Рубрика «цивільне право»

2015.05.13 № 6-53цс15 ВСУ: іпотека є дійсною з моменту внесення запису

П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ  13 травня 2015 року                                                                                              м. Київ                    ПРАВОВА  ПОЗИЦІЯ   (у справі № 6-53 цс15)  У разі скасування незаконного судового рішення про визнання іпотеки недійсною, на підставі якого з Державного реєстру іпотек виключено запис про обтяження, дія іпотеки підлягає відновленню з …

2015.05.13 № 6-67цс15 ВСУ: реституція при недійсності правочину

П О С Т А Н О В А              ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ 13 травня 2015 року   м. Київ     Стаття 216 ЦК України визначає особливі правові наслідки недійсності правочину. Зокрема, кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення – …

2015.04.22 № 6-48цс15 ВСУ: перебіг позовної давності

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 22 квітня 2015 року   м. Київ Правова позиція, висловлена Верховним Судом України при розгляді справи № 6-48цс15 Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила. За змістом цієї норми …

2015.02.18 № 6-244цс14 ВСУ: набуття права власності

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ  Частиною першою статті 328 ЦК України передбачено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.  Стаття 331 ЦК України встановила загальне правило, відповідно до якого право власності на новостворене нерухоме майно виникає з моменту державної реєстрації прав на нерухоме майно після завершення будівництва та прийняття його в експлуатацію. …

2015.02.11 № 6-246цс14 ВСУ: позовна давність до винесення рішення

 П О С Т А Н О В А ІМЕНЕМ  УКРАЇНИ  11 лютого 2015 року                                                                   м. Київ  ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ у справі за № 6-246цс14   За змістом частини третьої статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Рішення по суті спору ухвалюється судом першої …

2015.01.28 № 6-230цс14 ВСУ: шлюбний договір

ПОСТАНОВА                   ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ 28 січня 2015 року   м. Київ    Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України в складі:    Поряд із нормативним регулюванням правовідносин подружжя (чоловіка і жінки, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, або в будь-якому іншому шлюбі) щодо майна, набутого до шлюбу чи за час …

2015.01.28 № 6-221цс14 ВСУ: державний акт на підставі рішення місцевої ради

 П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И   28 січня 2015 року                              м. Київ  Статтями 116, 118 ЗК України визначено підстави й порядок набуття громадянами і юридичними особами права власності та права користування земельними ділянками із земель державної …

2015.01.28 № 6-199цс14 ВСУ: прилюдні торги з продажу майна

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 28 січня 2015 року                          м. Київ  Правова позиція у справі № 6-199 цс14   Аналіз норм Закону України від 21 квітня 1999 року № 606-XIV «Про виконавче провадження» і Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27 жовтня 1999 року № …

2015.01.28 № 6-247цс14 ВСУ: банківський вклад

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 28 січня 2015 року                                            м. Київ  Правова позиція 6-247цс14 Згідно із статтею 599 ЦК України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Згідно із частиною другою статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а …

2015.01.28 № 6-218цс14 ВСУ: добросовісний набувач

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 28 січня 2015 року м. Київ  Відповідно до частини першої статті 388 ЦК України якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала право його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно: …