20190122 № 522/8381/15 ВС: зміна підстав, подача доказів

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

Постанова

Іменем України

22 січня 2019 року

м. Київ

справа N 522/8381/15

провадження N 61-29684св18

Подані ОСОБА_4 апеляційному суду докази свідчать про зміну обставин, на які він посилався як на підставу своїх вимог. За змістом частини другої статті 31 та частини першої статті 303 ЦПК України 2004 року підстава позову не може бути змінена на стадії апеляційного розгляду справи. Тому суд апеляційної інстанції обгрунтовано не прийняв зазначені докази. Разом з тим ОСОБА_4 не позбавлений можливості пред’явити аналогічний позов до відповідачів, але з інших підстав.

Читать далее

20190117 № 809/1092/18 ВС: засвідчення копій

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

ПОСТАНОВА

Іменем України

17 січня 2019 року

м. Київ

Засвідчення копій документів адвокатом, копії довіреності, ЗУ про адвокатуру, повноваження, КАСУ, ЦПКУ, ГПКУ, апеляційна, касаційна скарга

справа N 809/1092/18

адміністративне провадження N К/9901/59501/18, N К/9901/60219/18

Відповідно до ч. 9 ч. 1 ст. 20 цього Закону під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів.

Правові висновки Верховного Суду щодо застосування ст. 59 КАС України, висловлені у справах N 826/26890/15, 826/13806/17, 2а-34/11/1370, на які послався суд, є нерелевантними, оскільки у жодній з цих справ представником не був адвокат і положення Закону «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» не застосовувалися.

Читать далее

20190116 № 373/2054/16-ц Велика Палата: іноземна валюта, еквівалент

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року

м. Київ

Еквівалент в іноземній валюті, 3%, нарахування, Велика Палата, вираження, прострочена заборгованість, еквіваленту

Справа № 373/2054/16-ц

Провадження № 14-446цс18

Передбачене частиною другою статті 625 ЦК України нарахування 3 % річних має компенсаційний, а не штрафний характер, оскільки є способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у отриманні компенсації від боржника. Такі висновки містяться, зокрема, у постанові Верховного Суду України від 06 червня 2012 року № 6-49цс12, і Велика Палата Верховного Суду не вбачає підстав для відступу від такої позиції.

У частині другій статті 625 ЦК України прямо зазначено, що 3 % річних визначаються від простроченої суми за весь час прострочення.

Тому при обрахунку 3 % річних за основу має братися прострочена сума, визначена у договорі чи судовому рішенні, а не її еквівалент у національній валюті України.

У цьому випадку Велика Палата Верховного Суду погодилась із висновками судів першої та апеляційної інстанцій про стягнення з відповідача заборгованості саме в іноземній валюті, тобто прострочене зобов’язання визначене у розмірі 13 000,00 доларів США, що передбачає і нарахування 3 % річних саме з 13 000,00 доларів США.

Читать далее

20120606 № 6-49цс12 ВСУ: грошове зобов’язання, 3% річних

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, виведення з ризикових

3 відсотки річних, грошове зобов'язання, відповідальність, страхування, судовий захист, стягнення заборгованості, адвокат, юрист, судові спориП О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 червня 2012 року

м. Київ

оскільки правовідносини, які склалися між сторонами на підставі договору добровільного страхування наземного транспорту, є грошовим зобов’язанням, то, зважаючи на таку юридичну природу правовідносин сторін як грошових зобов’язання, на них поширюється дія ч. 2 ст. 625 ЦК України як спеціальний вид цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов’язання.

Читать далее