2013.08.12 № 01-06/1164/2013 ВГСУ: виконання договорів

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
від 12.08.2013 р. № 01-06/1164/2013
Господарські суди України
Про дvgsuоповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 N 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів»


На доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 N 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів» доводимо до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом XII2 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають:

1) у сфері надання житлово-комунальних послуг:

— правовідносини у сфері надання житлово-комунальних послуг регулюються спеціальним законодавством, зокрема Законом України «Про відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій», а отже приписи Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» до визначення розміру неустойки за порушення грошового зобов’язання у відповідній сфері не застосовуються (постанова від 16.04.2013 N 18/957/12);

2) з договору поставки:

— нарахування процентів за користування чужими грошовими коштами за договором поставки на підставі частини третьої статті 692 Цивільного кодексу України у розмірі, встановленому частиною першою статті 1048 цього Кодексу, є безпідставним, оскільки договори поставки і договори позики є різними за своєю правовою природою та регулюють різні види цивільних правовідносин (постанова від 02.07.2013 N 18/1372/12);

3) у сфері надання послуг з електропостачання, водовідведення та газопостачання:

— у визначенні суми заборгованості суб’єктів природних монополій за поставлену теплову енергію застосуванню з 22.07.2010 підлягають тарифи на теплову енергію, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 14.12.2010 N 1729, прийняті останньою в межах повноважень, наданих Законом України від 09.07.2010 N 2479-VI «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України» (постанова від 28.05.2013 N 5011-64/2345-2012);

4) з корпоративних правовідносин:

— прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, означає лише згоду на можливість вчинення значних правочинів у майбутньому і не має наслідком реального настання юридичного факту, з яким закон пов’язує виникнення у акціонерного товариства обов’язку здійснити викуп акцій акціонера (постанова від 21.05.2013 N 07/5026/796/2012);

5) з правовідносин, пов’язаних із застосуванням законодавства про інформацію та ділову репутацію:

— норма частини першої статті 30 Закону України «Про інформацію», яка встановлює підстави для звільнення від відповідальності за порушення законодавства про інформацію, має оцінюватися в загальному контексті цього Закону, зокрема, статті 5, яка визначає право кожного на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб (постанова від 28.05.2013 N 5023/10562/11).

Голова Вищого
господарського суду України

В. Татьков