20210210 ІПК № 495/ІПК/99-00-21-03-02-06 Щодо виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість по господарській операції внесення майна до Договору про спільну діяльність

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення 

від 10 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 495/ІПК/99-00-21-03-02-06

Щодо виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість по господарській операції внесення майна до Договору про спільну діяльність

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість по господарській операції внесення майна до Договору про спільну діяльність, надіслане до ДПС листом ГУ ДПС в Івано-Франківській області, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі — ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, платник податку є юридичною особою, яка здійснює транспортування теплової енергії (КВЕД – 35.30) і діє на підставі Ліцензії на транспортування теплової енергії. В подальшому платник планує укласти Договір про спільну діяльність без створення юридичної особи, з іншою юридичною особою, з обов’язком шляхом об’єднання зусиль і майна, яке належить Сторонам на відповідних правових підставах спільно діяти в сфері теплопостачання для досягнення спільних господарських цілей.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статті 1 розділу І ПКУ).

Правові основи оподаткування ПДВ встановлено розділом V та підрозділом 2 розділу XX ПКУ.

Пунктом 180.1 статті 180 розділу V ПКУ встановлено, що для цілей оподаткування платником ПДВ є особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.

Згідно з підпунктами «а» і «б» пункту 185.1 статті 185 розділу V ПКУ об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ розташоване на митній території України.

Під постачанням товарів розуміється будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів) як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення (підпункт 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 розділу 1 ПКУ).

Під постачанням послуг розуміється будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності. З метою оподаткування постачанням послуг, зокрема є передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності та передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 розділу І ПКУ).

Відповідно до підпункту 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 розділу V ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення та перетворення) юридичних осіб.

При здійсненні спільної (сумісної діяльності) передача товарів (робіт, послуг) на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, вважається постачанням таких товарів (робіт, послуг).

Таким чином, операції з передачі товарів на окремий баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, а також їх повернення є об’єктом оподаткування ПДВ.

Відповідно до пункту 52.2 статті 52 розділу ІІ ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.