Рішення Євросуду: Гурепка проти України від 06.09.2005 року

РАДА ЄВРОПИЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИДруга секція РІШЕННЯ Справа «Гурепка проти України» (Заява N 61406/00) Страсбург, 6 вересня 2005 року Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням. У справі «Гурепка проти України»

2005.04.15 № 5 ВСУ: Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 15 квітня 2005 року N 5 Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

2005.03.24 № 2-рп/2005 КСУ: Рішення у справі № 1-9/2005

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 1.17 статті 1, статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (справа про податкову заставу) м. Київ24 березня 2005 року № 2-рп/2005 Справа № 1-9/2005

2005.01.31 № 01-8/157 ВГСУ: Інфолист

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ від 31.01.2005 р. № 01-8/157 Господарським судам України Про деякі питання судової практики, пов’язані з оскарженням ухвал господарських судів Доводимо до відома надісланий на адресу Вищого господарського суду України інформаційний лист Верховного Суду України від 17.01.2005 № 1/3.2: «Матеріали господарських справ свідчать про поширення практики подання сторонами у справі …

Рішення Євросуду: Науменко проти України від 09.11.2004 року

РАДА ЄВРОПИЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИДруга секція РІШЕННЯ Справа «Науменко проти України» (Заява N 41984/98) Страсбург, 9 листопада 2004 року Переклад офіційний. Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням.

2004.10.08 № 15 ВСУ: Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 8 жовтня 2004 року № 15 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів»

2003.02.07 Постанова ВСУ Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи за № 2

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 7 лютого 2003 року N 2 Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я особи Відповідно до статей 3 і 27 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Право на життя є невід’ємним правом людини. Ніхто …