Рубрика «Верховний Суд»

20191120 № 480/4006/18ВС: критерій ризикованості

ПОСТАНОВА Іменем України 20 листопада 2019 року Київ справа №480/4006/18 адміністративне провадження №К/9901/18097/19 Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду погоджується з висновком суду апеляційної інстанцій про те, що внесення до системи АІС «Податковий блок» податкової інформації, щодо відповідності ТОВ «ПВП «Стандарт» критеріям ризиковості, є одним із заходів щодо збору, опрацювання та використання …

20191024 № 927/807/18 ВС: власності на частку

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 24 жовтня 2019 року м. Київ Справа № 927/807/18 Право власності на частку в статутному капіталі ТОВ або ТДВ у третьої особи виникає з моменту укладення договору, якщо інше не встановлено домовленістю сторін (ст. 363 ЦК України). Набуття права власності на частку в статутному капіталі надає третій особі право на вступ до …

20191017 № 817/1814/17 ВПВС: коефіціент оскарження

ПОСТАНОВА Іменем України 17 жовтня 2019 року м.Київ справа № 817/1814/17 провадження №К/9901/56710/18 Позивач у цій справі обрав неналежний спосіб захисту своїх прав, оскільки визнання протиправними дії відповідача щодо застосування у витязі з технічної документації коефіцієнту у розмірі 2,0 не вплине на обсяг прав та обов’язків позивача. Правомірність застосування саме такого коефіцієнта перевіряється (підтверджується або …

20191015 № 813/1066/16 ВС: розумної економічної мети

ПОСТАНОВА Іменем України 15 жовтня 2019 року Київ справа №813/1066/16 Мета отримання доходу як кваліфікуюча ознака господарської діяльності кореспондує з вимогою щодо наявності розумної економічної причини (ділової мети) під час здійснення господарської діяльності. Оскільки господарська діяльність складається із сукупності господарських операцій платника податку, які є формою здійснення господарської діяльності, то розумна економічна причина має бути …

20191001 № 814/1405/13-а ВС: зустрічної звірки, нереальність операцій

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 01 жовтня 2019 року Київ справа № 814/1405/13-а адміністративне провадження №К/9901/3837/18 Обґрунтування контролюючого органу висновку про нереальне вчинення господарських операцій позивача з контрагентом зводиться тільки до неможливості проведення зустрічної звірки контрагента. Таке обґрунтування є недостатнім за відсутності аналізу самих господарських операцій та первинних документів. При цьому контролюючий орган в акті перевірки не …

20191001 № 909/1294/15 ВПВС: відчуження частки

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 01 жовтня 2019 року м. Київ Справа № 909/1294/15 Провадження № 12-33гс19 Відступлення учасником товариства з обмеженою відповідальністю частки у статутному капіталі товариства, передбачене статтею 147 ЦК України та статтею 53 Закону України «Про господарські товариства», є відчуженням частки. Таке відчуження потребує волевиявлення особи, яка відчужує частку, й особи, яка приймає частку …

20190905 № 826/841/17 ВС: витрати на правову допомогу

ДОДАТКОВА ПОСТАНОВА 05 вересня 2019 року Київ справа №826/841/17 адміністративне провадження №К/9901/5157/19 Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частина сьома статті 134 КАС України). Відповідно до статті 30 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за …

20190807 № 61-22437св18 ВС: звільнення, реорганізація

Постанова Іменем України 07 серпня 2019 року м. Київ справа № 442/61/16 провадження №61-22437св18 Однією з найважливіших гарантій для працівників при скороченні чисельності або штату є обов’язок власника підприємства чи уповноваженого ним органу працевлаштувати працівника. За змістом ст. 49-2 КЗпП працівнику одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці …

20190807 № 496/1561/16-ц ВС: недобросовісність

Постанова Іменем України 07 серпня 2019 року м. Київ справа № 496/1561/16-ц провадження № 61-10850св19 У ч. 1 ст. 545 ЦК України передбачено презумпцію належності виконання обов’язку боржником, оскільки наявність боргового документа в боржника підтверджує виконання ним свого обов’язку. І навпаки, якщо борговий документ перебуває у кредитора, то це свідчить про неналежне виконання або невиконання …

20190801 № 915/237/18 ВС: послуги адвоката, гонорар

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 01 серпня 2019 року м. Київ Справа № 915/237/18 Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні …