Рубрика «Верховний Суд»

2017.11.08 № 21-2968а16 ВСУ: заборона торгівлі

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 8 листопада 2017 року м. Київ Верховний Суд України дійшов висновку про протиправність оскаржуваних положень зазначеного рішення, оскільки встановлення органом місцевого самоврядування постійної заборони (обмеження) щодо торгівлі алкогольними напоями виходить за межі наданих йому повноважень, встановлених Законом України від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі — Закон N 280/97-ВР). Перевіривши …

2017.11.08 № 6-99цс17 ВСУ: моральної

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 8 листопада 2017 року м. Київ Згідно зі статтею 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до статті 56 Конституції України кожен має право на відшкодування за рахунок …

2017.10.18 № 6-2024цс16 ВСУ: споживачі, несправедливими

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 жовтня 2017 року ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК у справі N 6-2024цс16 Згідно зі статтею 99 Конституції України грошовою одиницею України є гривня. У статті 192 ЦК України закріплено, що гривня є законним платіжним засобом на території України. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом. Згідно …

2017.09.21 № 6-1509цс17 ВСУ: пропущеним

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 вересня 2017 року Відповідно до частини шостої статті 70 ЦПК України строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передано іншими відповідними засобами зв’язку. Оскільки товариство отримало ухвалу про залишення апеляційної скарги без руху, якою було …

2017.09.13 № 6-1539цс17 ВСУ: згода поручителя

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 вересня 2017 року Згідно із частиною першою статті 553, частиною першою статті 554 ЦК України за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов’язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання боржником. У разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором …

2017.09.13 № 6-1517цс17 ВСУ: авторське право, захист

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 вересня 2017 року За приписами частини першої статті 52 Закону «Про авторське право і суміжні права» за захистом свого авторського права і (або) суміжних прав суб’єкти авторського права та суміжних прав мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції. Згідно зі статтею …

2017.09.13 № 6-1455цс17 ВСУ: порука, вимога

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 вересня 2017 року За змістом частини четвертої статті 559 ЦК України порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя. Якщо умовами договору …

2017.09.06 № 6-185цс17 ВСУ: судовий споживачів

 ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ   6 вересня 2017 року                                  м. Київ  Стаття 22 Закону України «Про захист прав споживачів» підтверджує можливість судового захисту прав споживачів, передбачених законодавством і встановлює певні особливості судового захисту прав споживачів, однією з яких є звільнення споживачів  від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.  У …

2017.09.06 № 6-2539цс16 ВСУ: переважне право

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ   6 вересня 2017 року м. Київ  Суд першої інстанції задовольнив вимоги орендаря посилаючись саме на статті 777 ЦК України та 31 ЗУ «Про оренду землі». Проте, суд апеляційної інстанції, з яким погодився суд касаційної інстанції, скасував це рішення та відмовив у задоволенні позову. Підставою для скасування рішення суду першої інстанції стала …

2017.08.16 № 6-2667цс16 ВСУ: пеня в іноземній валюті

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ   16 серпня 2017 року м. Київ   Використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов’язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом (частина третя статті 533 ЦК України). Такий порядок визначено Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № …