20210202 ІПК № 345/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо оподаткування податком на прибуток поворотної фінансової допомоги

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 2 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 345/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо оподаткування податком на прибуток поворотної фінансової допомоги

 

Індивідуальна податкова консультація

 

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на прибуток поворотної фінансової допомоги та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, БО є неприбутковою організацією з ознакою неприбутковості 0036 і не платником ПДВ.

У 2017 році Товариством з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) – юридичною особою, платником податку на прибуток, отримано від одноосібного учасника – юридичної особи, яка не є платником податку на прибуток, безвідсоткову поворотну фінансову допомогу (згідно договору).

У платника виникли питання щодо:

1 відображення ТОВ у складі доходів/витрат, при визначенні фінансового результату до оподаткування, отриманої поворотної фінансової допомоги;

2. застосування штрафних санкцій та розрахунку розміру податкових донарахувань з податку на прибуток у разі включення суми поворотної фінансової допомоги, отриманої ТОВ від юридичної особи, яка не є платником податку на прибуток, до складу доходів;

3. обмеження стосовно термінів та кількості разів пролонгації договору про надання поворотної фінансової допомоги та виникнення обов’язку з нарахування та сплати податку на прибуток у разі пролонгації такого договору.

Відповідно до п.п.14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.

Об’єктом оподаткування податком на прибуток згідно з п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Кодексом не передбачено різниць для коригування фінансового результату до оподаткування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток за операціями з отримання поворотної фінансової допомоги.

Отже, такі операції відображаються у бухгалтерському обліку за встановленими правилами згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (п. 2 ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Отже, з питання формування у бухгалтерському обліку доходів/витрат за рахунок поворотної фінансової допомоги, доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

До функцій контролюючих органів, віднесено, зокрема, надання індивідуальних податкових консультацій з питань податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи (п.п. 191.1.28 п. 191.1 ст. 191 Кодексу).

Питання, пов’язані з термінами та неодноразовою пролонгацією договору про надання поворотної фінансової допомоги, не належать до компетенції ДПС.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію.