20210907 № 906/248/20 ВС: спір учасника з громадською організацією щодо загальних зборів

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року

м. Київ

Справа № 906/248/20

Якщо учасник (член) юридичної особи обґрунтовує позовні вимоги порушенням корпоративних прав, зокрема, прав на управління юридичною особою то цей спір належить до юрисдикції господарських судів незалежно від того, чи є сторонами у справі фізичні особи. При цьому вирішення питання про наявність чи відсутність такого порушення та, відповідно, підстав для задоволення позову з`ясовується судами під час розгляду справи по суті позовних вимог (наведений правовий висновок у подібних правовідносинах викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 09.04.2019 у справі №916/1295/18).

Оскільки вказаний спір пов`язаний з реалізацією членом громадської організації права на управління юридичною особою у вигляді зміни керівного складу правління та ревізійної комісії, прийняття нової редакції Статуту, отже цей спір є спором між членом громадської організації та громадською організацією з приводу визнання недійсним рішення загальних зборів щодо повноважень органів управління цією організацією, а тому, спір в даній справі має розглядатися за правилами господарського судочинства.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Вронська Г.О. – головуюча, Бакуліна С.В., Кролевець О.А.,

за участю секретаря судового засідання Калітінського М.Ю.,

представників учасників справи:

від позивача: Сіра А.В.,

від відповідача: не з`явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_1

на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду

у складі колегії суддів: Петухов М.Г., Гудак А.В., Маціщук А.В.

від 26.04.2021

за позовом ОСОБА_1

до Громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок плюс”

про визнання недійсним рішення засідання позачергових загальних зборів, оформленого протоколом №05/09/19 від 05.09.2019,

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. ОСОБА_1 (далі Позивач, Скаржник) звернувся до Господарського суду Житомирської області з позовом до Громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок Плюс” (далі – Відповідач, ГО «Гаражний кооператив “Світанок Плюс”) про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів Відповідача від 05.09.2019.

2. Позовні вимоги Позивач обґрунтував тим, що він є членом Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок”. 05.09.2019 були проведені позачергові загальні збори Громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок Авто” (яка є правонаступником Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок”), якими змінено керівний склад правління та ревізійної комісії, прийнята нова редакція Статуту та змінено назву Відповідача. Позивач вважає, що вказані збори є неправомочними, оскільки рішенням Господарського суду Житомирської області від 11.02.2020 у справі №906/1055/19 визнано недійсними рішення, оформлені протоколом №26/02-19 засідання позачергових загальних зборів Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок” від 26.02.2019р., якими, зокрема, було змінено назву Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок” на Громадську організацію “Гаражний кооператив “Світанок Авто”. Тобто, на думку Позивача, Громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок Авто” не існує, у зв`язку з скасуванням рішень загальних зборів гаражного кооперативу від 26.02.2019. Також, Позивач зазначив, що в подальшому 23.01.2020 року рішенням Відповідача його було протиправно виключено з членів громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок”. Позивач вважає, що його права, як члена громадської організації порушуються Відповідачем.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням Господарського суду Житомирської області від 29.12.2020 у справі №906/248/20 позов задоволено. Визнано недійсними рішення загальних зборів членів Громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок Авто”, оформлені протоколом загальних зборів членів гаражного кооперативу №05/09/19 від 05.09.2019.

4. Судове рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що на загальних зборах Відповідача 05.09.2019 року був відсутній кворум, що є безумовною підставою для визнання оспорюваних рішень прийнятих на таких зборах недійсними.

5. Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 26.04.2021 рішення Господарського суду Житомирської області від 29.12.2020 скасовано. Провадження у справі № 906/248/20 закрито. Роз`яснено Позивачу, що розгляд даної справи віднесено до юрисдикції місцевого загального суду в порядку цивільного судочинства.

6. Вищевказана постанова обґрунтована тим, що Відповідач діє у формі громадської організації, не займається господарською діяльністю, така організація створена з метою забезпечення захисту соціальних, економічних та пов`язаних з ними майнових і немайнових прав та інтересів членів організації власників автотранспорту під час використання ними, як власних гаражів, так і об`єктів споруд та місць загального користування, що належить організації. Спір в справі №906/248/20 не пов`язаний із порушенням корпоративних прав Позивача тому не підлягає розгляду в порядку господарського судочинства.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та аргументи учасників справи

7. Позивач подав касаційну скаргу, в якій він просить скасувати постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 26.04.2021 та залишити без змін рішення Господарського суду Житомирської області від 29.12.2020 у справі №906/248/20.

8. Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції неправильно застосував норми права, а саме: статті 55167 ГК України та 20 ГПК України без урахування висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Великої Палата Верховного Суду від 09.12.2019 у справі №201/9139/18, від 24.04.2019 у справі №509/577/18, від 12.01.2021 у справі №127/21764/17, не взяв до уваги, що у даній справі наявний корпоративний спір між Позивачем та Відповідачем. Також Позивач посилається на пункти 5,8 частини першої статті 310 ГПК України.

9. Відповідач у встановлений Судом строк відзив не надав.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

10. Позивач є членом Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок”.

11. Рішенням позачергових загальних зборів Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок”, оформлених протоколом №26/02-19 від 26.02.2019р., було змінено назву Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок” на Громадська організація “Гаражний кооператив “Світанок Авто” та затверджено в новій редакції Статут.

12. 05 вересня 2019 року було проведено позачергові загальні збори Громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок Авто”, які оформлені протоколом №5/09/19 .

13. Згідно протоколу зборів №5/09/19 від 05 вересня 2019 року на зборах зареєструвалося 293 члени організації.

14. Вказаними зборами було прийнято наступні оспорювані Позивачем рішення: – скасовано рішення правління ГО “Гаражний кооператив “Світанок Авто” щодо виключення 6 осіб з членів організації; – скасовано рішення правління ГО “Гаражний кооператив “Світанок Авто” від 22.08.2019 щодо виключення з членів організації 448 осіб; – прийнято рішення, що вказані особи, відповідно до списку, який додається до протоколу, є дійсними членами Громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок Авто”; переобрано членів правління та голову правління; переобрано членів ревізійної комісії; прийнято в новій редакції Статут організації та затверджено нову назву організації – повне найменування: Громадська організація “Гаражний кооператив “Світанок Плюс”, скорочене найменування: ГО “ГК “Світанок Плюс”.

15. Відповідно до п. 1.1. Статуту Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок”, який затверджено загальними зборами членів від 11.11.2016 (далі – Статут від 11.11.2016), Міська громадська організація “Гаражний кооператив “Світанок” (далі – Організація) є неприбутковим, добровільним громадським об`єднанням, діючим за організаційно-правовою формою як громадська організація, за напрямом діяльності – гаражний кооператив на основі добровільності та єдності інтересів її членів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, екологічних та інших інтересів її членів.

16. Організація є правонаступником прав та обов`язків Гаражного кооперативу «Світанок» (код 20428510) (п. 1.3. Статуту від 11.11.2016).

17. Пунктом 4.2. Статуту від 11.11.2016 визначено, що членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які виявили бажання брати участь у його діяльності та, зокрема, які в установленому законом порядку отримали гараж у власність.

18. Відповідно до п.1.1 Статуту Громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок Авто”, затвердженого позачерговими загальними зборами від 26.02.2019 року (далі – Статут від 26.02.2019), Громадська організація “Гаражний кооператив “Світанок Авто” є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією, що об`єднує на добровільних засадах громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та напрямів діяльності, передбачених цим Статутом (т.1, а.с.113-119).

19. Згідно п.1.4 Статуту від 26.02.2019 організація в своїй діяльності керується Конституцією УкраїниЦивільним кодексом УкраїниЗаконом України “Про громадські об`єднання”, іншими нормативно-правовими актами прийнятими відповідно до цих Законів, а також цим Статутом Організації.

20. Пунктом 4.12. Статуту від 26.02.2019 передбачено, що Члени Організації мають право: одержувати інформацію про діяльність Організації; обирати та бути обраним до статутних органів Організації; вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов`язані з її діяльністю; оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації; припинити своє членство в Організації на підставі поданої заяви.

21. Пунктом 6.1. Статуту від 26.02.2019 визначено, що вищим керівним органом організації є Загальні збори.

22. Відповідно до п.6.3 Статуту від 26.02.2019 загальні збори скликаються правлінням організації не рідше одного разу на один рік за рішенням правління організації, ініціативою контрольно-ревізійної комісії, або на вимогу не менше ніж 10% членів організації, позачергові загальні збори мають бути скликаними протягом тридцяти днів. Якщо вимога членів організації не виконана, вони мають право самі скликати позачергові загальні збори. Чергові/позачергові загальні збори мають право приймати рішення за присутності більшості членів організації (50% плюс один член). Члени організації повідомляються про скликання загальних зборів не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дати їх проведення органом, який здійснив (ініціював) таке скликання. Повідомлення про скликання загальних зборів повинно містити дату, час та місце проведення загальних зборів організації та порядок денний.

23. Рішенням Господарського суду Житомирської області від 11.02.2020р. у справі №906/1055/19 визнано недійсними рішення, оформлені протоколом №26/02-19 засідання позачергових загальних зборів Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок” (10020, м. Житомир, пров. 4-й Вільський, будинок 30, ід. код 20428510) від 26.02.2019р., якими, зокрема, було змінено назву Міської громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок” на Громадську організацію “Гаражний кооператив “Світанок Авто”.

24. Позивач звертаючись до суду з позовом посилається на те, що рішенням суду від 11.02.2020 у справі №906/1055/19 скасовано рішення зборів від 26.02.2019, у зв`язку з чим загальні збори від 05.09.2019 громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок Авто” є неправомірними, тому він звернувся до суду з позовом про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів Громадської організації “Гаражний кооператив “Світанок Авто”, оформлених протоколом від 05.09.2019.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

25. Конституція України

Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

2. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

26. Цивільний кодекс України

Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів

1. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Стаття 85. Непідприємницькі товариства

1. Непідприємницькими товариствами є товариства, які не мають на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.

2. Особливості правового статусу окремих видів непідприємницьких товариств встановлюються законом.

Стаття 86. Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами

1. Непідприємницькі товариства (сільськогосподарські кооперативи та сільськогосподарські кооперативні об`єднання, що діють без мети одержання прибутку, інші кооперативи, крім виробничих, об`єднання громадян тощо) та установи можуть поряд зі своєю основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.

Стаття 87. Створення юридичної особи

1. Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом. Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, можуть у встановленому законом порядку затвердити статут, який є установчим документом, та провадити діяльність на його підставі.

27. Господарський кодекс України

Стаття 167. Зміст корпоративних прав та корпоративних відносин

1. Корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

28. Закон України «Про громадські об`єднання»

Стаття 1. Поняття громадського об`єднання

1. Громадське об`єднання – це добровільне об`єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

2. Громадське об`єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.

3. Громадська організація – це громадське об`єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

4. Громадська спілка – це громадське об`єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

5. Громадське об`єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об`єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

29. Господарський процесуальний кодекс України (далі – ГПК)

Стаття 4. Право на звернення до господарського суду

1. Право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом.4. Наявність підстав для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді.

Стаття 20. Справи, що відносяться до юрисдикції господарських судів

1. Господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема: 3) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів.

Стаття 231. Закриття провадження у справі

1. Господарський суд закриває провадження у справі, якщо, зокрема, спір не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства.

Стаття 300. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

1. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. …

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої та апеляційної інстанції

30. Суд виходить з того, що судовий захист є одним із найефективніших правових засобів захисту інтересів фізичних та юридичних осіб. Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Поняття “суд, встановлений законом” включає в себе, зокрема, таку складову, як дотримання усіх правил юрисдикції та підсудності.

31. Критеріями розмежування судової юрисдикції є суб`єктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, в якому розглядається визначена категорія справ.

32. Відповідно до частин першоїдругої статті 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

33. Предметна та суб`єктна юрисдикція господарських судів, тобто сукупність повноважень господарських судів щодо розгляду справ, віднесених до їх компетенції, визначена статтею 20 ГПК України, за змістом частини першої якої господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку зі здійсненням господарської діяльності, та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів (пункт 3 частини першої статті 20 ГПК України).

34. Згідно з частинами першою та третьою статті 167 Господарського кодексу України (далі – ГК України) корпоративні права – це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Під корпоративними відносинами маються на увазі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав.

35. Статут ГО «Гаражний кооператив «Світанок Авто», який затверджено позачерговими загальними зборами від 26.02.2019 року, є основним документом, що регулює діяльність Відповідача.

36. У ньому визначаються порядок вступу до Організації і виходу з неї, права та обов`язки членів організації, органи її управління, контролю та їх компетенція, порядок утворення майна і розподілу прибутку, умови реорганізації і ліквідації організації та інші положення, що не суперечать законодавчим актам України.

37. У пункті 1.1. Статуту від 26.02.2019 року визначено, що Громадська організація “Гаражний кооператив “Світанок Авто” є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією, що об`єднує на добровільних засадах громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та напрямів діяльності, передбачених цим Статутом.

38. Пунктом 4.12. Статуту від 26.02.2019 передбачено, що Члени Організації мають право: одержувати інформацію про діяльність Організації; обирати та бути обраним до статутних органів Організації; вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов`язані з її діяльністю; оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації; припинити своє членство в Організації на підставі поданої заяви.

39. Громадська організація є одним з різновидів юридичної особи, створеної шляхом об`єднання осіб, які мають право участі у ньому (у ній). Члени громадської організації мають право брати участь в управлінні Організацією, обирати та бути обраними до органів управління Організацією.

40. З наведеного можна дійти висновку, що члени Відповідача, який є громадською організацією, беруть участь в управлінні нею та здійснюють інші правомочності, встановлені законом і статутними документами товариства.

41. У своїх постановах Велика Палата Верховного Суду неодноразово визначала критерії розмежування справ між цивільною та господарською юрисдикціями, визнавши юрисдикцію господарського суду у справах про спори між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи.

42. Спори за участю громадського об`єднання зі статусом юридичної особи як учасника цивільних правовідносин підлягають розгляду у судах відповідно до вимог як ЦПК, так і ГПК залежно від змісту позовних вимог та сторін такого спору.

43. Цей позов подано на захист права Позивача на участь в управлінні громадською організацією, тобто він є направленим на забезпечення прав Позивача на управління товариством.

44. Оспорювані рішення зборів зачіпають як права Позивача щодо здійснення діяльності з управління юридичною особою як членом такої юридичної особи, так і процедуру прийняття таких рішень.

45. В постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.01.2021 року у справі 127/21764/17 Суд вирішив питання про визначення предметної юрисдикції у спорах між членами громадської організації та громадською організацією з приводу визнання недійсним рішення загальних зборів щодо припинення повноважень одного з органів управління цією організацією, вказавши, що такий спір має розглядатися за правилами господарського судочинства і по суті спору висновок повинен зробити належний суд, яким є господарський суд.

46. В даній справі звертаючись до суду із позовом, Позивач посилався на порушення своїх прав як члена громадської організації вказуючи, що оспорюваними рішеннями позачергових загальних зборів було протиправно змінено керівний склад правління та ревізійної комісії, прийнята нова редакція Статуту та замінено назву Відповідача, що порушує його права на управління громадською організацією. Тобто між юридичною особою та її учасником (членом) виник спір, пов`язаний з діяльністю та управлінням цією юридичною особою.

47. Оскільки вказаний спір пов`язаний з реалізацією членом громадської організації права на управління юридичною особою у вигляді зміни керівного складу правління та ревізійної комісії, прийняття нової редакції Статуту, отже цей спір є спором між членом громадської організації та громадською організацією з приводу визнання недійсним рішення загальних зборів щодо повноважень органів управління цією організацією, а тому у відповідності до висновків Великої Палати Верховного Суду викладених у постанові від 12.01.2021 року у справі 127/21764/17, спір в даній справі має розглядатися за правилами господарського судочинства.

48. Крім того, Суд зазначає, що якщо учасник (член) юридичної особи обґрунтовує позовні вимоги порушенням корпоративних прав, зокрема, прав на управління юридичною особою то цей спір належить до юрисдикції господарських судів незалежно від того, чи є сторонами у справі фізичні особи. При цьому вирішення питання про наявність чи відсутність такого порушення та, відповідно, підстав для задоволення позову з`ясовується судами під час розгляду справи по суті позовних вимог (наведений правовий висновок у подібних правовідносинах викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 09.04.2019 у справі №916/1295/18).

49. Вищезазначеним спростовуються висновки суду апеляційної інстанції, які викладені в оскаржуваній постанові про те, що спір в справі №906/248/20 не підлягає розгляду за правилами господарського судочинства.

50. Враховуючи зазначене, суд апеляційної інстанцій неправильно застосував норми права, а саме статтю 20 ГПК України, внаслідок чого постановив незаконну постанову про закриття провадження у справі та не переглянув рішення суду першої інстанції по суті в апеляційному порядку.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

51. Згідно з частиною 6 статті 310 ГПК підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.

52. Враховуючи, що апеляційний суд виніс незаконну постанову про закриття провадження в даній справі та не переглянув по суті рішення суду першої інстанції в апеляційному порядку, Суд приходить до висновку, що касаційна скарга Позивача підлягає задоволенню частково, постанова апеляційного суду підлягає скасуванню, а справа направленню для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

Судові витрати

53. Оскільки справа направляється для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції, розподіл судових витрат судом касаційної інстанції не здійснюється.

Керуючись статтями 300301308310314315317 Господарського процесуального кодексу України, Суд

ПОСТАНОВИВ :

1. Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

2. Постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 26.04.2021 у справі №906/248/20 скасувати, а справу передати для продовження розгляду до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття та оскарженню не підлягає.

Головуюча Г. Вронська

Судді С. Бакуліна

О. Кролевець