2017.03.01 № 6-923цс16 ВСУ: кожного поручителя

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових
Стягнення заборгованості з кожного з поручителів, не солідарно

 

ПОСТАНОВА

1 березня 2017 року

 

                    м. Київ

Стягнення заборгованості з кожного з поручителів, не солідарноЗгідно зі статтею 16 ЦПК України не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом.

Розгляд справ між юридичними особами віднесено до компетенції господарського суду.

За змістом статті 554 ЦК України поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки.

Отже, якщо за умовами окремих договорів поруки поручителі узяли на себе зобов’язання самостійно відповідати перед кредитором за виконання грошових зобов’язань боржником за кредитним договором, то кредитна заборгованість підлягає стягненню з кожного поручителя окремо, а не з усіх поручителів у солідарному порядку.

Читать далее