20210805 № 911/1070/20 ВС: спонукання до виконання мирової угоди

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року

м. Київ

Справа № 911/1070/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

 У разі ухилення однієї зі сторін від виконання мирової угоди після закінчення строку (настання терміну) виконання нею своїх обов`язків за цією угодою: якщо ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди відповідає вимогам ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», то вона є виконавчим документом у розумінні п. 2 ч. 2 ст. 17 названого Закону і підлягає виконанню державною виконавчою службою. Отже, за наявності зазначеної умови позовна заява про спонукання до виконання мирової угоди не підлягає розгляду в господарських судах.

При цьому, якщо ухвала суду про затвердження мирової угоди не відповідає вимогам до виконавчого документа, зазначеним у ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», то така ухвала не має статусу виконавчого документа, і сторона у справі не позбавлена права звернутися з позовом про спонукання до виконання мирової угоди, у випадку задоволення якого, господарський суд видає наказ.

Читать далее

20190208 № 909/524/18 ВС: поставка товару, повернення попередньої оплати

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2019 року

м. Київ

Справа № 909/524/18

приписом ч. 2 ст. 712 ЦК України унормовано, що до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК України).

Ч. 2 ст. 693 ЦК України встановлено, якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Судами першої та апеляційної інстанцій вірно визначено правову природу сплаченої суми коштів в розмірі 51 500,00 грн., як передоплата, тобто кошти, які попередньо оплачені стороною договору на користь іншої сторони з метою виконання нею своїх зобов’язань.

Правова природа зазначених коштів внаслідок невиконання будь-якою стороною своїх зобов’язань за договором — не змінюється і залишається такою доти, поки сторони двосторонньо не узгодять іншої їх правової природи або не вчинять дій, які змінять правову природу перерахованої суми.

Обумовлені законом підстави для зміни правової природи перерахованих покупцем (позивачем) коштів внаслідок непоставки продавцем (відповідачем) товару, у зв’язку з неотримання ним звернення від покупця щодо місця відвантаження товару — не настали, що тягне за собою правові наслідки, обумовлені ч. 2 ст. 693 ЦК України.

Припис ч. 2 ст. 693 ЦК України містить в собі альтернативу щодо реалізації покупцем своїх прав у випадку непоставки товару у встановлений договором строк, а саме: покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Наведена норма наділяє покупця, як сторону правочину, саме правами, і яке з них сторона реалізує — є виключно її волевиявленням.

Читать далее

2015.12.16 ВГСУ: про узагальнення судової практики вирішення спорів у сфері послуг з електропостачання

електропостачання, розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 грудня 2015 року N 3
електропостачання, цивільні спори, захист прав споживачів, трудові спори, господарські спори, судове представництво, адвокат, юрист, Київ, податковий адвокат,
Про узагальнення судової практики вирішення спорів, що виникають у сфері надання послуг з електропостачання

Читать далее

2015.11.12 № 01-06/2093/15 ВГСУ: Про практику застосування ЗУ «Про судовий збір»

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
від 12.11.2015 р. N 01-06/2093/15
Господарські суди України
vgsu
Про деякі питання практики застосування Закону України «Про судовий збір» (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2015 N 484-VIII)
У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних із застосуванням Закону України «Про судовий збір» (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2015 N 484-VIII; далі — Закон), та на доповнення до інформаційного листа Вищого господарського суду України від 26.08.2015 N 01-06/1389/15 «Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» Вищий господарський суд України вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Читать далее

2015.11.11 № 6-2187цс15 ВСУ: оскарження дій державного виконавця

виконавця, розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ

11 листопада 2015 року                                                                     м. Київ

виконавця, цивільні спори, захист прав споживачів, адвокат, юрист, Київ, податковий адвокат, земельні спори, господарські спори, трудові,За приписами статті 383 ЦПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби подається до суду, який видав виконавчий документ (частина друга статті 384 ЦПК України).

Справи за скаргами на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи посадової особи державної виконавчої служби розглядаються судом за загальними правилами ЦПК України з особливостями, встановленими статтею 386 ЦПК України, за участю державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби, рішення, дії або бездіяльність якої оскаржуються.

За результатами розгляду скарги суд постановляє ухвалу (частина перша статті 387 ЦПК України).

Отже, якщо законом встановлено інший порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, то це виключає юрисдикцію адміністративних судів у такій категорії справ.

Читать далее

2015.09.23 № 6-274цс15 ВСУ: виконавчий документ і мирова угода

мирова угода, розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року м. Київ

Мирова угода не є виконавчим документом, а її невиконання є підставою для заявлення вимоги про спонукання до її виконання. Не обов'язково йти до виконавчоїВідповідно до пункту 5 статті 3 Закону (в редакції від 21 квітня 1999 року) було передбачено, що мирові угоди, які затверджені судом, відносяться до рішень, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.

Однак Законом України від 18 листопада 2003 року N 1255 «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» положення пункту 5 статті 3 Закону виключено.

Отже, на момент постановлення ухвали суду про визнання мирової угоди (24 лютого 2010 року) зазначена мирова угода не відносилась до рішень, що підлягають виконанню державною виконавчою службою.

Системний аналіз зазначених норм показав, що у разі невиконання однією зі сторін зобов’язань за умовами мирової угоди інша сторона угоди не позбавлена можливості звернутися до суду з позовом про спонукання до виконання мирової угоди. При цьому звернення заінтересованої особи до суду із зазначеним позовом без попереднього отримання постанови державного виконавця про відмову у відкритті виконавчого провадження не є підставою для відмови в задоволенні указаного позову.

Читать далее

2015.06.24 № 3-192гс15 ВСУ: закінчення строку зобов’язання

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

Закінчення строку дії правочину, виконання якого здійснено тільки однією стороною, не припиняє зобов’язальних правовідносин.

067 86-244-17, юридична консультація, судова практика, юрист, адвокат, киев

 

24 червня 2015 року

 

м. Київ

Закінчення строку дії правочину, виконання якого здійснено тільки однією стороною, не припиняє зобов’язальних правовідносин.

  Читать далее

2015.04.21 № 21-91а15 ВСУ: вимога про сплату штрафів, конкурсі вимоги кредиторів

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 квітня 2015 року

067 86-244-17, юридична консультація, судова практика, юрист, адвокат, киевВимога сплатити штрафні санкції та нараховану пеню, яка була сформована і надіслана боржнику до порушення провадження у справі про банкрутство, визнається конкурсною.

Читать далее

2015.04.02 ВГСУ: Розпорядження про відновлення роботи господарського суду Луганської області

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 02.04.2015 р. N 18-р
vgsu

Супроводження судових справ, юрист, адвокат, киев, 067 8624417

Про відновлення роботи господарського суду Луганської області
Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Вищого господарського суду України
 від 24 квітня 2015 року N 20-р
Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції», Указу Президента України від 12.11.2014 N 868/2014 «Про внесення змін до мережі господарських судів України» та на підставі подання Державної судової адміністрації України від 27.03.2015 N 8-5754/15 про можливість відновлення роботи господарського суду Луганської області, керуючись статтею 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»:

Читать далее

2015.04.01 № 14-у/2015 КСУ: Рішення у справі за № 2-14/2015

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Суми попередньої оплати (аванс), перерахованої за договором на поставку природного газу, не грошове зобов'язання у розумінні статті 625 ЦК України.про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго» щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 625, частини другої статті 693 Цивільного кодексу України, частини шостої статті 231 Господарського кодексу України у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 509, частин першої, третьої статті 533 Цивільного кодексу України, абзацу п’ятого частини першої статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Читать далее