20210210 ІПК № 507/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 10 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 507/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у зверненні ТОВ є платником податку на прибуток на загальній системі оподаткування.

Засновником ТОВ є юридична особа, платник податку на прибуток на загальних підставах (100 відсотків володіння).

Водночас ТОВ володіє 100 відсотками корпоративних прав платника єдиного податку четвертої групи (сільськогосподарський товаровиробник).

Платник єдиного податку перераховує ТОВ, як своїй материнській компанії, дивіденди, які у подальшому ТОВ перераховує на користь власника корпоративних прав своєї материнської компанії.

Платник просить надати роз’яснення:

  1. Чи підпадають операції з отримання та виплати дивідендів ТОВ під п.п. 57.11.3 п. 57.11 ст. 57 Кодексу?

  2. Чи не виникають у ТОВ додаткові податкові зобов’язання у зв’язку з отриманням дивідендів від платника єдиного податку четвертої групи, враховуючи те, що такі дивіденди ТОВ в подальшому перераховує на користь власника корпоративних прав.

До питань 1 та 2

Відповідно до п.п. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Кодексу дивіденди – платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Материнські компанії – юридичні особи, які є власниками інших юридичних осіб або здійснюють контроль над такими юридичними особами, як пов’язані особи (п.п. 14.1.103 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів встановлено п. 57.11 ст. 57 Кодексу.

Відповідно до п.п. 57.11.1 п. 57.11 ст. 57 Кодексу у разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток – емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними ст. 137 цього Кодексу.

Крім випадків, передбачених п.п. 57.11.3 цього пункту, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток (п.п. 57.1 1.2 п. 57.1 ст. 57 Кодексу).

Згідно з п.п. 57.1.1.3 п. 57.1 ст 57 Кодексу авансовий внесок, передбачений п.п. 57.11.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:

● на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими п.п. 57.11.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Водночас згідно з п.п. 57.1.12 п. 57.11 ст. 57 Кодексу обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку за визначеною п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу ставкою покладається на будь-якого емітента корпоративних прав (крім платників єдиного податку), що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами із сплати податку, передбаченими цим Кодексом, чи у вигляді застосування ставки податку іншої, ніж встановлена п. 136.1 ст. 136 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи положення п.п. 57.11.3 п. 57.1.1 ст. 57 Кодексу, материнська компанія не повинна нараховувати та сплачувати до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток від суми дивідендів, отриманих від дочірньої компанії, при їх подальшому перерахуванні на користь власників корпоративних прав материнської компанії якщо загальна сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії не перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів.

При цьому платник єдиного податку четвертої групи під час виплати дивідендів своїй материнській компанії не нараховує та не сплачує до бюджету авансові внески з податку на прибуток.

Індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податку, якому надано таку консультацію (п. 52.2 ст. 52 Кодексу).