20210210 ІПК № 509/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо застосування методу прискореної амортизації

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 10 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 509/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо застосування методу прискореної амортизації

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування методу прискореної амортизації згідно з пунктом 431 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.

Відповідно до інформації, наведеної у зверненні, у 2020 році підприємством було придбано, введено в експлуатацію з відповідним віднесенням до 5 групи основних засобів – екскаватор, який був у використанні.

Платник звернувся з наступними питаннями:

1) Чи може ТОВ застосовувати прискорену амортизацію два роки для вживаного екскаватора (5 група), враховуючи що для ТОВ такий екскаватор є «новим», оскільки не був відображений у складі основних засобів раніше?

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень Кодексу.

Згідно з п. 431 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідних положень» Кодексу при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств на період з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року платники податку на прибуток мають право під час розрахунку амортизації щодо основних засобів:

● четвертої групи (машини та обладнання) та п’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює два роки;

● третьої групи (передавальні пристрої) та дев’ятої групи використовувати мінімально допустимий строк амортизації, який дорівнює п’ять років.

Мінімально допустимі строки амортизації основних засобів, визначені цим пунктом, використовуються незалежно від строків амортизації, визначених у бухгалтерському обліку.

Основні засоби мають одночасно відповідати таким вимогам:

  1. введені в експлуатацію платником податків в межах одного з податкових (звітних) періодів, з 1 січня 2020 року до 31 грудня 2030 року;
  2. не були у використанні.

При цьому такі основні засоби повинні використовуватися у власній господарській діяльності та не можуть продаватися або надаватися в оренду іншим особам (крім платників податків, основним видом діяльності яких є послуги з надання в оренду майна).

У разі недотримання визначених вимог до закінчення періоду нарахування амортизації з використанням мінімально допустимих строків амортизації, визначених у цьому пункті, починаючи з дати введення їх в експлуатацію, платник податку у податковому (звітному) періоді, в якому відбувся факт невикористання основних засобів у власній господарській діяльності або їх продаж, зобов’язаний:

— збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до цього пункту протягом податкових (звітних) періодів, в яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів, визначених у цьому пункті;

— зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до пункту 138.3 статті 138 цього Кодексу за відповідні податкові (звітні) періоди.

При застосуванні положень цього пункту норми п. 138.3 ст. 138 цього Кодексу не застосовуються в частині нарахування амортизації відповідно до встановлених мінімально допустимих строків амортизації основних засобів та методів її нарахування.

Таким чином, платник податку на прибуток має право використовувати мінімально допустимі строки амортизації до основних засобів, введених в експлуатацію з січня 2020 за умови, що такі основні засоби не були у використанні.

Тобто, одним з основних критеріїв основних засобів для застосування прискореної амортизації є визнання їх «новими» саме для такого платника податків, що в контексті ст. 138 Кодексу означає, що такі необоротні активи не були відображені в обліку у складі основних засобів раніше.

Отже, основними засобами, що не були у використанні з ціллю нарахування амортизації згідно п. 43 1 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, слід вважати нові основні засоби платника податків, що в контексті ст. 138 Кодексу означає, що такі необоротні активи в бухгалтерському обліку у складі основних засобів раніше не відображались.

Для основного засобу (екскаватора), що був придбаний ТОВ після 01.01.2020, який вже був раніше у використанні (тобто вживаний), ТОВ не може використовувати прискорену амортизацію у податковому обліку два роки (24 місяці).

Згідно з п. 52.2 ст. 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.