’єктом оподаткування військовим збором (п.п. 1.2 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Ставка військового збору становить 1,5 відс. об’єкта оподаткування, визначеного п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ (п.п. 1.3 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ (п.п. 1.4 п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ).

Відповідно до п.п.168.2.1 п. 168.2 ст.168 ПКУ платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) визначено ст. 179 ПКУ.

Враховуючи викладене, суми коштів, які сплачуються фізичною особою на користь іншої фізичної особи у вигляді відсотків від простроченого договірного зобов’язання, включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як інший дохід та оподатковуються податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

При цьому фізична особа (кредитор) повинна подати річну декларацію про майновий стан і доходи та самостійно сплати податкові зобов’язання, зазначені в поданій нею декларації.

Водночас з метою уникнення неоднозначного тлумачення норм податкового законодавства у частині оподаткування доходів фізичних осіб, порушене питання слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), зокрема, договору позики.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.