20210116 ІПК № 206/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо оподаткування доходів нерезидента з джерелом походження з України за надання рекламних послуг

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 16 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 206/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо оподаткування доходів нерезидента з джерелом походження з України за надання рекламних послуг

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула лист щодо оподаткування доходів нерезидента з джерелом походження з України за надання рекламних послуг та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Виходячи з інформації, наданої платником, підприємство-резидент України замовляє та отримує послуги розміщення реклами на телевізійних каналах у резидента Республіки Молдова та послуги щодо розміщення рекламно-інформаційних матеріалів в ЗМІ у резидента Республіки Азербайджан. Рекламна продукція виготовляється і розміщується за межами України. У платника виникло питання щодо порядку оподаткування операцій з отримання рекламних заходів, здійснених нерезидентами.

Відносини, що виникають у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами, регулюються Законом України від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР «Про рекламу» (далі – Закон № 270), відповідно до ст. 1 якого, рекламою вважається інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Виходячи з опису ситуації платником, резидент України отримує послуги з розповсюдження реклами, а нерезиденти — виконавці цих послуг, в розумінні Закону № 270, виступають розповсюджувачами реклами.

Особливості оподаткування доходів нерезидентів визначені у п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

При цьому доходи нерезидента від розповсюдження реклами оподатковуються відповідно до п.п. 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Так, згідно з п.п. 141.4.6 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резиденти, у тому числі фізичні особи — підприємці, фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, або суб’єкти господарювання (юридичні особи чи фізичні особи — підприємці), які обрали спрощену систему оподаткування, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок.

Таким чином, у разі надання рекламних послуг нерезидентами виплати за такі послуги оподатковуються за ставкою 20 відсотків за рахунок резидента.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).