Записи с меткой «цивільне право»

2017.04.05 № 6-381цс17 ВСУ: дарування, корпоративне

П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 05 квітня 2017 року                                                м. Київ  Відповідно до вимог статті 15 ЦПК України суди розглядають в порядку цивільного судочинства справи щодо захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із …

2016.07.06 № 6-969цс16 ВСУ: іпотека житла, мораторій

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ Мораторій є відстроченням виконання зобов’язання, а не звільненням від його виконання. Відтак установлений Законом України від 3 червня 2014 року № 1304-VII «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» (далі – Закон № 1304-VII) мораторій на стягнення …

2016.06.29 № 6-956цс16 ВСУ: відсотки за вкладом

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ 29 червня 2016 року                                                            м. Київ За змістом частини першої статті 1058 ЦК України за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на …

2016.06.25 № 6-1752цс15 ВСУ: майно ФОП, подружжя

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ   13 червня 2016 року                                   м. Київ  Системний аналіз статей 57, 60 та 61 СК України дозволяє дійти висновку про те, що майно фізичної особи-підприємця (далі — ФОП) …

2016.03.02 № 6-308цс16 ВСУ: нікчемний та недійсний договір

  ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ Статтею 215 ЦК України проводиться розмежування видів недійсності правочинів на нікчемні правочини — якщо їх недійсність встановлена законом (статті 219, 220, 224 ЦК України тощо), та на оспорювані, якщо їх недійсність прямо не встановлена законом, але одна зі сторін або інша заінтересована особа заперечує їх дійсність на підставах, встановлених законом  (статті  …

2016.02.17 № 6-2471цс15 ВСУ: позовна давність регресу по страхуванню

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ  17 лютого 2016 року                                                                                      м. Київ  Відповідно до статей 512, 514 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою у випадках, встановлених законом. Такими законами, зокрема, є норми статті 993 ЦК України та статті 27 …

№ 6-3019цс15 ВСУ: нарахування інфляційних на розмір компенсації шкоди

  ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ    13 січня 2016 року                                м. Київ Згідно із частиною другою статті 625 ЦК України в разі порушення грошового зобов’язання боржник, який прострочив його виконання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо …

2016.01.13 № 6-2925цс15 ВСУ: щодо компенсації за частку у спільному майні

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ   13 січня 2016 року                                м. Київ  Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 13 січня 2016 року розглянув справу № 6-2925цс15, предметом якої був спір про присудження співвласнику грошової компенсації за частку у спільному майні. При розгляді цієї справи …

2015.12.23 № 6-1654цс15 ВСУ: регрес в трудових спорах

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ 23 грудня 2015 року                                                                                        м. Київ Спірні правовідносини у справі, яка переглядалася, регулюються положеннями Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), статтею 233 якого для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду встановлено строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Як роз’яснено у пункті …

2015.12.02 № 6-895цс15 ВСУ: переривання позовної давності шляхом подачі позову

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ  2 грудня 2015 року                                                                                           м. Київ За змістом статті 257, частини другої статті 264, частин четвертої, п’ятої статті 267 Цивільного кодексу України, частини першої статті 118, частини першої статті 122 Цивільного процесуального кодексу України  (далі – ЦПК України) перебіг позовної давності шляхом пред’явлення позову може перериватися не в разі будь-якого …