Рубрика «цивільне право»

2015.01.28 № 6-230цс14 ВСУ: шлюбний договір

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА                   ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ 28 січня 2015 року   м. Київ    Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі:    Поряд із нормативним регулюванням правовідносин подружжя (чоловіка і жінки, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, або в будь-якому іншому шлюбі) щодо майна, набутого до шлюбу чи за час …

2015.01.28 № 6-221цс14 ВСУ: державний акт на підставі рішення місцевої ради

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

  П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И   28 січня 2015 року                              м. Київ  Статтями 116, 118 ЗК України визначено підстави й порядок набуття громадянами і юридичними особами права власності та права користування земельними ділянками із земель …

2015.01.28 № 6-199цс14 ВСУ: прилюдні торги з продажу майна

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ, Адвокатське бюро "Вектор"

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 28 січня 2015 року                          м. Київ  Правова позиція у справі № 6-199 цс14   Аналіз норм Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV «Про виконавче провадження» і Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № …

2015.01.28 № 6-247цс14 ВСУ: банківський вклад

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 28 січня 2015 року                                            м. Київ  Правова позиція 6-247цс14 Згідно із статтею 599 ЦК України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Згідно із частиною другою статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а …

2015.01.28 № 6-218цс14 ВСУ: добросовісний набувач

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 28 січня 2015 року м. Київ  Відповідно до частини першої статті 388 ЦК України якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала право його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно: …

2015.01.28 № 6-229цс14 ВСУ: відшкодування роботодавцем замість працівника

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

  ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ 28 січня 2015 року                                                                                 м. Київ Відповідно до частини 1 статті 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових ) обов’язків. Отже відповідальність юридичної або фізичної особи настає лише у випадках, коли особа, з вини якої заподіяна шкода, …

2015.01.21 № 6-190 цс14 ВСУ: дострокове погашення

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ, Адвокатське бюро "Вектор"

ПОСТАТОВА                   ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ   21 січня 2015 року   м. Київ     Пред’явивши вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за кредитом, сплати відсотків за користування кредитом та пені,   кредитор відповідно до частини другої статті 1050 ЦК України змінив строк виконання основного зобов’язання й був зобов’язаний пред’явити позов до поручителя протягом шести місяців, починаючи від …

2014.11.18 № 3-176гс14 ВСУ: визнання угод недійсними

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 листопада 2014 року До позовних вимог про визнання угод недійсними застосовуються правила про позовну давність. При цьому правила про позовну давність, встановлені Цивільним кодексом України, будуть застосовуватися за умови, що право на пред’явлення такого позову виникло лише після 01.01.2004

2014.10.14 № 923/318/13 ВСУ: вибуття поза волею

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 14 жовтня 2014 року Вибуття спірного майна з володіння акціонерного товариства відбулося поза його волею, на підставі судових рішень про затвердження мирової угоди та визнання права власності, у подальшому скасованих. Тому є правові підстави для витребування цього майна в порядку статті 388 Цивільного кодексу України

2013.02.01 ВСУ: Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів 2009-2012

Верховний Суд України Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009 — 2012 рр.)1 (Витяг) ____________1 Витяг із аналізу до друку підготували суддя Верховного Суду України Т. Є. ЖАЙВОРОНОК і головний консультант управління вивчення та аналізу судової практики С. В. ПАВЛОВСЬКА