Записи с меткой «трудовий спір»

2016.12.07 № 6-1425цс16 ВСУ: виплата у вихідні дні

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ  7 грудня 2016 року   м. Київ  Згідно з положеннями статті 72 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) України робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі. Оплата за роботу …

2016.04.06 № 6-409 цс16 ВСУ: позовна давність, трудовий спір

 ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ   6 квітня 2016 року                                м. Київ Статтею 233 КЗпП України передбачено, що працівник може звернутися із заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права. Непроведення розрахунку з …

2015.12.23 № 6-1093цс15 ВСУ: втрата довір’я до працівника

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 грудня 2015 року За пунктом 2 частини першої статті 41 КЗпП України, крім підстав, передбачених статтею 40 цього Кодексу, трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний також у випадку винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають …

2015.12.23 № 6-1654цс15 ВСУ: відшкодування працівником моральної шкоди

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 грудня 2015 року Спірні правовідносини у справі, яка переглядалася, регулюються положеннями Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП України), статтею 233 якого для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду встановлено строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Як роз’яснено у пункті 20 постанови …

2015.11.11 № 6-2159цс15 ВСУ: обставини непереборної сили та виплата заробітної плати

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 11 листопада 2015 року Згідно із частиною першою статті 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Відповідно до частини першої статті 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові …

2015.10.13 № 21-2686а15 ВСУ: матеріальна допомога для вирішення питань є частиною заробітної плати

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 13 жовтня 2015 року Аналіз наведених положень дає підстави для висновку, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань входить до системи оплати праці державного службовця. Таким чином, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України доходить висновку, що матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань є частиною заробітної плати, …

2014.05.21 № 6-33цс14 ВСУ: Прецедентне рішення

П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И   21 травня 2014 року                                                                                             м. Київ Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 41 КЗпП України трудовий договір з ініціативи власника або уповноваженого ним органу може бути розірваний, зокрема, у випадку одноразового …

2014.04.09 № 6-8цс14 ВСУ: Прецедентне рішення

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ 09.04.2014    Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі:      головуючого суддів:   Яреми А.Г., Григор’євої Л.І., Гуменюка В.І., Лященко Н.П.,   Онопенка В.В., Охрімчук Л.І., Патрюка М.В.,   Романюка Я.М., Сеніна Ю.Л., Сімоненко В.М., —  ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі № 6-8цс14   Для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним …

2014.04.02 № 6-19цс14 ВСУ: Прецедентне рішення

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 2 квітня 2014 року м. Київ Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України у складі: Разом з тим у справі, яка переглядається, судом встановлено, що з позивачкою було укладено строковий трудовий договір, а звільнення її з роботи проведено у зв’язку із закінченням строку …

2014.01.29 № 6-144цс13 ВСУ: Прецедентне рішення

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 січня 2014 року Правова позиціяВерховного Суду України (у справі 6-144ц13) Не проведення з вини власника або уповноваженого ним органу розрахунку з працівником у строки, передбачені статтею 116 КЗпП України, є підставою для відповідальності, передбаченої статтею 117 Кодексу, тобто виплати працівникові його середнього заробітку за весь час затримки по день …