Рубрика «господарський процес»

20201221 № 905/98/20 ВС: витребування, повернення майна, немайновий спір

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 21 грудня 2020 року м. Київ Справа № 905/98/20 Витребування і повернення майна може мати вартісний, грошовий вираз такої матеріально-правової вимоги, що виражається у вартості спірного майна, і носити характер майнового спору. Проте не завжди такі позовні вимоги носять майнову направленість. Так, у справі, що розглядається, позов прокурором поданий про повернення земельної ділянки …

20201216 № 904/151/20 ВС: ордер, повноваження адвоката

ордер, який видано відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», є самостійним документом, що підтверджує повноваження адвоката. Надання договору про правничу допомогу, його копії або витягу разом із ордером чинна редакція ГПК України не вимагає. Отже, для підтвердження повноважень представника у господарському процесі достатньо ордеру, за наявності якого суд не повинен перевіряти повноваження …

20201216 № 908/1908/19 надання доказів на стадії апеляції

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 16 грудня 2020 року м. Київ Справа № 908/1908/19 Господарський процесуальний кодекс України допускає випадки подачі на стадії апеляційного розгляду нових доказів для підтвердження обставин, на які посилається сторона. Однак неприйнятною є ситуація, коли суд першої інстанції відмовив у позові, а заявник апеляційної скарги просить долучити до апеляційної скарги матеріали дослідження (висновок), який …

20201229 № 0910/2-103/2011: правонаступництво, відступлення права вимоги, заміна, виконавчого провадження

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

Постанова Іменем України 29 грудня 2020 року м. Київ справа № 0910/2-103/2011 провадження № 61-13311св20 у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора. Така заміна кредитора відбувається поза межами …

20201111 ВС № 755/22219/14 авторство на твір розпорядження

Постанова Іменем України 11 листопада 2020 року м. Київ справа № 755/22219/14 провадження № 61-37510св18 Відмовляючи в задоволенні позову, апеляційний суд зазначив, що створені ОСОБА_1 фотографії в електронному вигляді були передані ним представнику відповідача з метою їх подальшого використання саме з метою реклами, а гонорар за виконану роботу мав символічний характер. Таким чином, ОСОБА_1 сам …

20201016 № 910/12787/17 ВС: визнання недійсним договору третьою особою

податковий адвокат, АБ Вектор

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 16 жовтня 2020 року м. Київ Справа № 910/12787/17 Позивач, реалізуючи право на судовий захист і звертаючись до суду з позовом про визнання недійсним правочину, стороною якого він не є, зобов’язаний довести (підтвердити) в установленому законом порядку, яким чином оспорюваний ним договір порушує (зачіпає) його права та законні інтереси, а суд має …

20200915 № 920/618/18 ВС: відмова від товару, поставки, стягнення боргу

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 15 вересня 2020 року м. Київ Справа № 920/618/18 З  урахуванням системного аналізу змісту ст.ст. 599, 615, 672, 692 ЦК України, які регулюють спірні правовідносини, та встановлених судами фактичних обставин справи, колегія суддів дійшла висновку, що норми ст.ст. 599, 692 ЦК України у подібних правовідносинах в аспекті встановлення наявності/відсутності виникнення у покупця …

20200914 № 910/404/20 ВС: оскарження ухвали окремо від рішення

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 14 вересня 2020 року м. Київ Справа № 910/404/20 Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.06.2020 апеляційну скаргу повернуто заявнику на підставі пункту 4 частини п`ятої статті 260 Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК України), оскільки оскаржувана ухвала суду першої інстанції не підлягає оскарженню окремо від рішення суду. Посилання заявника у касаційній скарзі …

20200914 № 296/443/16-ц ВС: реорганізація приєднання правонаступництво

Постанова Іменем України 14 вересня 2020 року м. Київ справа № 296/443/16-ц провадження № 61-16634сво19 у статтях 104 та 107 ЦК України не визначається момент переходу прав та обов’язків від юридичної особи, яка припиняється шляхом приєднання. Такий момент не може пов’язуватися із внесенням запису до державного реєстру про припинення юридичної особи, яка приєднується. При реорганізації …

20200807 № 916/1092/19 ВС: майнові права арешт виконавцем виконавче провадження

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 07 серпня 2020 року м. Київ Справа № 916/1092/19 Системний аналіз норм ст. 19 Конституції України, ст.ст. 10, 18, 56 Закону України «Про виконавче провадження», ст.ст. 177, 178, 190 ЦК України, вказує на те, що виконавець не наділений правом накладення арешту на право оренди майна боржника-орендаря, яке як майнове право є за змістом …