20210202 ІПК № 377/ІПК/99-00-21-03-02-06 Щодо податкових наслідків з ПДВ при отриманні відступного

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 2 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 377/ІПК/99-00-21-03-02-06

Щодо податкових наслідків з ПДВ при отриманні відступного

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо податкових наслідків з ПДВ при отриманні відступного та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, між суб’єктами господарювання (платниками ПДВ) укладено договір на постачання товарів, але надалі постачальник відмовився від його виконання та, відповідно, постачання товарів здійснюватися не буде.

У зв’язку з цим, сторони вказаного вище договору уклали додатковий договір про припинення зобов’язання за договором постачання товарів, шляхом передання відступного на підставі статті 600 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Згідно з умовами такого додаткового договору постачальник передав покупцю в якості відступного грошові кошти, а покупець у свою чергу зобов’язується не вимагати від постачальника виконання зобов’язання за договором постачання.

Особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) регулюються нормами ЦКУ.

Відповідно до статті 600 ЦКУ зобов’язання припиняється за згодою сторін внаслідок передання боржником кредиторові відступного (грошей, іншого майна тощо). Розмір, строки й порядок передання відступного встановлюються сторонами.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Відповідно до пункту 5.3 статті 5 розділу І ПКУ інші терміни, що застосовуються у ПКУ і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням послуг відповідно до підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору.

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг.

До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних від простроченої суми та інфляційні витрати, відшкодування шкоди, у тому числі відшкодування упущеної вигоди за рішеннями міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражів або іноземних судів, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

Правила формування податкових зобов’язань і податкового кредиту з ПДВ регулюються статтями 187,198 і 201 розділу V ПКУ.

Пунктами 201.1, 201.7 і 201.10 статті 201 розділу V ПКУ визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін. Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

Податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

Враховуючи викладене, та виходячи із аналізу норм ПКУ та інших нормативно-правових актів зазначених вище, опису питання і фактичних обставин, наявних у зверненні, повідомляємо:

Щодо питання 1

Слід зазначити, що нормами підпункту 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу I ПКУ визначено термін «постачання послуг» та перелік послуг, які відносяться до такого терміну, а не термін «отримання послуг».

Водночас, якщо у розглянутій ситуації та згідно з умовами відповідного цивільно-правового договору передача грошових коштів в якості відступного розглядається як оплата вартості товарів/послуг, то такі грошові кошти включається до бази оподаткування ПДВ операцій з постачання таких товарів/послуг.

Якщо у розглянутій ситуації та згідно з умовами відповідного цивільно-правового договору передача грошових коштів в якості відступного не є оплатою вартості товарів/послуг, то такі грошові кошти до бази оподаткування ПДВ не включаються.

Щодо питання 2

Перелік операцій, що є об’єктом оподаткування ПДВ, визначено пунктом 185.1 статті 185 розділу V ПКУ.

Зокрема, об’єктом оподаткування ПДВ є операції платника ПДВ з постачання товарів/послуг, а не операції з отримання/передачі грошових коштів (у тому числі в якості відступного).

Щодо питання 3

Податкова накладна, складена та зареєстрована в ЄРПН платником податку (постачальником), який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до складу податкового кредиту.

Разом з цим повідомляємо, що інформації, викладеної у зверненні, недостатньо для надання більш детальної відповіді на порушені питання, а тому, у разі необхідності, пропонуємо повторно звернутися до контролюючого органу із наданням розширеного опису здійснюваних операцій та копій відповідних підтверджуючих документів (у тому числі копій відповідних цивільно-правових договорів на постачання товарів та припинення зобов’язань).

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ).