2013.12.25 № 6-117цс13 ВСУ: повернення дитини, сімейні

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 25 грудня 2013 року
ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ,
яка висловлена Верховним Судом України в постанові від 25 грудня 2013 року
ВАС
(справа N 6-117цс13)
Вирішуючи питання щодо повернення дитини до місця її постійного проживання з підстав, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року (далі — Конвенція), суд, ураховуючи найвищі інтереси дитини, повинен дослідити, чи є переміщення або утримання дитини незаконним, і забезпечити негайне повернення дитини (статті 3 та 12 Конвенції). При цьому суд повинен переконатись у наявності (відсутності) виключень, передбачених статтями 13 та 20 Конвенції, зокрема, чи здійснювалося піклування про дитину в місці постійного проживання до моменту переміщення, чи існує серйозний ризик того, що повернення поставить дитину під загрозу заподіяння фізичної або психічної загрози або іншим шляхом створить для дитини нетерпиму обстановку, а також чи таке повернення допускається з урахуванням основних принципів запитуваної держави.

Читать далее

Рішення Євросуду: Сахін проти Німеччини, Зоммерфельд проти Німеччини, Гоффман проти Німеччини від 11.10.2001 року

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,ECtHR_Authority

РАДА ЄВРОПИ
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Рішення палати у справах «Сахін проти Німеччини», «Зоммерфельд проти Німеччини» і «Гоффманн проти Німеччини»

Комюніке Секретаря Суду

11 жовтня 2001 року

Сьогодні Європейський суд з прав людини повідомив у письмовій формі рішення у справах «Сахін проти Німеччини» (заява N 30943/96), «Зоммерфельд проти Німеччини» (N 31871/96) та «Гоффманн проти Німеччини» (N 34045/96), жодне з яких не є остаточним1.

Читать далее