20210907 № 300/1974/19 ВС: оскарження в різних провадженнях дій, рішень

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року

м. Київ

справа № 300/1974/19

провадження № К/9901/25557/20

Зважаючи на те, що позивач реалізував своє право на оскарження проекту рішення та самого рішення «Про проведення земельних торгів», слід зазначити, що перевірка процедури та етапів прийняття рішення може бути здійснена судом при розгляді справи про оскарження рішення суб`єкта владних повноважень, прийнятого за результатами відповідних дій.

Оскарження в різних провадженнях окремо рішення суб`єкта владних повноважень та процедури прийняття такого рішення є недоцільним. Суд також зважає на те, що це може призвести до конфлікту між судовими рішеннями, що може спричинити правову невизначеність та ускладнення захисту порушених прав.

З урахуванням викладеного, Верховний Суд вважає вірним висновок суду апеляційної інстанції про те, що наслідком розв`язання публічно-правового спору, по суті, має бути захист порушеного суб`єктивного права позивача, тому у разі незгоди з рішенням суб`єкта владних повноважень, вимога про визнання протиправними дій відповідача по складанню чи підготовці такого рішення не буде мати своїм правовим наслідком захист прав позивача, адже таке право підлягає захисту шляхом пред`явлення позову про визнання протиправним рішення.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача — Єзерова А.А. суддів: Кравчука В.М., Стародуба О.П.

розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу

за касаційною скаргою ОСОБА_1

на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2020 року (головуючий суддя Іщук Л.П., судді Кухтей Р.В., Обрізко І.М.)

у справі № 300/1974/19

за позовом ОСОБА_1

до Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача — Івано-Франківська міська рада

про визнання протиправними дій.

І . РУХ СПРАВИ

1. У жовтні 2019 року ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради, в якому просив визнати протиправними дії відповідача щодо проведення добору та формування земельної ділянки площею 0,0472 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер 2610100000:05:001:0180, яка підлягає продажу на земельних торгах відповідно до п. 2 рішення Івано-Франківської міської ради від 16 серпня 2019 року №200-28 «Про проведення земельних торгів», включеної до переліку земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах в Додаток 2 даного рішення, а також дії відповідача щодо підготовки проекту рішення «Про проведення земельних торгів» в частині включення до переліку земельних ділянок призначених для продажу на земельних торгах в Додаток 2 до даного проекту рішення земельної ділянки 0,0472 га по АДРЕСА_1 , кадастровий номер 2610100000:05:001:0180.

2. Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2020 року позов задоволено.

3. Постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2020 року рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2020 року скасовано, у задоволенні позову відмовлено.

4. Не погоджуючись з постановою суду апеляційної інстанції, позивач звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить суд скасувати постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2020 року і залишити в силі рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 20 лютого 2020 року.

5. Від відповідача надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому він просить суд касаційну скаргу залишити без задоволення, а постанову суду — без змін.

6. Позивач також надіслав письмові пояснення, а відповідач заперечення на письмові пояснення щодо суті спору.

ІІ . ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. Судами першої та апеляційної інстанції встановлено, що ОСОБА_1 на підставі договору дарування квартири від 09 липня 2009 року, посвідченого приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу Біланюк С. М. та зереєстрованого в реєстрі за № 2882, належить квартира АДРЕСА_2 .

8. Рішенням Івано-Франківської міської ради від 19 серпня 2016 року №258-7 «Про розгляд клопотань фізичних і юридичних осіб із земельних питань» ОСОБА_1 надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по АДРЕСА_1 в межах існуючої забудови для обслуговування квартири.

9. 16 серпня 2019 року Івано-Франківською міською радою прийнято рішення № 200-28 «Про проведення земельних торгів», згідно з яким виставлено на земельні торги, встановлено умови продажу, стартові ціни лотів, зокрема, земельну ділянку по АДРЕСА_1 площею 0,0472 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 2610100000:05:001:0180. Умовою продажу такої земельної ділянки визначено право оренди строком на 5 років.

10. Незгода позивача з діями відповідача з проведення добору та формування земельної ділянки, підготовки проекту рішення «Про проведення земельних торгів» в частині включення до переліку земельних ділянок призначених для продажу на земельних торгах в Додаток 2, стала підставою для звернення до суду з цим позовом.

ІІІ . ОЦІНКА СУДІВ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ

11. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції керувався тим, що відповідачем протиправно включено земельну ділянку по АДРЕСА_1 , кадастровий номер 2610100000:05:001:0180 до переліку земельних ділянок призначених для продажу на земельних торгах з огляду на відсутність попереднього звернення громадян чи юридичних осіб щодо намірів забудови земельної ділянки, пропозицій депутатів міської ради чи структурних підрозділів виконавчого комітету ради, а також без здійснення заходів самоврядного контролю та за наявності зареєстрованих обтяжень такого майна.

12. Суд апеляційної інстанції з такими висновками суду першої інстанції не погодився та дійшов висновку, що дії відповідача, спрямовані на добір земельних ділянок комунальної власності для продажу на земельних торгах — це процедурні дії суб`єкта владних повноважень з підготовки проекту рішення про проведення земельних торгів та самі по собі не є діями суб`єкта владних повноважень у розумінні положень Кодексу адміністративного судочинства України (далі — КАС України). Зважаючи на те, що оскаржувані дії Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради не зумовили виникнення будь-яких прав і обов`язків для позивача чи їх порушення, що підлягають захисту в порядку адміністративного судочинства, а рішення Івано — Франківської міської ради оскаржене позивачем, то обраний позивачем спосіб захисту права шляхом визнання протиправними дій з підготовки та прийняття такого рішення не відповідає його змісту, з огляду на що апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

IV. ДОВОДИ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ, ВІДЗИВУ НА КАСАЦІЙНУ СКАРГУ

13. Касаційну скаргу мотивовано порушенням апеляційним адміністративним судом норм матеріального і процесуального права і неповним дослідженням обставин справи.

14. Зокрема, заявник на обґрунтування вимог касаційної скарги покликається на те, що судом апеляційної інстанції не було враховано висновків Великої Палати Верховного Суду та Верховного Суду щодо застосування ст. ст. 2, 5 КАС України, викладених у постановах від 18 грудня 2018 року у справі №800/201/17, від 16 січня 2020 року у справах №580/1747/16-а, №580/1832/16-а. При цьому обраний ним спосіб захисту порушеного права — оскарження дій суб`єкта владних повноважень, які мали місце втручання у мої права — є належним та таким, що відповідає положенням Конституції України, КАС України та практиці ЄСПЛ.

15. Позивач наголошує, що відповідач як уповноважений орган з організації земельних торгів та контролю за ефективним використанням земель комунальної власності, здійснюючи добір вищевказаної земельної ділянки з метою продажу її на земельних торгах, не врахував того, що на момент звернення із клопотанням спірна земельна ділянка до її незаконного заволодіння, була вільною, а також те, що ОСОБА_1 іншого можливого проїзду та проходу до свого помешкання не має.

16. На думку скаржника, суд першої інстанції дійшов до правильного висновку, що з огляду на практику ЄСПЛ дії відповідача не відповідають критерію «пропорційності», адже не дотримано справедливої рівноваги між інтересами органу місцевого самоврядування та інтересами особи-позивача, оскільки внесення вказаної земельної ділянки на земельні торги позбавить можливості позивача на отримання в подальшому цієї земельної у власність чи користування для обслуговування належного майна, доступ до якого можливий лише через спірну земельну ділянку.

17. У касаційній скарзі зазначено про те, що суд апеляційної інстанції, відмовляючи у задоволенні позову, не врахував також того, що Івано-Франківська міська рада у цивільній справі №344/4776/18 не заперечувала права ОСОБА_1 на частину спірної земельної ділянки.

Також не взято судом апеляційної інстанції до уваги те, що наявність щодо об`єкту нерухомого майна зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно обтяжень такого майна обмежує право власника у розпорядженні та/або користуванні таким нерухомим майном, що було також не враховано відповідачем як організатором земельних торгів.

18. Позивач стверджує, що дії відповідача з підготовки проекту рішення «Про проведення земельних торгів» не в тій редакції, що була попередньо оприлюднена на офіційному веб сайті міської ради, обмежили його законодавче право на інформацію, що суперечить змісту ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

19. Заявник касаційної скарги зазначає, що суд апеляційної інстанції не врахував наявного в матеріалах справи проекту рішення «Про внесення на розгляд сесії міської ради проекту рішення «Про розгляд клопотань фізичних і юридичних осіб із земельних питань», де у п. 12 додатку 1 було вказано орієнтовну площу земельної ділянки по АДРЕСА_1 для обслуговування квартири та нежитлових приміщень в розмірі 0,0300 га, а також інших документів, зокрема, протоколу засідання виконкому від 21 липня 2016 року та сесії міської ради від 19 серпня 2016 року, у яких вказується про те, що зміни до п.12 додатку 1 зазначеного рішення в частині зменшення орієнтовної площі земельної ділянки по АДРЕСА_1 не вносились.

20. У відзиві на касаційну скаргу відповідач погоджується з висновками суду апеляційної інстанції, зазначає про необґрунтованість доводів касаційної скарги по суті спору.

V. ВИСНОВКИ ВЕРХОВНОГО СУДУ

21. Верховний Суд, перевіривши доводи касаційної скарги, в межах касаційного перегляду, визначених ст. 341 КАС України, а також, надаючи оцінку правильності застосування судами норм матеріального і процесуального права у спірних правовідносинах, виходить з такого.

22. У ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визнається право людини на доступ до правосуддя, а відповідно до ст. 13 зазначеної Конвенції — на ефективний спосіб захисту прав, і це означає, що особа має право пред`явити в суді таку вимогу на захист права, яка відповідає змісту порушеного права та характеру правовідношення.

23. Відповідно до ч. 1 ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист, зокрема шляхом визнання бездіяльності суб`єкта владних повноважень протиправною та зобов`язання вчинити певні дії.

24. Позивач самостійно обирає спосіб захисту своїх прав та інтересів. Однак за ст. 2 КАС України метою адміністративного судочинства є ефективний захист прав. Сам лише формальний розгляд справи і ухвалення рішення, яке завідомо не може захистити особу, не узгоджується з метою правосуддя.

25. У цій справі позивач оскаржує дії Департаменту комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради з проведення добору та формування земельної ділянки, підготовки проекту рішення «Про проведення земельних торгів» в частині включення до переліку земельних ділянок призначених для продажу на земельних торгах в Додаток 2.

26. У касаційній скарзі позивач вірно зазначає про те, що дії відповідача в частині добору земельних ділянок комунальної власності є повноваженнями, пов`язаними із організацією підготовки проведення земельних торгів щодо продажу тієї чи іншої земельної ділянки, які є першим етапом відповідної процедури.

27. Дії відповідача, які є предметом спору у цій справі, мали наслідком прийняття рішення Івано-Франківської міської ради від 16 серпня 2019 року №200-28 «Про проведення земельних торгів».

28. При цьому, як встановлено судом апеляційної інстанції, у провадженні суду існує інша справа за позовом ОСОБА_1 , в якій оскаржується рішення Івано-Франківської міської ради від 16 серпня 2019 року №200-28 «Про проведення земельних торгів».

29. З судових рішень у справі №344/16785/19 вбачається, що у вересні 2019 року ОСОБА_1 звернувся до Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області з позовом до виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківської міської ради, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача — Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради про визнання незаконним та скасування п. 1 рішення від 14 серпня 2019 року №975 «Про внесення на розгляд сесії Івано-Франківської міської ради проекту рішення «Про проведення земельних торгів» в частині погодження (схвалення) п. 2 проекту рішення «Про проведення земельних торгів», щодо виставлення на земельні торги, встановлення умов продажу (право оренди строком на 5 років), встановлення стартової ціни лоту, проведення земельних торгів згідно Додатку №2 до даного рішення земельної ділянки площею 0,0472 га по АДРЕСА_1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 2610100000:05:001:0180 призначеної для продажу на земельних торгах; п. 2 рішення від 16 серпня 2019 року №200-28 «Про проведення земельних торгів» в частині виставлення на земельні торги, встановлення умов продажу (право оренди строком на 5 років), встановлення стартової ціни лоту, проведення земельних торгів згідно Додатку №2 до даного рішення земельної ділянки площею 0,0472 га по АДРЕСА_1 для будівництва та обслуговування житлового будинку, кадастровий номер 2610100000:05:001:0180 призначеної для продажу на земельних торгах.

30. Судове засідання у справі №344/16785/19 призначено на 28 вересня 2021 року.

31. З хронологічного аналізу дат звернення до суду з позовами у цій справі і справі №344/16785/19, вбачається, що ОСОБА_1 спочатку оскаржив у судовому порядку пункти проекту рішення «Про проведення земельних торгів» від 14 серпня 2019 року №975 і рішення «Про проведення земельних торгів» від 16 серпня 2019 року №200-28, які порушують його права, а потім додатково оскаржив дії відповідача по складанню чи підготовці такого рішення, а саме дії з проведення добору та формування земельної ділянки, підготовки проекту рішення «Про проведення земельних торгів» в частині включення до переліку земельних ділянок призначених для продажу на земельних торгах в Додаток 2.

32. Зважаючи на те, що позивач реалізував своє право на оскарження проекту рішення та самого рішення «Про проведення земельних торгів», слід зазначити, що перевірка процедури та етапів прийняття рішення може бути здійснена судом при розгляді справи про оскарження рішення суб`єкта владних повноважень, прийнятого за результатами відповідних дій.

33. Оскарження в різних провадженнях окремо рішення суб`єкта владних повноважень та процедури прийняття такого рішення є недоцільним. Суд також зважає на те, що це може призвести до конфлікту між судовими рішеннями, що може спричинити правову невизначеність та ускладнення захисту порушених прав.

34. З урахуванням викладеного, Верховний Суд вважає вірним висновок суду апеляційної інстанції про те, що наслідком розв`язання публічно-правового спору, по суті, має бути захист порушеного суб`єктивного права позивача, тому у разі незгоди з рішенням суб`єкта владних повноважень, вимога про визнання протиправними дій відповідача по складанню чи підготовці такого рішення не буде мати своїм правовим наслідком захист прав позивача, адже таке право підлягає захисту шляхом пред`явлення позову про визнання протиправним рішення.

35. Доводи касаційної скарги по суті дій відповідача з проведення добору та формування земельної ділянки, підготовки проекту рішення «Про проведення земельних торгів» в частині включення до переліку земельних ділянок призначених для продажу на земельних торгах в Додаток 2 не оцінюються через невірно обраний позивачем спосіб захисту порушеного права.

36. З огляду на викладене, Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, а постанови суду апеляційної інстанції — без змін.

37. Оскільки Верховний Суд залишає без змін постанову апеляційного адміністративного суду, то відповідно до ст. 139 КАС України, судові витрати не підлягають новому розподілу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 139, 242, 341, 345, 349, 350, 355, 356, 359 Кодексу адміністративного судочинства України,

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 16 вересня 2020 року у справі №300/1974/19 — без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя -доповідач А.А. Єзеров

Суддя В.М. Кравчук

Суддя О.П. Стародуб