2018.04.24 № 826/12168/17 ВС: інформаційний запит податкової

Надання відповіді на інформаційний запит податкової, платник податків, обов'язок, вимоги до запиту фіскальної служби, підстави для перевіркиПОСТАНОВА
Іменем України
24 квітня 2018 року
Київ
справа № 826/12168/17
адміністративне провадження № К/9901/13097/18
 Колегія суддів не погоджується з наявністю підстав для проведення перевірки позивача по взаємовідносинах із контрагентами за окремі періоди, оскільки позивач на відповідні запити надав усі первинні бухгалтерські документи на підтвердження здійснення господарських операцій із вказаними підприємствами за визначені періоди. Відповідач натомість не зазначив конкретних недоліків поданих Товариством пояснень або документів, а також обґрунтувань, чому поданих позивачем документів недостатньо, та не конкретизував, яких саме документів не вистачає.

Таким чином, Верховний Суд вирішив, що наказ ГУ ДФС у м. Києві в частині призначення проведення документальної позапланової виїзної перевірки за певні періоди є протиправним та підлягає скасуванню.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

судді-доповідача — Гончарової І.А.,  суддів — Олендера І.Я., Ханової Р.Ф.,

за участю:

секретаря судового засідання — Калініна О.С.,

представника позивача — Немеш В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Техенерготрейд»

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.11.2017 (головуючий суддя — Смолій І.В.)

та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2017 (головуючий суддя — Троян Н.М., судді — Бужак Н.П., Костюк Л.О.)

у справі 826/12168/17

за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Техенерготрейд»

до Головного управління ДФС у м. Києві

про визнання протиправним та скасування наказу, —

в с т а н о в и в:

26 вересня 2017 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Техенерготрейд» (далі -Товариство) звернулося до суду з адміністративним позовом до Головного управління ДФС у м. Києві (далі — ГУ ДФС у м. Києві) про визнання протиправним та скасування наказу від 21.02.2017 № 1232 про проведення документальної позапланової виїзної перевірки.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що оскаржуваний наказ був виданий відповідачем з порушенням норм чинного законодавства, а саме відсутності підстав, які дають право на проведення документальної позапланової перевірки, що свідчить про його протиправність.

Окружний адміністративний суд м. Києва постановою від 22.11.2017, залишеною без змін постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2017, в задоволенні адміністративного позову Товариства відмовив.

Судові рішення мотивовані тим, що наказ від 21.02.2017 № 1232 відповідає вимогам, встановленим у пункті 81.1 Податкового кодексу України (далі — ПК України), та містить підстави для проведення перевірки, визначені підпунктами 78.1.4 та 78.1.5 пункту 78.1 статті 78 ПК України. Направлені на адресу позивача запити містять підстави для їх надсилання, перелік конкретних порушень формування податкового кредиту, які були допущені Товариством при здійсненні господарських відносин з ТОВ «Шварц Буд», ТОВ «Проектівбуд», та наведено обставини, які свідчать про наявність у відповідача сумнівів щодо реальності господарських операцій Товариства з вказаними контрагентами.

Не погодившись з такими судовими рішеннями, Товариство звернулося до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального та процесуального права, просило скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій та прийняти нове, яким задовольнити позов.

При цьому в обґрунтування касаційної скарги позивач зазначив, що зі змісту отриманих від контролюючого органу запитів не вбачається в чому саме полягає невідповідність даних Товариства в поданих ним деклараціях з податку на додану вартість за відповідні періоди, у зв’язку з чим у позивача був відсутній обов’язок надати пояснення та документальне підтвердження на такі запити. Крім того, також вказав, що на три з шести направлених відповідачем запитів надав усі необхідні документи на підтвердження господарських відносин з контрагентами.

Відповідач надав відзив на касаційну скаргу, в якому просив залишити без задоволення касаційну скаргу Товариства, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій — без змін.

Заслухавши суддю-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права, колегія суддів вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ГУ ДФС у м. Києві наказом від 21.02.2017 № 1232 призначило документальну позапланову виїзну перевірку Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «Шварц Буд» за травень-серпень 2016 pоку та ТОВ «Проектівбуд» за вересень-листопад 2016 pоку, тривалістю 10 робочих днів з 24.02.2017.

В якості підстав для прийняття вказаного наказу відповідач зазначив підпункти 78.1.4, 78.1.5 пункту 78.1 статті 78 ПК України, ненадання Товариством пояснень та їх документальних підтверджень на письмові запити контролюючого органу від 18.08.2016 № 18663/10/26-15-14-04-04 по взаємовідносинах з ТОВ «Шварц Буд» за травень 2016 pоку, повторний запит від 22.09.2016 № 20895/10/26-15-14-04-04 по взаємовідносинах з ТОВ «Шварц Буд» за травень 2016 pоку, від 15.09.2016 №20363/10/26-15-14-04-03 по взаємовідносинах із ТОВ «Шварц Буд» за червень-липень 2016 року, а також ненадання пояснень та їх документальних підтверджень в повному обсязі на письмові запити контролюючого органу від 26.12.2016 року №270/10/26-15-14-04-03 по взаємовідносинах із ТОВ «Шварц Буд» за серпень 2016 pоку, від 19.12.2016 №26564/10/26-15-14-04-04 по взаємовідносинах з ТОВ «Проектівбуд» за вересень 2016 pоку, від 18.01.2017 № 968/10/26-15-14-04-04-14 по взаємовідносинах з ТОВ «Проектівбуд» за жовтень-листопад 2016 року.

Правомірність прийняття ГУ ДФС у м. Києві наказу від 21.02.2017 № 1232 є предметом розгляду даної справи.

Підстави для проведення документальної позапланової перевірки визначені в пункті 78.1 статті 78 ПК України.

Відповідно до пп. 78.1.4. п. 78.1. ст. 78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється у разі виявлення недостовірності даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Крім того, згідно з пп. 78.1.5 п. 78.1 ст. 78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється, якщо платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

З матеріалів справи вбачається, що передумовою для призначення документальної позапланової перевірки з вищенаведених підстав стало направлення на адресу Товариства письмових запитів про надання пояснень на їх документальних підтверджень, в яких зазначено про виявлення відповідачем фактів, що свідчать про недостовірність визначення позивачем даних податкового кредиту по взаємовідносинах з ТОВ «Шварц Буд» за травень-серпень 2016 pоку та ТОВ «Проектівбуд» за вересень-листопад 2016 pоку, що містяться в податкових деклараціях з податку на додану вартість за відповідні періоди.

Про зазначене, як свідчить зміст запитів, вказують результати аналізу показників, що містяться у податкових деклараціях з податку на додану вартість, поданих Товариством за відповідні періоди, та даних Єдиного реєстру податкових накладних, а також податкової звітності ТОВ «Шварц Буд» та ТОВ «Проектівбуд».

З огляду на викладені обставини відповідач дійшов висновку про недотримання Товариством норм пп. «а» п. 198.1, п. 198.3, п. 198.6ст. 198, п. 201.10 ст. 201 ПК України, частини першої ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пунктів 2.1 і 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, у зв’язку з чим запропонував позивачу потягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту, надати інформацію (пояснення та їх документальні підтвердження) та належним чином завірені документи, щодо господарських відносин з вищевказаними контрагентами за відповідні періоди.

У свою чергу, Товариство на запити від 19.12.2016 №26564/10/26-15-14-04-04 та від 18.01.2017 №968/10/26-15-14-04-04-14 щодо господарських взаємовідносин із ТОВ «Проектівбуд» за період вересень-листопад 2016 року, а також на запит від 26.12.2016 №27046/10/26-15-14-04-03 щодо господарських взаємовідносин із ТОВ «Шварц Буд» за серпень 2016 року надало первинні бухгалтерські документи на підтвердження здійснення господарських операцій з вказаними підприємствами за визначені періоди.

Натомість щодо інших запитів (від 18.08.2016 №18663/10/26-15-14-04-04, від 22.09.2016 №20895/10/26-15-14-04-04, від 15.09.2016 №20363/10/26-15-14-04-03) щодо господарських взаємовідносинах із ТОВ «Шварц Буд» за травень-липень 2016 року Товариство зазначило про звільнення від обов’язку надавати відповіді на такі запити з огляду на відсутність у них інформації, яка підтверджує підстави для їх надіслання всупереч абзацу 2 пункту 73.3 статті 73 ПК України.

Так, пунктом  73.3  статті 73 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Згідно з абзацом п’ятим пункту 73.3 статті 73 ПК України, у разі якщо запит складено з порушенням вимог, визначених абзацами першим — п’ятим цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.

Аналіз зазначених норм податкового законодавства свідчить про те, що запит контролюючого органу про надання відповідної інформації платником податків повинен містити конкретні підстави, тобто, чітко окреслені обставини, які свідчать про порушення платником податків податкового законодавства. Без повідомлення вказаних фактів платник податків не має об’єктивної можливості надати будь-які пояснення та їх документальне підтвердження.

Як вбачається з матеріалів справи, усі запити ГУ ДФС у м. Києві складені відповідно до вимог вищенаведених норм податкового законодавства та містять підстави для їх направлення, перелік конкретних порушень формування податкового кредиту, які були допущені Товариством при здійсненні господарських відносин з ТОВ «Шварц Буд», ТОВ «Проектівбуд», а також обставини, які свідчать про наявність у відповідача сумнівів щодо реальності господарських операцій Товариства з вказаними контрагентами. Зазначене, у свою чергу, свідчить про обов’язок позивача надати пояснення та їх документальні підтвердження на отримані від відповідача запити.

За таких обставин, колегія суддів вважає обґрунтованим висновок судів попередніх інстанцій про наявність підстави, визначеної пп. 78.1.4 п. 78.1 ст. 78 ПК України, для призначення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства.

Між тим колегія суддів не погоджується з наявністю підстав для проведення перевірки Товариства по взаємовідносинах із ТОВ «Проектівбуд», а також із ТОВ «Шварц Буд» за період серпень 2016 року, оскільки позивач на відповідні запити  надав усі первинні бухгалтерські документи на підтвердження здійснення господарських операцій з вказаними підприємствами за визначені періоди, а відповідач, натомість, не зазначив конкретних недоліків поданих Товариством пояснень або документів, а також обґрунтованих причин, чому поданих позивачем документів є недостатньо, та не конкретизував, яких саме документів не вистачає.

Таким чином, наказ ГУ ДФС у м. Києві від 21.02.2017 № 1232 у частині призначення проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах із ТОВ «Проектівбуд» за період вересень-листопад 2016 року, а також із ТОВ «Шварц Буд» за період серпень 2016 року є протиправним та підлягає скасуванню.

Згідно з приписами статті 242 Кодексу адміністративного судочинства України, рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з’ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Оскаржені рішення судів першої та апеляційної інстанцій не відповідають наведеним вимогам Кодексу адміністративного судочинства України, а відтак підлягають скасуванню.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 349 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та (або) апеляційної інстанцій повністю або частково і ухвалити нове рішення у відповідній частині або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд.

Згідно з частиною 1 статті 351 Кодексу адміністративного судочинства України підставами для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення або зміни рішення у відповідній частині є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

Керуючись статтями 139, 349, 351, 356 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в :

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Техенерготрейд» задовольнити частково.

Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.11.2017 та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2017 в частині відмови у задоволенні позову про визнання протиправним та скасування наказу Головного управління ДФС у м. Києві від 21.02.2017 № 1232 в частині призначення проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Техенерготрейд» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах із ТОВ «Проектівбуд» за період вересень-листопад 2016 року, а також із ТОВ «Шварц Буд» за період серпень 2016 року — скасувати та прийняти в цій частині нове рішення.

Визнати протиправним та скасувати наказ Головного управління ДФС у м. Києві від 21.02.2017 № 1232 в частині призначення проведення документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Техенерготрейд» з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах із ТОВ «Проектівбуд» за період вересень-листопад 2016 року, а також із ТОВ «Шварц Буд» за період серпень 2016 року.

В іншій частині постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.11.2017 та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 21.12.2017 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач І.А. Гончарова

Судді                                                                                                         І.Я. Олендер

                                                                                                            Р.Ф. Ханова