20210125 ІПК № 275/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо оподаткування податком доходів нерезидента у вигляді винагороди за надання гарантії за кредитним договором

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,Роз’яснення

від 25 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 275/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо оподаткування податком доходів нерезидента у вигляді винагороди за надання гарантії за кредитним договором

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком доходів нерезидента у вигляді винагороди за надання гарантії за кредитним договором та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Відповідно до інформації, наданої у зверненні, Товариство уклало договір про надання фінансування із Банком – резидентом України. Згідно з Договором Банк надає Товариству фінансування за умови надання Товариством гарантій Поручителя за змістом прийнятними для Банку. За гарантування виконання зобов’язань Товариства перед Банком Поручитель – нерезидент відповідно до укладеної між Поручителем і Товариством угоди про гарантійну компенсацію отримує винагороду, яка розраховується на основі відсоткової частки за принципом юридичної і комерційної самостійності, що застосовується до залишкової суми фінансування.

Платник просить надати роз’яснення щодо оподаткування податком на доходи нерезидента зазначених виплат.

Доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними п. 141.4 ст. 141 Кодексу.

Перелік таких доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, визначено п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, до яких, зокрема, належать проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом.

Згідно з п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Кодексу резидент, у тому числі фізична особа підприємець, фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, або суб’єкт господарювання (юридична особа чи фізична особа підприємець), який обрав спрощену систему оподаткування, або інший нерезидент, який провадить господарську діяльність через постійне представництво на території України, які здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок з таких доходів, зазначених у п.п. 141.4.1 цього пункту, за ставкою в розмірі 15 відсотків (крім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.4 — 141.4.6 та 141.4.11 цього пункту) їх суми та за їх рахунок, що сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності. Вимоги цього абзацу не застосовуються до доходів нерезидентів, що отримуються ними через їх постійні представництва на території України.

Отже, винагорода у вигляді процентів, що сплачується резидентом України на користь нерезидента-поручителя за угодою про гарантійну компенсацію виконання зобов’язань резидента за договором про надання фінансування, підлягає оподаткуванню відповідно до положень п. 141.4 ст. 141 Кодексу під час її виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Водночас слід зазначити, що кожен конкретний випадок стосовно кваліфікації та порядку оподаткування платежів, здійснених платником податку на користь нерезидента за договором про надання нерезидентом поруки щодо кредиту, отриманого таким платником від банка-резидента має розглядатися з урахуванням договірних умов, обставин здійснення відповідних господарських операцій та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.