Рішення Євросуду: Кудла проти Польщі від 26.10.2000 року

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

РАДА ЄВРОПИЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Рішення у справі «Кудла проти Польщі» Комюніке Секретаря Суду 26 жовтня 2000 року У рішенні, ухваленому в Страсбурзі 26 жовтня 2000 року у справі «Кудла проти Польщі», Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що порушення статті 3 (заборона катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або …

2000.03.14 № 01-8/108 ВАрСУ: Лист

ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ ЛИСТ від 14.03.2000 р. № 01-8/108 Господарські суди України  Про відповідальність за невиконання рішень господарського суду Із змінами і доповненнями, внесеними листом Вищого арбітражного суду України від 5 березня 2001 року N 01-8/296, листами Вищого господарського суду України від 13 листопада 2001 року N 01-8/1196, від 19 травня 2003 року N …

1999.12.24 № 12 ВСУ: Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 24 грудня 1999 року N 12 Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України Узагальнення практики розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про …

1999.12.24 № 13 ВСУ: Про практику застосування судами законодавства про оплату праці

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

Постанова Пленуму Верховного суду України за № 13 від 24.12.1999 року «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці»

1999.02.09 № 1-рп/99 КСУ: Рішення у справі № 1-7/99

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) м. Київ9 лютого 1999 року№ 1-рп/99Справа № 1-7/99

1998.10.29 № 14-рп/98 КСУ: Рішення у справі № 1-31/98

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття «професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації», використаного в абзаці шостому частини першої статті 43-1 Кодексу законів про працю України (справа про профспілку, що діє на підприємстві)

1997.12.25 № 9-зп КСУ: Рішення про право на захист

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ РІШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води)

1997.12.01 ВСУ: Правові позиції, висловлені судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України в зв’язку з аналізом причин перегляду судових рішень у цивільних справах у 1996 році

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ СУДОВА КОЛЕГІЯ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ЛИСТ від 1 грудня 1997 року Правові позиції, висловлені судовою колегією в цивільних справах Верховного Суду України в зв’язку з аналізом причин перегляду судових рішень у цивільних справах у 1996 році

1997.05.30 № 8 ВСУ: Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 травня 1997 року № 8  «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 року № 15

1997.05.15 № 01-8/167 ВГСУ: Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів

ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД УКРАЇНИ ЛИСТ від 15.05.97 р. N 01-8/167 Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів Із змінами і доповненнями, внесеними листами Вищого арбітражного суду України від 20 січня 1999 року N 01-8/27, від 25 жовтня 2000 року N 01-8/570, листами Вищого господарського суду України від 2 жовтня 2001 …