Записи с меткой «трудові спори»

20190807 № 61-22437св18 ВС: звільнення, реорганізація

Постанова Іменем України 07 серпня 2019 року м. Київ справа № 442/61/16 провадження №61-22437св18 Однією з найважливіших гарантій для працівників при скороченні чисельності або штату є обов’язок власника підприємства чи уповноваженого ним органу працевлаштувати працівника. За змістом ст. 49-2 КЗпП працівнику одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці …

2018/05/30 № 297/3092/15-ц ВС: невідповідність займаній посаді

Постанова Іменем України 30 травня 2018 року м. Київ справа № 297/3092/15-ц провадження № 61-5206св18 Суд касаційної інстанції погодився з апеляційним судом, що протокол засідання атестаційної комісії містить питання, які були поставлені особі, та надані нею відповіді. У пункті протоколі зазначено про те, що за результатами атестації позивач не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, …

2017.07.12 № 6-2470цс16 ВСУ: вимушеного

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ   12 липня 2017 року                                м. Київ  Статтею 235 КЗпП України передбачено, що виплата середнього заробітку за час вимушеного прогулу здійснюється у випадках: звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу (частина перша); у разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству (частина третя); …

2015.12.23 № 6-1654цс15 ВСУ: регрес в трудових спорах

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ 23 грудня 2015 року                                                                                        м. Київ Спірні правовідносини у справі, яка переглядалася, регулюються положеннями Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), статтею 233 якого для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду встановлено строк в один рік з дня виявлення заподіяної працівником шкоди. Як роз’яснено у пункті …

2015.02.18 № 6-234цс14 ВСУ: обчислення заробітної плати

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ 18 лютого 2015 року м. Київ   Відповідно до частини першої статті 60 Закону України “Про відпустки” порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом акціонерного товариства. Пунктом 2 Порядку передбачено, що обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, …

2014.05.07 № 10-644/0/4-14 ВССУ: Інфолист

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ 07.05.2014 № 10-644/0/4-14    Головам апеляційних судів областей,міст Києва і Севастополя,Апеляційного судуАвтономної Республіки Крим Про належне забезпечення рівності трудових прав громадян при розгляді спорів, що виникають у сфері трудових відносин

Правова позиція ВСУ по справі від 03.07.2013

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 3 липня 2013 року Правова позиція Відповідно до ч. 1 ст. 116 КЗпП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Згідно із ч. 1 ст. 117 КЗпП України в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних …

2012.12.26 № 6-156цс12 ВСУ: Прецеденте рішення

 ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ    УКРАЇНИ         26 грудня  2012 року                              м. Київ Правова позиція у справі № 6-156цс12 Відповідно до ч. 3 ст. 21 КЗпП України особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови …

2012.09.27 № 10-1389/0/4-12 ВССУ: Лист

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ЛИСТ від 27.09.2012 р. № 10-1389/0/4-12 Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Про практику застосування судами при розгляді справ окремих норм трудового права

2009.12.24 № 35-рп/2009 КСУ: Рішення у справі № 1-38/2009

ІМЕНЕМ  УКРАЇНИРІШЕННЯКОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ у справі за конституційним поданням Кабінету Міністрів України щодо офіційного тлумачення положень статті 2, абзацу четвертого частини першої статті 3 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)“ м. К и ї в       Справа № 1-38/2009 24 грудня 2009 року № 35-рп/2009