20211129 № 922/3873/20 ВС: аудит фінансової звітності товариства

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року

м. Київ

Справа № 922/3873/20

Аналіз положень ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” дає підстави для висновку про те, що для ініціації аудиту фінансової звітності товариства необхідна наявність сукупності таких умов: наявність в учасника-ініціатора 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства (1); укладення таким учасником з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства (2); зазначення в такому договорі обсягу аудиторських послуг (3).

Окрім того, положення ч. 4 цієї статті містять додаткові вимоги для реалізації суб’єктивного права на проведення аудиту фінансової звітності товариства, невиконання яких за наявністю трьох вищезазначених умов протягом 10 днів з боку виконавчого органу товариства дозволяє встановити наявність факту порушення права учасника: отримання товариством запиту учасника про такий аудит (4); отримання товариством оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства з визначеним у ньому обсягом аудиторських послуг (5), що визначають момент відліку 10-ти денного строку.

При цьому відповідно до ст. 7 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” документи надаються не замовнику аудита, а аудитору.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Кролевець О.А. – головуючий, Губенко Н.М., Стратієнко Л.В.,

за участю секретаря судового засідання – Шпорта О. В.,

за участю представників:

Спаулдінг -Волок Трісії Раївни – Савченко В. А.,

Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області – не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу

ОСОБА_1

на постанову Східного апеляційного господарського суду від 23.06.2021

(головуючий – Попков Д.О., судді Пушай В.І., Стойка О.В.)

та рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021

(суддя – Добреля Н.С.)

у справі за позовом ОСОБА_1

до Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області

про витребування документів,

ВСТАНОВИВ :

Короткий зміст позовних вимог

1. ОСОБА_1 звернулась до Господарського суду Харківської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області з вимогам про витребування документів, необхідних для проведення аудиту (перелік документів наведений в прохальній частині позовної заяви).

2. Позов обґрунтований тим, що вимога позивача в порядку ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, як учасника відповідача, про проведення аудиту фінансової звітності безпідставно задоволена не була і, як наслідок, запитувані позивачем документи надані не були, ОСОБА_1 звернулась до господарського суду з вимогою про витребування з відповідача зазначених документів, необхідних для проведення аудиту.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням Господарського суду Харківської області від 31.03.2021, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 23.06.2021, у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 відмовлено у повному обсязі.

4. Суди мотивували свої висновки тим, що позивач звернувся з вимогою до відповідача про надання документів для проведення аудиту шляхом їх передачі на підставі ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, тоді як означена норма передбачає надання можливості саме аудитору провести аудит та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг, враховуючи також закінчення строку дії договору аудиторських послуг, який є безумовною підставою для надання документів для аудиторської перевірки на підставі цієї статті. Суд першої інстанції також зазначив, що на момент звернення позивача до суду його право порушено не було, оскільки на момент звернення з даним позовом до суду десятиденний строк для надання документів для проведення аудиторської перевірки не сплив.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та узагальнення їх доводів

5. Не погоджуючись з висновками суду апеляційної інстанції, ОСОБА_1 звернулась з касаційною скаргою, у якій просить рішення та постанову судів попередніх інстанцій скасувати, та постановити нове рішення, яким позовну заяву задовольнити в повному обсязі.

6. Підставою касаційного оскарження є п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 287 ГПК України. Так, скаржник стверджує, що судами попередніх інстанцій невірно застосовано ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, висновок Верховного Суду щодо застосування якої у подібних правовідносинах відсутній. Крім того, скаржник стверджує, що судом апеляційної інстанції встановлено обставини на підставі недопустимих доказів.

Узагальнений виклад позиції інших учасників справи

7. Відповідач подав відзив на касаційну скаргу, у якому просить касаційну скаргу залишити без задоволення, а рішення та постанову судів попередніх інстанцій – залишити без змін.

Фактичні обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій

8. ОСОБА_1 є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області з розміром вкладу до статутного капіталу 1640000,00 грн (49,6% статутного капіталу), що підтверджується копією статуту відповідача.

9. 21.08.2020 між ТОВ “Прайс-аудит” (виконавець) та ОСОБА_1 (замовник), яка діє в якості одного із власників Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області, в особі Волок Анатолія Михайловича , було укладено договір про надання аудиторських послуг б/н, відповідно до п. 1.1 якого виконавець зобов`язується надати замовнику аудиторські послуги на умовах договору, а замовник зобов`язується прийняти та оплатити такі послуги.

10. У п. 1.2 договору визначено невичерпний перелік послуг, що можуть надаватись виконавцем замовнику, серед яких є аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області за період з 01.01.2018 по 31.12.2019.

11. Згідно з п. 1.3 договору сторони домовились, що для надання аудиторських послуг визначених у п.п. 1.1, 1.2 договору замовник, надає виконавцю оригінали або засвідчені копії документів Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області, перелік яких визначається додатковою угодою №1 до договору.

12. Відповідно до п. 8.1 договору останній набирає чинності з дня його підписання сторонами та закінчується 01.01.2021, та може бути продовжено сторонами шляхом укладення додаткової угоди, але закінчення строку договору не звільняє сторони від виконання своїх обов`язків.

13. 21.08.2020 сторонами було укладено додаткову угоду №1 про надання документів до договору про надання аудиторських послуг б/н від 21.08.2020, якою визначено перелік документів, необхідних для надання аудиторських послуг, визначених вказаним договором.

14. Так, додатковою угодою було передбачено наступний перелік документів, необхідних для проведення аудиту: – статут та всі зміни до нього, які відбувалися за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – протоколи загальних зборів учасників за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – організаційна структура Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – положення про керівні органи та структурні підрозділи Товариства, посадові інструкції; – колективний договір за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, у разі наявності; – документи про обрання/призначення керівних органів Товариства та головного бухгалтера (протоколи, накази); – копія паспорту та ідентифікаційного коду керівника і головного бухгалтера; – штатний розпис Товариства та всі зміни, які відбулись за період 01.01.2018 по 31.12.2019; – положення про оплату праці, преміювання; – реєстр судових справ станом за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – інформація щодо стіну розгляду, перелік судових рішень, прийнятих не на користь Товариства, ймовірність та суми можливих збитків за різними сценаріями розгляду справ; – інформація про дату проведення незалежної оцінки майна Товариства та звіти про оцінку; – реєстр чинних договорів за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – реєстр договорів оренди за період з 01.01.2018 по 31.12.2019 та договори і документи підтверджуючі їх виконання; – реєстр договорів позики, кредиту, безповоротної фінансової допомоги та інших договорів цивільно-правового характеру за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, договори і документи підтверджуючі їх виконання; – наказ про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику Товариства, чинна на 01.01.2018 та всі зміни, які відбувалися за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – фінансова звітність Товариства за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – податкова звітність з податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ, ПДФО та інших податків, які складалися Товариством за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – інформація про відкриті банківські рахунки Товариства; – банківські виписки з рахунків Товариства за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; регістри аналітичного та синтетичного обліку щодо узагальнення господарських операцій на бухгалтерських рахунках; – загальна оборотно-сальдова відомість по всіх рахунках Товариства із зазначенням назв субрахунків за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – оборотно-сальдові відомості та картки рахунків у розрізі субрахунків по рахунках 10 “Основні засоби”, 11 “Інші необоротні матеріальні активи”, 12 “Нематеріальні активи”, 13 “Нарахований знос (амортизація)”, 15 “Капітальні інвестиції” за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – картки обліку основних засобів (03-6), акти приймання-передачі (03-1), акти модернізації (дообладнання) (03-2), акти списання акти приймання-передачі нематеріальних активів, за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – річні, інвентаризації активів та зобов`язань Товариства за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та аналіз субрахунків грошових коштів (безготівкові, готівкові та електронні гроші, векселі одержані, фінансові інвестиції) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – акти виконаних робіт, послуг, інші документи, підтверджуючі отримання доходу, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та аналізи рахунків за субрахунками по рахунках 70 “Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг”, 71 “Інший операційний дохід”, 72 “Дохід від участі в капіталі”, 73 “Інші фінансові доходи” за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – документи первинного бухгалтерського обліку, які підтверджують понесені витрати при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та аналізи рахунків за субрахунками по рахунку 90 “Собівартість” за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – оборотно-сальдові відомості, картки рахунків та аналізи рахунків за субрахунками по рахунку 91 “Загально виробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 93 “Витрати на збут”, 94 “Інші операційні витрати”, 97 “Інші витрати” за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, інформацію про наявність/відсутність нарахування резерв сумнівних боргів, якщо резерв сумнівних боргів нараховується, вказати суму сумнівної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019, інформацію про нарахування резервів; – оборотно-сальдові відомості та картки рахунків за субрахунками по рахунках 18 “Довгострокова дебіторська заборгованість”, 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 “Дебіторська заборгованість з різними дебіторами”, 63 “Кредиторська заборгованість за постачальниками та підрядниками”, 68 “Розрахунки з іншими кредиторами», а також картки вказаних вище рахунків, “272” звіти про використання грошових коштів виданих в підзвіт, акти за період з 01.01.2018по 31.12.2019; – реєстр дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням дати виникнення, терміну прострочення, інформацію по дебіторській заборгованості щодо якої минув строк позовної давності чи прийнято рішення про неможливість стягнення заборгованості (із зазначенням сум заборгованості); – інформацію по кредиторській заборгованості, яка не була погашена Товариством з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області та за якою минув строк позовної давності (із зазначенням сум заборгованості), оборотно-сальдові відомості та картки по рахунках 40 “Статутний капітал”, 42 “Інший додатковий капітал”, 46 “Формування статутного капіталу”, перелік безоплатне отриманого та переданого майна, проведених уцінок (дооцінок), акти приймання-передачі майна до статутного капіталу за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – оборотно-сальдові відомості (журнали-ордери) та картки за субрахунками по рахунках 65 “Розрахунки за соціальним страхуванням”, 66 “Розрахунки із оплати праці” (за субрахунками), відомості нарахування та виплати заробітної плати, штатні розписи, табелі обліку робочого часу, трудові угоди, контракти, накази на відрядження та навчання, накази на матеріальні заохочення та інші виплати, за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; – оборотно-сальдові відомості та картки по рахунку 64 “Розрахунками за податками та зборами”, субрахунки – 641, за період з 01.01.2018 по 31.12.2019; інформаційну базу бухгалтерської програми обліку господарських операцій на електронному носії.

15. 27.08.2020 на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області позивачем було направлено вимогу про проведення аудиту фінансової звітності від 25.08.2020 разом із засвідченою копією договору про надання аудиторських послуг б/н від 21.08.2020 та додаткової угоди №1 від 21.08.2020, з проханням забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати оригінали або засвідчені копії запитуваних документів з оригіналами договору про надання аудиторських послуг б/н від 21.08.2020, додаткової угоди №1 від 21.08.2020. Вказану вимогу було отримано відповідачем 31.08.2020.

16. У відповідь на вказану вимогу Товариство з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області направило лист №01-01/26-у від 04.09.2020, у якому зазначило, що запитувані документи наразі перебувають у аудитора, який на підставі договору №10-07/20 від 10.07.2020 проводить аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства, тому вказані документи будуть надані після закінчення проведення аудиту.

17. 07.10.2020 Товариство направило на адресу ОСОБА_1 лист №01-01/27-у, зі змісту якого вбачається, що фінансовий аудит за договором №10-07/20 від 10.07.2020 вже закінчено, тому Товариство забезпечить можливість проведення аудиту (із зазначення адреси та часу) та надасть запитувані документи. Крім цього, вказаним листом на адресу ОСОБА_1 було направлено копію звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2019.

18. Листом б/н від 17.11.2020 ОСОБА_1 повторно звернулась до відповідача з оригіналами договору про надання аудиторських послуг б/н від 21.08.2020, додаткової угоди №1 від 21.08.2020 та вимогою про надання запитуваних документів.

19. Листом №01-01/30-у від 11.12.2020, направленим на адресу Спаудлінг-Волок Трісії Раївні, відповідач в черговий раз наголосив на готовності забезпечення можливості проведення аудиту із зазначенням часу проведення та зазначив, що: необхідно надати оригінал договору про надання аудиторських послуг б/н від 21.08.2020 та оплатити рахунок-фактуру на виготовлення копій документів; документи, що підтверджують наявність у Товариства з обмеженою діяльністю “Прайс-аудит” відповідного рівня кваліфікації.

20. Посилаючись на те, що відповідачем вимога позивача безпідставно задоволена не була і, як наслідок, запитувані документи надані не були, ОСОБА_1 звернулась до господарського суду з вимогою про витребування з відповідача зазначених документів, необхідних для проведення аудиту.

Позиція Верховного Суду

21. Звертаючись з позовом у даній справі, позивач посилається на ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”.

22. Так, відповідно до ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” на вимогу учасника чи учасників, яким сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства, проводиться аудит фінансової звітності товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов`язаного (не пов`язаної) майновими інтересами з товариством, посадовими особами товариства чи з його учасниками.

23. У такому разі учасник (учасники) товариства самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиту фінансової звітності товариства, в якому зазначається обсяг аудиторських послуг.

24. Витрати, пов`язані з проведенням аудиту фінансової звітності, покладаються на учасника (учасників), на вимогу якого проводиться такий аудит, якщо інше не встановлено статутом товариства. Загальні збори учасників товариства можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат учасника на аудит фінансової звітності товариства.

25. Виконавчий орган товариства протягом 10 днів з дати отримання запиту учасника (учасників) про такий аудит та примірника оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства зобов`язаний забезпечити аудитору можливість проведення аудиту та надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

26. Аналіз положень ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” дає підстави для висновку про те, що для ініціації аудиту фінансової звітності товариства необхідна наявність сукупності таких умов: наявність в учасника-ініціатора 10 і більше відсотків статутного капіталу товариства (1); укладення таким учасником з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства (2); зазначення в такому договорі обсягу аудиторських послуг (3).

27. Окрім того, положення ч. 4 цієї статті містять додаткові вимоги для реалізації суб`єктивного права на проведення перевірки аудиту фінансової звітності товариства, невиконання яких за наявністю трьох вищезазначених умов протягом 10 днів з боку виконавчого органу товариства дозволяє встановити наявність факту порушення права учасника: отримання товариством запиту учасника про такий аудит (4); отримання товариством оригіналу договору про проведення аудиту фінансової звітності товариства з визначеним у ньому обсягом аудиторських послуг (5), що визначають момент відліку 10-ти денного строку.

28. При цьому відповідно до ст. 7 Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” документи надаються не замовнику аудита, а аудитору.

29. Надавши оцінку наявним у матеріалах справи доказам, суди встановили дотримання позивачем вимог ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” щодо наявності у нього 10 і більше відсотків (а саме 49,6%) статутного капіталу товариства; укладення поозивачем з незалежним аудитором (аудиторською фірмою) договору про проведення аудиту фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю Харківський приватний навчально-виховний комплекс “Ліцей Професіонал” Харківської області (2) та зазначення в такому договорі обсягу аудиторських послуг (3).

30. Судами було встановлено, що позивачем було направлено позивачу дві вимоги від 25.08.2020 та від 17.11.2020, які були отримані відповідачем.

31. Разом з тим, суди встановили, що повідомлення позивача від 25.08.2020, направлене відповідачу 27.08.2020 та отримане останнім 31.08.2021, не містило в додатках до нього оригіналу договору про надання аудиторських послуг від 21.08.2020, що є обов`язковою умовою для виникнення у нього (виконавчого органу товариства) обов`язку з надання витребуваних за ним документів, необхідних для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства, та визначає момент відліку 10-ти денного строку. Відтак, встановлений ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” 10-ти денний строк для надання відповідних документів (згідно з визначеним у договорі обсягом аудиторських послуг), за вказаним повідомленням не розпочався, що свідчить про відсутність факту порушення права позивача.

32. Водночас повідомлення позивача від 17.11.2020 було отримано відповідачем 23.11.2020, тобто 10-денний строк (зі спливом якого в разі безпідставного невиконання обов`язків за ст. 41 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” можна стверджувати про порушення прав позивача) сплив лише 03.12.2020 – тобто вже після того, як позивач 01.12.2020 звернувся з даним позовом до суду. Тобто на момент звернення позивачем із даним позовом до суду права позивача порушені ще не були.

33. За змістом ст. 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи – підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

34. Відповідно до ст. 16 ЦК України особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового права або майнового права та інтересу у визначені цією статтею способи. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

35. Вирішуючи спір, суд повинен надати об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача. Спосіб захисту, насамперед, повинен слугувати поновленню порушених прав позивача або захисту його охоронюваного законом інтересу.

36. Відсутність порушеного права чи невідповідність обраного позивачем способу його захисту способам, визначеним законодавством встановлюється при розгляді справи по суті та є підставою для прийняття судового рішення про відмову в позові.

37. Отже, встановивши, що на момент звернення позивача із даним позовом до суду права позивача порушені ще не були, суди попередніх інстанцій дійшли правомірного висновку щодо відсутності підстав для задоволення позову у даній справі.

38. Доводи касаційної скарги про те, що у листі №01-01/29-у від 25.11.2020 відповідачем було фактично відмовлено позивачу у проведенні аудиту, а тому датою порушення прав позивача є саме 25.11.2020, відхиляються судом касаційної інстанції, враховуючи наступне.

39. Так, відповідно до приписів ст. 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

40. При цьому під час розгляду справи в суді першої інстанції позивачем не було надано в якості доказу у справу відповідний лист №01-01/29-у від 25.11.2020. Водночас, апеляційний суд, встановивши відсутність належного обґрунтування підстав неможливості подання відповідного доказу до суду першої інстанції відповідно до ч. 3 ст. 269 ГПК України своєчасно (а саме – разом з позовною заявою, як того вимагає ч. 2 ст. 80 цього Кодексу), обґрунтовано відмовив у залученні відповідного доказу до матеріалів справи.

41. Посилання скаржника на правову позицію Верховного Суду у постанові від 09.04.2020 у справі № 910/4962/18 та доводи про те, що на момент звернення позивачем із даним позовом до суду строк дії договору про надання аудиторських послуг не сплив, не спростовують правомірності висновків судів попередніх інстанцій, покладених в основу рішень у справі, про відсутність порушеного права позивача, на момент звернення до суду, за захистом якого звернувся позивач.

42. Доводи скаржника про те, що апеляційним судом було встановлено обставини, визначені у п. 23 постанови суду апеляційної інстанції, на підставі недопустимих доказів, а саме враховано акт відповідача про відсутність вкладень у поштовому відправленні від 23.11.2020, який подано з порушенням ч. 3 ст. 80 ГПК України, не спростовують правомірності висновків апеляційного суду по суті спору щодо відсутності підстав для задоволення позову, оскільки відповідні обставини не були покладені в основу судового рішення, а ґрунтувались на інших досліджених у справі належних та допустимих доказах, наведених вище.

43. Водночас відповідно до приписів ч. 2 ст. 309 ГПК України не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

44. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право: залишити судові рішення судів першої інстанції та апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення.

45. Відповідно до ч. 1 ст. 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення – без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.

46. Оскільки доводи касаційної скарги про наявність підстав для скасування оскаржуваних судових актів не знайшли свого підтвердження, то, Верховний Суд, вважає, що підстави для їх зміни чи скасування відсутні.

Розподіл судових витрат

47. Судовий збір за подання касаційної скарги в порядку ст. 129 ГПК України покладається на скаржника.

Керуючись ст.ст. 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ :

1. Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

2. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 23.06.2021 та рішення Господарського суду Харківської області від 31.03.2021 у справі № 922/3873/20 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя О. А. Кролевець

Судді Н. М. Губенко

Л. В. Стратієнко