20210210 ІПК № 509/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо застосування методу прискореної амортизації

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

Роз’яснення від 10 лютого 2021 року Державна податкова служба України № 509/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо застосування методу прискореної амортизації Індивідуальна податкова консультація Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування методу прискореної амортизації згідно з пунктом 431 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс), та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє. Відповідно до інформації, наведеної у зверненні, у …

20210210 ІПК № 508/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання платником безповоротної фінансової допомоги

Роз’яснення від 10 лютого 2021 року Державна податкова служба України № 508/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо застосування ознаки розумної економічної причини (ділова мета) до операцій з надання платником безповоротної фінансової допомоги

20210210 ІПК № 477/ІПК/99-00-21-03-02-06 Щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

Роз’яснення від 10 лютого 2021 року Державна податкова служба України № 477/ІПК/99-00-21-03-02-06 Щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг Індивідуальна податкова консультація Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення дати виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання послуг та, керуючись статтею 52 розділу II Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє. Як викладено …

20210210 ІПК № 507/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів

Роз’яснення від 10 лютого 2021 року Державна податкова служба України № 507/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів Індивідуальна податкова консультація Державна податкова служба України розглянула звернення щодо нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє. …

20210210 № 754/5841/17 ВС: зловживання правом оспорювання визнання дійсним

Постанова Іменем України 10 лютого 2021 року м. Київ справа № 754/5841/17 провадження № 61-17966св19 Згідно пункту 6 статті 3 ЦК України загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність. При здійсненні своїх прав особа зобов’язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині (ч. 2 …

20210209 ВПВС № 520/17342/18: моральної шкоди, інфляційні, за правилами адміністративного судочинства

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 09 лютого 2021 року м. Київі Справа № 520/17342/18 Провадження № 14-158цс20 Між сторонами виник публічно-правовий спір щодо нарахування, сплати та перерахунку соціальних виплат, який підлягає розгляду за правилами адміністративного судочинства, а тому за позовними вимогами про стягнення інфляційних втрат та 3% річних на підставі статті 625 ЦК України та про стягнення …

20210209 ВС № 822/620/17: повідомлення податкової, перевірка держпраці

ПОСТАНОВА Іменем України 09 лютого 2021 року Київ справа № 822/620/17 адміністративне провадження №К/9901/1032/18 Суд, проаналізувавши статтю 6 Закону, робить висновок, що відповідач при фактичному здійсненні такої перевірки вийшов за межі своїх повноважень наданих йому Законом, оскільки стаття 6 Закону містить вичерпний перелік підстав для проведення позапланових перевірок контролюючими органами. Вказаний висновок відповідає правовій позиції, …

20210209 № 813/2808/15 ВС: ділова мета, приріст

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 09 лютого 2021 року м. Київ справа № 813/2808/15 адміністративне провадження № К/9901/39666/18 Суд першої інстанції дослідивши представлені документи встановив, що з актів здачі-прийняття виконаних робіт (наданих послуг) неможливо встановити, які саме послуги надавались; не зазначено жодної інформації про те, які саме маркетингові дослідження та заходи були проведені, яку саме продукцію розміщували на …

20210208 ІПК № 454/ІПК/99-00-18-04-03-06 Щодо включення до складу доходу платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. кредиторської заборгованості

Роз’яснення від 8 лютого 2021 року Державна податкова служба України № 454/ІПК/99-00-18-04-03-06 Щодо включення до складу доходу платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. кредиторської заборгованості Індивідуальна податкова консультація Державна податкова служба України на звернення Товариства щодо включення до складу доходу платника єдиного податку третьої групи зі ставкою 5 відс. кредиторської заборгованості, за якою …

20210208 ІПК № 452/ІПК/99-00-18-04-03-06 Щодо єдиного податку з юридичних осіб (отримання гранту)

Роз’яснення від 8 лютого 2021 року Державна податкова служба України № 452/ІПК/99-00-18-04-03-06 Щодо єдиного податку з юридичних осіб (отримання гранту)