Рубрика «господарський процес»

20200707 № 910/10647/18 ВПВС: порушення корпоративних прав учасника, підписання договору

Адвокатське бюро "Вектор", податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

ПОСТАНОВА Іменем України 7 липня 2020 року м. Київ Справа № 910/10647/18 Провадження № 12-175гс19 Повноваження діяти від імені юридичної особи є можливістю створювати, змінювати, припиняти цивільні права та обов`язки юридичної особи (стаття 239 ЦК України). Частиною другою статті 207 цього ж Кодексу визначено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це …

20200429 № 915/641/19 ВС: оплата на підставі рахунку, отримання товару

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 29 квітня 2020 року м. Київ Справа № 915/641/19 За своєю правовою природою рахунок на оплату товару не є первинним документом, а є документом, який містить тільки платіжні реквізити, на які потрібно перераховувати грошові кошти в якості оплати за надані послуги, тобто, носить інформаційний характер. На це звернув увагу Верховний Суд (Касаційний господарський …

20200220 ВС № 908/225/19: визнання договору удаваним

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 20 лютого 2020 року м. Київ Справа № 908/225/19 з матеріалів справи та змісту позовної заяви вбачається, що сам спір поза вимогою визнати правочин удаваним між сторонами відсутній, заявлена позивачем вимога про визнання правочину удаваним є неефективним способом захисту у розумінні наведених приписів, оскільки, навіть у випадку визнання правочину удаваним, даний факт …

20200129 № 916/922/19 ВС: податковою накладною, поставка, стягнення

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 29 січня 2020 року м. Київ Справа № 916/922/19 Дійсно, як доказ податкова накладна може оцінюватися судом лише у сукупності з іншими доказами у справі, проте не може буди єдиним доказом, на підставі якого суд встановлює факт постачання товару покупцю та його прийняття ним. Крім того, оцінюючи податкові накладні у сукупності з іншими …

20191218 № 640/1029/18 ВПВС: гаражний кооператив, корпоративних спорів,

Постанова Іменем України 18 грудня 2019 року м. Київ Справа № 640/1029/18 Провадження № 14-443 цс 19 Корпоративні права характеризуються, зокрема, тим, що особа, яка є учасником (засновником, акціонером, членом) юридичної особи має право на участь в управлінні господарською організацією та інші правомочності передбачені законом і статутними документами. Отже, члени обслуговуючого кооперативу незалежно від напряму …

20191011 ВС № 910/13731/18: відступлення права вимоги, цесії, факторингу ознакою

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 11 жовтня 2019 року м. Київ Справа № 910/13731/18 Метою укладення договору відступлення права вимоги є безпосередньо передання такого права. Метою договору факторингу є отримання клієнтом фінансування (коштів) за рахунок відступлення права вимоги до боржника. При цесії право вимоги може бути передано як за плату, так і безоплатно. За договором факторингу відступлення …

20190910 № 921/36/18 ВПВС: відсторонення, корпоративні відносини

податковий адвокат, розблокування податкових накладних, ризиковість платника податків, виведення з ризикових, оскарження наказів, оскарження податкових повідомлень-рішень, ППР, АБ "Власова "Вектор", адвокатське бюро "Власова "Вектор", Євген Власов адвокат, оскаржити податкове повідомлення-рішення,

ПОСТАНОВА Іменем України 10 вересня 2019 року м. Київ Справа № 921/36/18 Провадження № 12-293гс18 Зміст положень ч. 3 ст. 99 ЦК України надає право компетентному (уповноваженому) органу товариства усунути члена виконавчого органу від виконання обов`язків, які він йому визначив, у будь-який час, на свій розсуд, з будь-яких підстав. Така форма захисту є специфічною дією носіїв …

20190604 ВПВС № 916/190/18 нарахування пені, ст. 625 ЦКУ, рішення суду

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА Іменем України 04 червня 2019 року м. Київ Справа № 916/190/18 Провадження № 12-302гс18 після прийняття судом рішення про розстрочку або відстрочку виконання рішення грошове зобов`язання боржника не припиняється, тому передбачені ст. 625 ЦК України інфляційні втрати та три проценти річних підлягають нарахуванню до моменту фактичного виконання грошового зобов`язання.

20190313 № 920/149/18 ВС: оскарження бездіяльності виконавця, строк по ГПК

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 13 березня 2019 року м. Київ Справа № 920/149/18 Провадження № 12-297гс18 Під час оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи органу ДВС або приватного виконавця, на виконанні яких перебуває виконавчий документ господарського суду, слід дотримуватися відповідних положень ГПК України, вміщених у розділі VI «Судовий контроль за виконанням судових рішень», …

20190304 № 920/342/17 ВС: зустрічного позову

господарські спори, сімейні спори, корпоративні, податковий адвокат, юрист, судове представництво, оскарження, спори з податковою, реєстрація ТОВ

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 04 березня 2019 року м. Київ Справа № 920/342/17 Аналіз змісту глави 1 розділу III ГПК України дає підстави для висновку про те, що вжитий судом першої інстанції в ухвалі від 11.01.2018 термін «заяви» є загальним та включає в себе в тому числі і такий різновид заяви сторони, як відзив на позов, …