Рубрика «Загальні»

2017.05.24 № 6-580цс17 ВСУ: поруки, третейський

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 24 травня 2017 року Порука є способом забезпечення зобов’язань боржника перед кредитором і має похідну правову природу від правовідносин, що виникають з кредитного договору. Поручитель за змістом договору поруки не є споживачем послуг банку з кредитування, а, навпаки, є особою, яка своєю відповідальністю забезпечує відповідальність боржника у договорі споживчого кредиту, …

Jooble — пошук роботи в Україні

Jooble — пошукова машина, яка збирає з різних сайтів вакансії від різних підприємств, компаній, сайтів про працевлаштуванню та після цього відображає їх у себе в системі, щоб користувач зміг знайти всі пропозиції в одному місці. Якщо Ви переживаєте, що Вас обдурять роботодавці або, ще гірше, шахраї, то Вам потрібно користуватися тільки подібними пошуковими системами. Jooble …

2017.04.13 № 917/1583/16 ВГСУ: багатоквартирного

ВИЩИЙ  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  УКРАЇНИ ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 13 квітня 2017 року     Справа № 917/1583/16 У разі відсутності документів, передбачених цим пунктом, відмітка про це робиться у акті приймання-передачі об’єкта. Відсутні документи виготовляються чи відновлюються за рахунок попереднього балансоутримувача чи особи, що здійснювала управління будинком, протягом одного місяця з моменту складення акта приймання-передачі об’єкта та передаються ним …

2017.04.03 № К/800/7609/17 ВАСУ: критерії тесту Енгеля

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ УХВАЛА 03.04.2017 р. N К/800/7609/17 Європейським судом з прав людини у рішенні від 23 липня 2002 року «Справа «Компанія «Вестберґатаксі Актіеболаґ» та Вуліч проти Швеції» зазначено, що загальний характер правових норм, які регулюють питання податкових штрафів, та мета стягнення, яке має водночас і запобіжний, і каральний характер, з достатньою очевидністю вказують …

2017.03.13 ВАСУ: МКУ

ПЛЕНУМ  ВИЩОГО  АДМІНІСТРАТИВНОГО  СУДУ  УКРАЇНИ   ПОСТАНОВА   13 березня 2017 року м. Київ                                     № 2     Про Довідку щодо узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Митного кодексу України в редакції від 13 березня 2012 року Узагальнення практики застосування адміністративними судами положень Митного кодексу України в редакції від 13 березня 2012 року  

2016.11.30 № 6-413цс16 ВСУ: прокуратури, давність

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ  30 листопада 2016 року               м. Київ  Оскільки держава зобов’язана забезпечити належне правове регулювання відносин і відповідальна за прийняті її органами незаконні правові акти, їх скасування не повинне ставити під сумнів стабільність цивільного обороту, підтримувати яку покликані норми про позовну давність, тому, на відміну від інших учасників цивільних правовідносин, держава несе ризик спливу …

21.11.2016 № 6-59цс14 ВСУ: відновлення стану

 П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И   21 листопада 2016 року                              м. Київ   Згідно зі статтею 10 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» з метою забезпечення відновлення порушених прав …

2016.11.15 № 21-1959а16 ВСУ: знесення самочинне

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 15 листопада 2016 року Знесення самочинного будівництва є крайньою мірою і можливе лише тоді, коли використано всі передбачені законодавством України заходи щодо реагування та притягнення винної особи до відповідальності При цьому, на думку колегії суддів, за змістом статті 177 ЦК об’єкти самочинного будівництва належать до об’єктів цивільних прав.

2016.03.01 № 21-5446а15 ВСУ: зняття з реєстрації

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ  1 березня 2016 року                                                                                                          м. Київ Відповідно до частини першої статті 319 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Згідно із частиною першою статті 321 ЦК право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений …