2016.11.24 Євросуд: Полімерконтейнер” проти України

РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

РІШЕННЯ

Справа “ТОВ “Полімерконтейнер” проти України”

(Заява N 23620/05)

24 листопада 2016 року

Продовжити читання

2016.11.21 № 6-3053цс15 ВСУ: відновлення, цивільний

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

Відновлення становища, рішення Євросуду, компенсація

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 листопада 2016 року

Відновлення становища, рішення Євросуду, компенсаціяВідновлення попереднього юридичного стану стягувача здійснюється, зокрема, шляхом: а) повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення провадження у справі; б) повторного розгляду справи адміністративним органом.

Згідно з рішенням П’ятої секції Європейського суду з прав людини у справі “Антимонова та інші проти України” від 5 листопада 2015 року та Додатком до нього ОСОБА_1 подала до Європейського суду з прав людини заяву про надмірну тривалість цивільного провадження та відсутність в національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б подати скарги щодо тривалості провадження.

Вказаним рішенням П’ятої секції Європейського суду з прав людини від 5 листопада 2015 року у справі “Антимонова та інші проти України”: оголошено прийнятними скарги заявників, у тому числі ОСОБА_1, за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції та за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції тільки щодо тривалості цивільних проваджень у їх справах, що була несумісною з вимогами щодо “розумного строку”, та відсутності ефективних засобів юридичного захисту та постановлено, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до Конвенції, а також статті 13 Конвенції; що: (a) держава-відповідач протягом трьох місяців має сплатити заявникам суми, зазначені в таблиці (ОСОБА_1 – 500 євро), які мають бути конвертовані в українські гривні за курсом на день здійснення платежу; (b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Ураховуючи зміст рішення Європейського суду з прав людини від 5 листопада 2015 року “Антимова та інші проти України”, у якому постановлено виплатити ОСОБА_1 розумну компенсацію в розмірі 500 євро, Верховний суд України вважає, що підстави для скасування судових рішень за пунктом 3 статті 355 ЦПК України відсутні.

Продовжити читання