20210208 ІПК № 454/ІПК/99-00-18-04-03-06 Щодо включення до складу доходу платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. кредиторської заборгованості

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 8 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 454/ІПК/99-00-18-04-03-06

Щодо включення до складу доходу платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. кредиторської заборгованості

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України на звернення Товариства щодо включення до складу доходу платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Товариство поінформувало, що є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. (не є платником ПДВ) та запитує, чи включається до складу доходу кредиторська заборгованість, за якою минає строк позовної давності.

Особливості застосування спрощеної системи визначено главою 1 розділу XIV Кодексу.

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) період у в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому, датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) п. 292.6 ст. 292 Кодексу).

Разом з цим зазначаємо, що дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 Кодексу (п. 292.13 ст. 292 Кодексу).

Платники єдиного податку — юридичні особи, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (п. 296.1 ст. 296 та п. 44.2 ст. 44 Кодексу).

Згідно з пп. 5, 15 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.1999 за № 860/4153, дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Доходом визнається сума зобов’язання, яке не підлягає погашенню.

Пунктом 5 Національного положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 11.02.2000 за № 85/4306, визначено, що зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Таким чином, до доходу платника єдиного податку включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.