Записи с меткой «дарування»

2017.04.05 № 6-381цс17 ВСУ: дарування, корпоративне

П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 05 квітня 2017 року                                                м. Київ  Відповідно до вимог статті 15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із …

2015.11.11 № 6-1124цс15 ВСУ: дарування, визнання договору недійсним

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 листопада 2015 року Відповідно до статті 717 ЦК України за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.  Виходячи зі змісту статей 203, 717 ЦК України договір дарування вважається укладеним, якщо сторони мають повну уяву не лише про …

2015.10.21 № 6-202цс15 ВСУ: помилка в договорі дарування

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ  21 жовтня 2015 року                                                                                     м. Київ Виходячи зі змісту статей 203, 717 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України), договір дарування вважається укладеним, якщо сторони мають повне уявлення не лише про предмет договору, а й досягли згоди щодо всіх його істотних умов. …

2014.03.19 № 6–9цс13 ВСУ: Прецедентне рішення

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ 19 березня 2014 року  м. Київ ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ,яка висловлена Верховним Судом Українив постанові від 19 березня 2014 року(справа № 6 – 9  цс 13) Відсутність у особи під час укладення договору дарування волевиявлення на безоплатну передачу майна у власність обдаровуваного й передача його за умови вчинення на користь дарувальника будь-якої дії майнового …