20210201 ІПК № 334/ІПК/99-00-21-02-01-06 Щодо порядку подання податкової та фінансової звітності неприбутковою організацією

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 1 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 334/ІПК/99-00-21-02-01-06

Щодо порядку подання податкової та фінансової звітності неприбутковою організацією

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України в межах компетенції розглянула звернення щодо порядку подання податкової та фінансової звітності неприбутковою організацією, включеною до Реєстру неприбуткових установ та організацій і, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, що у Кодексі до прийняття Закону України від 16.01.2020 № 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) існувало положення щодо подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річної фінансової звітності професійними спілками, їх обʼєднаннями та організаціями профспілок тільки у разі порушень п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

У звʼязку з цим виникли питання щодо порядку та форми подання професійними спілками, їх обʼєднаннями та організаціями профспілок податкової (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та фінансової звітності, у які звітні періоди та строки.

Законом № 466 внесено зміни, зокрема до п. 46.2 ст. 46 Кодексу, якими вилучено положення щодо подання звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річної фінансової звітності професійними спілками, їх обʼєднаннями та організаціями профспілок, утвореними в порядку, визначеному законом, тільки у разі порушень п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

У звʼязку з прийняттям Закону № 466, професійні спілки, їх обʼєднання та організації профспілок – неприбуткові організації, не звільняються від звітування та починаючи зі звітного періоду 2020 року зобовʼязані подавати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та річну фінансову звітність у загальному порядку.

Відповідно до положень п.п. 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу неприбуткові підприємства, установи та організації – це неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Пунктом 46.2 ст. 46 Кодексу передбачено, що неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 Кодексу, подають звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.

Неприбутковими підприємствами, установами та організаціями разом зі звітом обовʼязково подається до контролюючих органів річна фінансова звітність, яка є додатком та невідʼємною частиною звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (п. 46.2 ст. 46 Кодексу).

Згідно з абзацом першим п. 49.2 ст. 49 Кодексу платник податків зобовʼязаний за кожний встановлений Кодексом звітний період, в якому виникають обʼєкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності.

Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт) подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.07.2016 року за № 932/29062 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 469).

Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам п. 133.4 ст. 133 Кодексу та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених п.п. 133.4.3 п. 133.4 ст. 133 Кодексу (п.п. 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

У відповідних клітинках відомостей про одночасне подання до Звіту форм фінансової звітності передбачено проставляння позначки «+».

Таким чином, неприбуткові організації у разі наявності будь-яких показників, які підлягають декларуванню (в тому числі показників, які мають нульове значення або підлягають декларуванню у складі фінансової звітності, що подається разом зі Звітом), зобовʼязані подавати Звіт та форми фінансової звітності за звітні періоди та у строки, передбачені п. 46.2 ст. 46, п. 49.18 ст. 49 та п.п. 133.4.7 п. 133.4 ст. 133 Кодексу.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.