Рубрика «цивільне право»

20190207 № 363/1400/16-ц ВС: водій, матеріальна відповідальність

Постанова Іменем України 07 лютого 2019 року м. Київ справа N 363/1400/16-ц провадження N 61-2992 св 18 Суди першої та апеляційної інстанцій дійшли правильного висновку про необхідність відмови у позові, оскільки пояснення у відповідача з приводу складених актів по факту нестачі продукції не відбиралися, контрольна повірка вагів не проводилася, причини з яких сталася нестача не …

20180508 № 304/1423/15-ц ВС: відсутність згоди

Постанова Іменем  України 08 травня 2018 року м. Київ справа № 304/1423/15-ц провадження № 61-5083св18 Законодавством не встановлено недійсності правочину при відчуженні спільного сумісного майна подружжя без письмової згоди одного з подружжя, а тому при розгляді спорів про розподіл цінного спірного майна та визнання недійсними правочинів з відчуження такого без письмової згоди одного з подружжя, за …

2015.09.23 № 6-1026цс15 ВСУ: об’єкти спільної сумісної власності

ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 23 вересня 2015 року Майно, набуте під час спільного проживання особами, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою, є об’єктом їхньої спільної сумісної власності, якщо: 1) майно придбане внаслідок спільної праці таких осіб як сім’ї (при цьому спільною працею осіб слід вважати їхні спільні або індивідуальні трудові зусилля, унаслідок …

2015.05.13 № 6-53цс15 ВСУ: іпотека є дійсною з моменту внесення запису

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ  13 травня 2015 року                                                                                              м. Київ                    ПРАВОВА  ПОЗИЦІЯ   (у справі № 6-53 цс15)  У разі скасування незаконного судового рішення про визнання іпотеки недійсною, на підставі якого з Державного реєстру іпотек виключено запис про обтяження, дія іпотеки підлягає відновленню з …

2015.05.13 № 6-67цс15 ВСУ: реституція при недійсності правочину

П О С Т А Н О В А              ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ 13 травня 2015 року   м. Київ     Стаття 216 ЦК України визначає особливі правові наслідки недійсності правочину. Зокрема, кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення – …

2015.04.22 № 6-48цс15 ВСУ: перебіг позовної давності

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 22 квітня 2015 року   м. Київ Правова позиція, висловлена Верховним Судом України при розгляді справи № 6-48цс15 Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. За змістом цієї норми …

2015.02.18 № 6-244цс14 ВСУ: набуття права власності

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ  Частиною першою статті 328 ЦК України передбачено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.  Стаття 331 ЦК України встановила загальне правило, відповідно до якого право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації прав на нерухоме майно після завершення будівництва та прийняття його в експлуатацію. …

2015.02.11 № 6-246цс14 ВСУ: позовна давність до винесення рішення

 П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ  11 лютого 2015 року                                                                   м. Київ  ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі за № 6-246цс14   За змістом частини третьої статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Рішення по суті спору ухвалюється судом першої …

2015.01.28 № 6-230цс14 ВСУ: шлюбний договір

ПОСТАНОВА                   ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ 28 січня 2015 року   м. Київ    Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі:    Поряд із нормативним регулюванням правовідносин подружжя (чоловіка і жінки, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, або в будь-якому іншому шлюбі) щодо майна, набутого до шлюбу чи за час …

2015.01.28 № 6-221цс14 ВСУ: державний акт на підставі рішення місцевої ради

 П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И   28 січня 2015 року                              м. Київ  Статтями 116, 118 ЗК України визначено підстави й порядок набуття громадянами і юридичними особами права власності та права користування земельними ділянками із земель державної …