20230119 № 140/1770/19 ВПВС: строк для звернення про відшкодування заборгованості з ПДВ

Примітка

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

у разі ж несвоєчасного відшкодування заборгованості з ПДВ та/або пені, нарахованої на таку заборгованість, платник, звертаючись до суду, фактично просить захистити його право на отримання зазначених коштів, які залишаються невиплаченими у зв`язку з невиконанням суб`єктом владних повноважень комплексу покладених на нього обов`язків. Відтак предметом оскарження у такому випадку є відповідна бездіяльність суб’єкта владних повноважень, а отже, положення статті 102 ПК України, до яких відсилає пункт 56.18 статті 56 цього Кодексу, застосовуватись не можуть.

Ураховуючи наведене, стаття 102 ПК України, у тому числі й пункт 102.5 цієї статті, не є тим «іншим законом», яким установлені спеціальні строки звернення до суду з вимогами, спрямованими на захист та відновлення порушених прав платників податків у відносинах, що виникають у зв`язку з несвоєчасним відшкодуванням бюджетної заборгованості ПДВ та/або пені, нарахованої на таку заборгованість, а тому до спірних правовідносин підлягають застосуванню положення частини другої статті 122 КАС України, у якій передбачено загальний шестимісячний строк звернення до адміністративного суду.

Отже, платник ПДВ може звернутися до адміністративного суду з вимогами про визнання протиправною бездіяльності суб’єкта владних повноважень з погашення заборгованості з відшкодування ПДВ та/або пені, нарахованої на таку заборгованість, протягом шести місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

19 січня 2023 року

м. Київ

Справа № 140/1770/19

Провадження № 11-106апп22

Велика Палата Верховного Суду у складі:

Продовжити читання

20210202 ІПК № 352/ІПК/99-00-21-03-02-06 Щодо необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при здійсненні операції зі списання з обліку партій товару (засобів захисту рослин), яку було викрадено

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 2 лютого 2021 року

Державна податкова служба України

№ 352/ІПК/99-00-21-03-02-06

Щодо необхідності нарахування податкових зобов’язань з ПДВ при здійсненні операції зі списання з обліку партій товару (засобів захисту рослин), яку було викрадено

Продовжити читання

20210125 ІПК № 276/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість операції

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 25 січня 2021 року

  • Державна податкова служба України

№ 276/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість операції

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість операції із внесення нерезидентом – засновником до статутного капіталу резидента додаткового внеску у розмірі кредиторської заборгованості резидента перед нерезидентом та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

У запиті зазначено, що Товариство на підставі договорів оренди, укладених з нерезидентом, який є одноосібним учасником товариства, користувалось відповідним обладнанням, та має не прострочену кредиторську заборгованість зі сплати орендної плати перед таким нерезидентом.

Платник запитує:

1. Чи можливо зарахувати суму такої кредиторської заборгованості як додатковий внесок нерезидента до статутного капіталу Товариства?

2. Чи включаються додаткові внески нерезидента до складу доходів Товариства?

3. Чи підпадає під об’єкт оподаткування податком на додану вартість операція з внесення нерезидентом додаткового внеску до статутного капіталу Товариства у розмірі кредиторської заборгованості за договорами, укладеними між нерезидентом і Товариством?

4. Чи підпадає під об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств операція з внесення нерезидентом додаткового внеску до статутного капіталу Товариства у розмірі кредиторської заборгованості за договорами, укладеними між нерезидентом і Товариством?

5. Чи вважаються додаткові внески нерезидента до статутного капіталу резидента у розмірі кредиторської заборгованості безповоротною фінансовою допомогою?

Продовжити читання

20210118 ІПК № 214/ІПК/99-00-04-03-03-06: Щодо порядку повернення коштів з рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість СЕА ПДВ

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 18 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 214/ІПК/99-00-04-03-03-06

Щодо порядку повернення коштів з рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), розглянула звернення щодо порядку повернення коштів з рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість (далі – СЕА ПДВ) на поточний рахунок платника та в межах компетенції повідомляє.

Основні принципи функціонування СЕА ПДВ визначено ст. 200¹ розділу V Кодексу і пунктами 33, 34 і 34¹ підрозділу 2 розділу XX Кодексу.

Продовжити читання

20210105 ВС № 200/1718/20-а: звичайні ціни доведення, власного виробництва

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2021 року

м. Київ

справа № 200/1718/20-а

адміністративне провадження № К/9901/24607/20

Ст. 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» визначено, що суб’єкти господарювання під час провадження господарської діяльності використовують: вільні ціни; державні регульовані ціни. Ціни на товари, які призначені для реалізації на внутрішньому ринку України, установлюються виключно у валюті України, якщо інше не передбачено міжнародними угодами, ратифікованими Україною, та постановами Кабінету Міністрів України.

Відповідно до ст. 11 вказаного Закону вільні ціни встановлюються суб`єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Аналіз наведених норм права дає підстави для висновку, що суб’єкти господарювання реалізують продукцію за цінами, самостійно визначеними сторонами договору. Така ціна, якщо не доведено зворотне, вважається такою, що відповідає рівню ринкових цін.

Окрім цього, необхідно зазначити, що при визначенні бази оподаткування ПДВ операцій з постачання продукції власного виробництва враховується рівень звичайних цін на таку продукцію. База оподаткування ПДВ операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг (не враховуючи норми для окремих видів операцій) не може бути нижче звичайних цін, що відповідають ринковим.

Факт доведення реалізації самостійно виготовлених товарів/послуг за цінами, які не відповідають ринковим має доводити особа, яка вважає, що ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, не відповідає ринковим.

Тобто, обов`язок доведення невідповідності ціни договору рівню звичайних цін у цьому випадку покладається на контролюючий орган.
Також, Суд уважає за необхідне зазначити, що наявність реєстрації контрагента на час вчинення спірних операцій є свідченням наявності у них необхідного обсягу правосуб`єктності для здійснення таких операцій, тоді як перевірка проведення такої реєстрації з дотриманням вимог законодавства перебуває поза межами можливого контролю платника.

Продовжити читання

20201118 № 460/1798/19 ВС: ефективність використання обладання, податковий кредит

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року

м. Київ

справа № 460/1798/19

касаційне провадження № К/9901/23942/20

відповідно до п. 198.3 ст. 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв`язку з придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг.

Нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Використанням придбаних товарів у господарській діяльності як обов’язкової умови для віднесення їхньої вартості до складу податкового кредиту є залучення таких товарів до виробничого процесу, тобто їх використання у виробництві продукції. В свою чергу, оцінка ефективності такого використання (вихід готової продукції, наявність або відсутність відходів, подальше використання цих відходів) не впливає на податковий облік платника податку.

Продовжити читання

20201210 № 5111/ІПК/04-36-04-01-15 Щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операцій із ввезення на митну територію

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 10 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5111/ІПК/04-36-04-01-15

Щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операцій із ввезення на митну територію

Індивідуальна податкова консультація

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області розглянувши запит підприємства щодо застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ до операцій із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунам, та/або постачання на митній території України таких транспортних засобів, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі – ПКУ), зі змінами та доповненнями, повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Підприємство є офіційним дилером з продажу транспортних засобів іноземного виробництва, зокрема транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.

Продовжити читання

20201209 № 5077/ІПК/99-00-05-05-01-06 Щодо нарахування штрафних санкцій та пені на суму заниженого податкового зобов’язання

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 9 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5077/ІПК/99-00-05-05-01-06

Щодо нарахування штрафних санкцій та пені на суму заниженого податкового зобов’язання

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо нарахування штрафних санкцій та пені на суму заниженого податкового зобов’язання та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах повноважень повідомляє.

У платника податку на прибуток підприємств виникло питання щодо нарахування штрафних санкцій та пені на суму заниженого податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, якщо самостійне виправлення помилок, виявлених у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) за І квартал 2020 року здійснюватиметься протягом періоду проведення заходів, спрямованих на запобіганню виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Продовжити читання

20201208 № 5051/ІПК/99-00-05-06-02-06 ІПК Щодо покладення відповідальності за складання податкової накладної

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 8 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5051/ІПК/99-00-05-06-02-06

Щодо покладення відповідальності за складання податкової накладної

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо покладення відповідальності за складання податкової накладної та її реєстрації, в наведених у зверненні ситуаціях, та, керуючись статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Як зазначено у зверненні, між Підприємством (Замовник) та нерезидентом ТОВ (Виконавець) укладено договір про капітальний ремонт автомобільної дороги згідно міжнародного договору між Урядом України та Урядом Республіка Польща, ратифікованого Законом України від 03 лютого 2016 року № 977-VIII. Виконавець здійснює свою діяльність на території України через своє Представництво, яке відповідно до чинного законодавства України є постійним представництвом.

Продовжити читання

20201207 ІПК № № 5015/ІПК/99-00-05-06-02-06 Щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 7 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5015/ІПК/99-00-05-06-02-06

Щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє.

Як викладено у зверненні, платник податку здійснює операції з постачання послуг. Оформлення документа, що засвідчує факт надання послуг, здійснюється до дати їх оплати. При цьому оформлення такого документа здійснюється в електронному вигляді із застосування кваліфікованого електронного підпису.

Продовжити читання