Рубрика «Верховний Суд»

20190711 № 826/18377/14 ВС: не за юридичною адресою

ПОСТАНОВА Іменем України 11 липня 2019 року Київ справа № 826/18377/14 адміністративне провадження №К/9901/6754/18 Право податкового органу на направленняплатнику податків податкової вимоги у разі визначення грошового зобов’язання на підставах, зазначених у пп. 54.3.1 — 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПК, виникає лише на 11-й день після отримання платником податкового повідомлення-рішення за умови неініціювання процедури оскарження такого рішення контролюючого органу. Оскільки податкові …

20190710 № 522/22780/15-ц ВС: відповідальність банку, зняття коштів

Постанова Іменем України 10 липня 2019 року м. Київ справа № 522/22780/15-ц провадження №61-23040св18 Суди не взяли до уваги, що саме на позивача покладено обов`язок нерозголошення (нерозкриття) інформації за рахунком в результаті використання клієнтом паролів, ПІН-кодів, CVV-кодів, як і обов`язок повідомлення банку в разі втрати, викрадення платіжної картки та розголошення. Таким чином, враховуючи, що операція …

20190709 № 920/999/16 ВС: набувальна давність

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 09 липня 2019 року м. Київ Справа № 920/999/16 Давнісне володіння є безперервним, якщо воно не втрачалося володільцем протягом усього строку, визначеного законом для набуття права власності на майно за набувальною давністю. При цьому втрата не зі своєї волі майна його володільцем не перериває набувальної давності в разі повернення майна протягом одного …

20190702 № 826/7836/17 ВС: рух активів, коштів

ПОСТАНОВА Іменем України Київ 02 липня 2019 року справа №826/7836/17 адміністративне провадження №К/9901/13969/19 Судами попередніх інстанцій встановлено, що в реєстраційних даних контрагента позивача відсутній такий вид діяльності за КВЕД як надання маркетингових послуг. Крім того, в актах здачі-прийняття робіт не визначено перелік обов’язкових реквізитів первинних та зведених облікових документів, які необхідні для надання цим документам юридичної …

20190701 № 825/1343/16 ВС: вихідні, подвійному розмірі

ПОСТАНОВА Іменем України 01 липня 2019 року Київ справа №825/1343/16 адміністративне провадження №К/9901/10074/18 Судами попередніх інстанцій встановлено, що питання компенсації працівникам за їх роботу у вихідний день врегульовано п. 3.4 Колективного договору, укладеного між адміністрацією та профспілковим комітетом Городнянської районної державної адміністрації. Так, пунктом 3.4 вказаного Колективного договору робота у святкові, неробочі та вихідні дні, якщо …

20190626 № 761/20961/17 ВС: вивільнення, вакантною посадою

Постанова Іменем України 26 червня 2019 року м. Київ справа № 761/20961/17 провадження № 61-2899 св 19 Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» вакансія — вільна посада (робоче місце), на яку може бути працевлаштована особа. Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки …

20190625 № 810/1411/15 ВС: реальність, з фактом руху

ПОСТАНОВА Іменем України 25 червня 2019 року Київ справа № 810/1411/15 касаційне провадження №К/9901/5861/18 Слід зазначити, що договір не є первинним обліковим документом для цілей бухгалтерського обліку. Відповідно до частини першої статті 626 Цивільного кодексу України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення …

20190611 № 826/15949/15 ВС: поновлення договору, цифровий підпис

ПОСТАНОВА Іменем України Київ 11 червня 2019 року справа №826/15949/15 адміністративне провадження №К/9901/41807/18, №К/9901/41805/18 Визнання протиправними дії щодо розірвання договору не поновлює договір з моменту набрання сили судовим рішенням, а визначає договір як такий, що не розривався. Верховний Суд роз’яснив, що реєстрація податкової накладної в ЄРПН є обов’язком постачальника товарів чи послуг. Однак цьому обов’язку …

20190605 № 908/1568/18 ВПВС: збитки, реєстрація накладної

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 05 червня 2019 року м. Київ Справа № 908/1568/18 Провадження № 12-52гс19 Позовна вимога покупця про зобов’язання продавця здійснити таку реєстрацію не є способом захисту у господарських правовідносинах, і не підлягає розгляду в суді жодної юрисдикції. Натомість належним способом захисту для позивача може бути звернення до контрагента з позовом про відшкодування збитків, …

20190522 № 757/61865/16-ц ВС: звільнення, смерть власника

Постанова Іменем України 22 травня 2019 року м. Київ справа № 757/61865/16-ц провадження № 61-33113св 18 Ураховуючи порушення права позивача на припинення трудового договору, обраний ним спосіб захисту направлений на відновлення його трудових прав, гарантованих Конституцією України. На підставі цього недосконалість національного законодавства та прогалини у правовому регулюванні певних правовідносин не можуть бути підставою для …