20210208 ІПК № 452/ІПК/99-00-18-04-03-06 Щодо єдиного податку з юридичних осіб (отримання гранту)

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 8 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 452/ІПК/99-00-18-04-03-06

Щодо єдиного податку з юридичних осіб (отримання гранту)

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України на звернення щодо єдиного податку з юридичних осіб, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами (далі — Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи за ставкою 5 відсотків та виграло грант інституту національної підтримки резидента України державної установи та грант від резидента Бельгії на видавництво дитячих книжок. Товариство запитує щодо необхідності сплати 5 відсотків єдиного податку з гранту, отриманого від державної установи та від нерезидента України.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.

Відповідно до п.п. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу.

Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування (п. 292.14 ст. 292 Кодексу).

Дохід обліковується згідно національним положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Згідно з частиною четвертою п. 292.11 ст. 292 Кодексу при визначенні доходів для платників єдиного податку третьої групи до складу доходу не включаються суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм.

Практика застосування термінів, слів та словосполучень у юриспруденції визначає, що грант – це одноразова безповоротна цільова виплата фізичним і юридичним особам грошової суми або дарування обладнання, приміщення (як правило з власних коштів та майна) громадянами і юридичними особами, у тому числі іноземцями, а також міжнародними організаціями, для проведення наукових досліджень, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вжиття заходів екологічної безпеки та ліквідації наслідків екологічних катастроф, виконання творчих робіт, видання творів художньої, наукової, освітньої, образотворчої, медичної та іншої літератури тощо.

Отже, у разі отримання юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи суми коштів у вигляді гранту з бюджетів або державних цільових фондів (у тому числі в межах державних або місцевих програм), така сума коштів не включається до доходу юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи.

Сума коштів у вигляді гранту, одержана юридичною особою – платником єдиного податку третьої групи від резидента Бельгії включається до доходу юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи.

Стосовно розміру гранту, який буде враховано у визначенні річного обсягу доходу Товариства, зазначаємо, що відповідно до п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу для платників єдиного податку третьої групи – юридичних осіб будь-якої організаційно-правової форми встановлено обмеження річного обсягу доходу у 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).