2017.09.06 № 6-185цс17 ВСУ: судовий споживачів

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

6 вересня 2017 року                                м. Київ

Стаття 22 Закону України «Про захист прав споживачів» підтверджує можливість судового захисту прав споживачів, передбачених законодавством і встановлює певні особливості судового захисту прав споживачів, однією з яких є звільнення споживачів  від сплати судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.  У регулюванні сплати судового збору положення зазначеної норми права є спеціальними до положень статті п’ятої Закону № 3674-VI, оскільки остання загалом урегульовує питання звільнення різних суб’єктів звернення до суду від сплати судового збору за різні процесуальні дії ( об’єкти сплати судового збору) в судах усіх інстанцій. У цьому Законі не йдеться про звільнення споживачів від оплати судового збору загалом за подання до суду будь-якої інстанції  будь-якого з об’єктів справляння судового збору.

Разом з тим застосовувати частину третю статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» обов’язково слід у системному зв’язку з нормами статей 1 – 6 Закону № 3674-VI, тобто враховуючи характеристику об’єкта справляння судового збору та з урахуванням правил врегулювання темпоральної колізії, зокрема правила відповідно до якого пізніше прийнятий закон відміняє закон, якій був прийнятий раніше.

Як уже зазначалося вище, статті  3 і 4 Закону № 3674-VI визначають, що об’єктом справляння судового збору є процесуальний документ – позовна заява, інша заява, апеляційна, касаційна скарги, заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України тощо. Розмір ставки судового збору так само залежить передусім від об’єкта справляння судового збору.

Аналізуючи норму частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» у її системному зв’язку з положеннями статей 1 – 6 Закону     № 3674-VI, зокрема статті п’ятої зазначеного закону в редакції Закону № 484-VIII, слід дійти до висновку, що споживач, право якого порушене і який у зв’язку саме з цим подає позов, відповідно до статті 22 Закону № 3674-VI, звільняється від сплати судового збору за подання саме позовної заяви до суду першої інстанції, та має обов’язок щодо сплати судового збору при вчинені відповідних дій у всіх інших судових інстанціях та у Верховному Суді України. Читать далее

09.08.2017 № 93 -1517/0/4-17 ВССУ: споживачів, судовий збір

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
Інформаційний лист № 93 -1517/0/4-17 від 09.08.2017

Головам апеляційних судів областей, Апеляційного суду міста Києва

Захист прав споживачів, сплата судового збору, звільнення від сплати. ЗУ "Про судовий збір", ЗУ "Про захист прав споживачів"Щодо застосування частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів»

Читать далее

2016.12.13 № 21-1410а16 ВСУ: адмінправопорушення, збір

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

Судовий збір, оскарження постанови про адмін правопорушення, звільнення від сплати судового збору, державного мита, апеляційне оскарження

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 13 грудня 2016 року

Судовий збір, оскарження постанови про адмін правопорушення, звільнення від сплати судового збору, державного мита, апеляційне оскарженняВідповідно до положень статей 287 КпАП у поєднанні із частиною четвертою статті 288 цього Кодексу у разі прийняття уповноваженим органом державної влади чи його посадовою особою постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення адміністративного правопорушення (проступку), передбаченого КпАП, суб’єкти, яким цим Кодексом надано право оскарження, можуть її оскаржити і звільняються від сплати платежу, який має справлятися за подання позовної заяви, скарги у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) чи до суду.

У частині четвертій статті 288 КпАП видом платежу, від якого звільняються особи, що оскаржують постанову про накладення адміністративного стягнення, встановлено державне мито. На час виникнення спірних правовідносин, що є предметом цього перегляду, за звернення до суду у випадку оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державного управління сплачують інший вид платежу — судовий збір, правові засади справляння якого, платники, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору, як зазначено вище, встановлені Законом N 3674-VI.

Читать далее

Постанова Пленуму ВАСУ від 05.02.2016 року за № 2: сплата судового збору

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України постанова від 5.02.2016 р. №2

067 86 244 17, юрист, адвокат, судебная практикаПро судову практику застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року 484VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору»

 

Заслухавши доповідь заступника Голови, секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. про судову практику застосування  адміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року № 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», Пленум Вищого адміністративного суду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

  1. Доповідь заступника Голови, секретаря Пленуму Вищого адміністративного суду України Смоковича М.І. взяти до відома.
  2. Рекомендувати суддям адміністративних судів Аналіз практики застосуванняадміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року № 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору» (додається) враховувати під час ухвалення рішень у справах відповідної категорії.

 

Головуючий                                                                   О.М.Нечитайло

 

Секретар Пленуму                                                             М.І.Смокович

Аналіз практики застосування адміністративними судами окремих положень Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» у редакції Закону України від 22 травня 2015 року № 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору»

 Законом України від 22 травня 2015 року № 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», який набрав чинності з 1 вересня 2015 року, внесено зміни до Закону України «Про судовий збір» (далі – Закон № 3674-VI). Цим Законом запроваджено єдиний підхід до визначення ставок судового збору, уточнено перелік процесуальних документів, за подання до суду яких судовий збір не справляється, уточнено порядок сплати та повернення сплаченого судового збору, позбавлено пільг зі сплати цього збору ряду органів державної влади Також запроваджено перевірку зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України перед відкриттям провадження у справі.

Читать далее

2015.10.28 ВАСУ: лист про судовий збір

збір, розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 28.10.2015 р.
N 11/10-439,
N Д/33/15
збір, Визначення оскарження рішень, дій уповноважених органів: майновий, немайновий. Судовий збір визначається відповідно до ЗУ "Про судовий збір".Народному депутатові України
Денисенку В. І.
Шановний Вадиме Ігоровичу!
У Вищому адміністративному суді України розглянуто Ваш депутатський запит з приводу відкликання листа Вищого адміністративного суду України від 18 січня 2012 року N 165/11/13-12 щодо застосування підпункту 1 пункту 3 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» та повідомляється таке.

З метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці Законом України «Про судоустрій і статус суддів» вищі спеціалізовані суди наділені повноваженнями надавати методичну допомогу судам нижчого рівня, давати рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової спеціалізації.

Необхідність у здійсненні такої роботи виникає переважно у зв’язку з недосконалістю конкретних законів або відсутністю належного законодавства.

Така ситуація виникла також із застосуванням Закону України «Про судовий збір», який за характером позову розподілив адміністративні позови на майнові та немайнові, залишивши поза увагою те, що в Кодексі адміністративного судочинства України відсутній інститут, що характеризує вартісне грошове вираження предмета спору між позивачем і відповідачем.

Читать далее

2015.08.26 № 01-06/1389/15 ВГСУ: судовий збір

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

від 26.08.2015 р. N 01-06/1389/15

Господарські суди України

vgsu

Про Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору»

У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 22.05.2015 N 484-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового збору», який набирає чинності 01.09.2015, Вищий господарський суд України вважає за необхідне звернути увагу на таке.

Читать далее

2015.06.30 № 21-1090а15 ВСУ: звільняються від сплати судового збору касація

звільнення, розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

 

067 86-244-17, юридична консультація, судова практика, юрист, адвокат, киев30 червня 2015 року                                                                                                      м. Київ

Позивачі звільняються від сплати судового збору, а відтак розмір ставки судового збору для звернення з апеляційною або касаційною скаргами дорівнює нулю, тобто судовий збір в таких випадках сплаті не підлягає.

Читать далее

2015.06.24 № 6-694цс15 ВСУ: судовий збір пільги

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И

звільнення від сплати судового збору інвалідів I та II груп не поширюються на особу, яка подала апеляційну скаргу, як ліквідатора

067 86-244-17, юридична консультація, судова практика, юрист, адвокат, киев

Відповідно до частини другої статті 297 ЦПК України до апеляційної скарги, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 295 цього Кодексу, а також у разі несплати суми судового збору застосовуються положення статті 121 цього Кодексу (судовий збір).

Згідно з підпунктом 8 пункту 1 частини другої статті 4 указаного Закону за подання до суду апеляційної скарги ставка судового збору складає   50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми.

Згідно з пунктом 9 частини першої статті 5 указаного Закону від сплати судового збору звільняються інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп.

За положеннями частини четвертої статті 105 ЦК України до ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи, яка припиняється; ліквідатор такої юридичної особи представляє її у відносинах з третіми особами та виступає в суді від її імені.

У справі, яка переглядається, апеляційну скаргу подано ліквідатором ТОВ «Елкопласт-Укр»,  який відповідно до статті 105 ЦК України управляє справами юридичної особи, яка припиняється, представляє її у відносинах з третіми особами та виступає в суді від її імені.

Отже, у справі, яка переглядається, суд дійшов правильного висновку про те, що положення пункту 9 частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від сплати судового збору інвалідів I та II груп не поширюються на особу, яка подала апеляційну скаргу, як ліквідатора ТОВ «Елкопласт-Укр», тому підстав для звільнення її від сплати судового збору немає.

Читать далее

2014.11.12 № 6-138цс14 ВСУ: повернення судового збору

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

12 листопада 2014 року                                                                                    м. Київ

вимоги п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» не можуть бути застосовані у разі відмови у відкритті касаційного провадження на підставі 5 ч. 4 ст. 328 ЦПК України.За змістом п. 5 ч. 4 ст. 328 ЦПК України вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, суддя повинен дати оцінку доводам касаційної скарги, порівняти їх із висновками судів, викладеними в судових рішеннях, та вирішити питання, чи є необхідність перевірити висновки судів на підставі матеріалів справи.

Такі дії судді не є суто процесуальними діями, перелік яких міститься у інших пунктах ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір», інших пунктах ч.4 ст. 328 ЦПК України та ч. 5 ст. 214 КАС України і потребують оцінки обґрунтованості доводів касаційної скарги порівняно з висновками судів у судових рішеннях.

Разом із тим за загальним змістом ч.1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» судовий збір повертається у випадку, коли наступили процесуальні наслідки, які не залежать та не потребують розгляду справи по суті та оцінки обставин справи та наданих сторонами доказів.

Таким чином, вимоги п. 3 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір» не можуть бути застосовані у разі відмови у відкритті касаційного провадження на підставі 5 ч. 4 ст. 328 ЦПК України.

Читать далее

2013.02.21 № 7 ВГСУ: Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Судовий збір: процедура оплати, повернення, звільнення. Склад судових витрат. Порядок розгляду господарських спорів

ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2013 року N 7

Судовий збір: процедура оплати, повернення, звільнення. Склад судових витрат.Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами пленуму Вищого господарського суду України
 від 29 травня 2013 року N 9,
 від 17 грудня 2013 року N 13,
від 10 липня 2014 року N 6,
 від 9 липня 2015 року N 4, 

від 16 грудня 2015 року N 2

Читать далее