20210210 ІПК № 465/ІПК/04-36-04-01-16 Щодо необхідності реєстрації благодійної організації платником ПДВ

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 10 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 465/ІПК/04-36-04-01-16

Щодо необхідності реєстрації благодійної організації платником ПДВ

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області відповідно до пункту 53.2 статті 53 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ (далі — ПКУ), за позовом Благодійної організації до ГУ ДФС у Дніпропетровській області про визнання протиправною та скасування ІПК від 04.05.2018 №1994/іпк/04-36-12-01-16, на виконання ухвали Третього апеляційного адміністративного суду від 11.07.2019 у справі № 0440/5908/18 про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ГУ ДФС у Дніпропетровській області на Рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 27.11.2018 по справі № 0440/5908/18 (далі — Рішення від 27.11.2018), яка набрала законної сили, а також звернення Благодійної організації, надає нову індивідуальну податкову консультацію щодо необхідності реєстрації благодійної організації платником ПДВ, з урахуванням висновків, викладених в Рішенні від 27.11.2018.

Як зазначено у зверненні, Благодійна організація здійснює діяльність з отримання товарів та безоплатної передачі їх отримувачам благодійної допомоги. При цьому з зверненні порушується питання щодо необхідності реєстрації платником Благодійної організації платником ПДВ.

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 1 Закону України від 5 липня 2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» із змінами і доповненнями (далі — Закон № 5073), благодійна організація – це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених цим Законом, як основну мету її діяльності.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу I ПКУ).

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу ІІ ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податку зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ розділу І ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Статтею 197 розділу V ПКУ визначено перелік операцій, звільнених від оподаткування ПДВ.

Зокрема, підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ визначено, що звільняються від оподаткування ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема безоплатне постачання товарів/послуг благодійним організаціям, утвореним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Таким чином, визначати об’єкт оподаткування ПДВ та застосувати режим звільнення від оподаткування ПДВ мають право особи, які зареєстровані платниками ПДВ.

Порядок реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтями 180 — 183 розділу V ПКУ та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233.

Коло осіб, які для цілей оподаткування ПДВ мають право або зобов’язані бути зареєстровані як платники податку, визначено у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу І та пункті 180.1 статті 180 розділу V ПКУ. Зокрема, такою особою є юридична особа, створена відповідно до закону у будь-якій організаційно-правовій формі, у тому числі і неприбуткова організація з ознакою 0036 «Благодійна організація».

Статтями 181 та 182 розділу V ПКУ визначено умови для реєстрації особи як платника ПДВ, відповідно до яких реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов’язковому порядку, так і за добровільним рішенням особи.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V ПКУ під обов’язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн. грн. (без урахування ПДВ).

До оподатковуваних операцій для цілей реєстрації особи як платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою 7 відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Згідно з підпунктом 183.1 та підпунктом 183.2 статті 183 розділу V ПКУ для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (далі — Заява).

Враховуючи вищенаведене, у разі якщо загальний обсяг від здійснення Благодійною організацією операцій, визначених підпунктом 197.1.15 пункту 197.1 статті 197 розділу V ПКУ, протягом останніх 12 календарних місяців перевищує 1 млн. гривень, то Благодійна організація згідно з вимогами пунктів 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V ПКУ повинна подати до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням Заяву і відповідно зареєструватись як платник ПДВ в обов’язковому порядку.

Також інформуємо, що особа має право зареєструватись як платник ПДВ за своїм добровільним рішенням шляхом подання до контролюючого органу Заяви не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа вважатиметься платником ПДВ.

Поряд з цим, Рішенням від 27.11.2018 встановлено, що в розрахунок об’єму операцій для цілей реєстрації платником ПДВ мають включатися лише ті операції, які фактично мають оподатковуватися податком на додану вартість, як про це зазначено в пункті 181.1 статті 181 розділу V ПКУ.

Згідно з нормами чинного законодавства платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати сутність і відповідність здійснюваних ними операцій тим, які перераховані ПКУ.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію (пункт 52.2 статті 52 розділу II ПКУ).