20210128 ІПК № 318/ІПК/99-00-21-02-02-06 розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ

від 28.01.2021 р. N 318/ІПК/99-00-21-02-02-06

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо окремих питань з оподаткування податком на прибуток підприємств та подання (заповнення) звітності з податку на прибуток постійним представництвом та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України у редакції, чинній з 01.01.2021 р. (далі – Кодекс), повідомляє.

Як зазначено у зверненні юридична особа – резидент Сполученого королівства Великобританії і Північної Ірландії має на території України представництво, яке взято на облік в ДПС як постійне представництво (далі – Постійне представництво).

До 23.05.2020 р. – дати набрання чинності Законом України від 16 січня 2020 року N 466-ІХ “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві”(далі – Закон N 466), Постійне представництво визначало податок на прибуток підприємств іззастосуванням до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 та подавало до органів ДПС відповідний Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, а також фінансову звітність малого підприємства та звіт про контрольовані операції. Протягом 2020 року Постійне представництво подавало податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за базовим звітним періодом – квартал.

У платника виникли питання:

1. Чи повинно Постійне представництво нерезидента, яке здійснювало контрольовані операції здійснювати обгрунтування дотримання вимог ст. 39 Кодексу?

2. На підставі яких показників фінансового звіту суб’єкта малого підприємства/спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємства заповнюються показники податкової декларації з податку на прибуток підприємств Постійним представництвом?

3. Показники яких рядків фінансової звітності суб’єкта малого підприємства слід брати для заповнення рядків 01 та 02 податкової декларації з податку на прибуток підприємств?

4. Як правильно Постійному представництву заповнювати рядок 01 та розраховувати рядок 02 податкової декларації з податку на прибуток підприємств, якщо представництво подає до органів ДПС звіт про контрольовані операції та не коригує фінансовий результат до оподаткування на різниці, передбачені Кодексом?

5. З якого звітного податкового періоду у 2020 році має подаватись декларація з податку на прибуток підприємств Постійним представництвом, яке застосовувало коефіцієнт 0,7?

6. Чи враховуються Постійним представництвом показники нарахованого та сплаченого податку на прибуток підприємств за І квартал 2020 року при заповненні Податкової декларації з податку на прибуток підприємств у наступному звітному податковому періоді?

7. Чи включаються до доходів Постійного представництва кошти, отримані від доходу нерезидента як фінансування на утримання такого представництва, і в якому рядку/додатку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств такі кошти відображаються?

8. Чи включаються до доходів Постійного представництва кошти, що надходять на розрахунковий рахунок Постійного представництва від продажу товарів/послуг через агентів у повному обсязі чи тільки у сумі витрат представництва?

9. Чи враховується сума грошового фінансування, отримана від материнської компанії, при розрахунку ліміту для застосування різниць, передбачених Кодексом?

10. За якою формою звітності та за який період вперше застосовуються Постійним представництвом зміни, внесені Законом N 466 до пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Кодексу?

Продовжити читання

20210125 ІПК № 276/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість операції

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 25 січня 2021 року

  • Державна податкова служба України

№ 276/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість операції

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість операції із внесення нерезидентом – засновником до статутного капіталу резидента додаткового внеску у розмірі кредиторської заборгованості резидента перед нерезидентом та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), повідомляє таке.

У запиті зазначено, що Товариство на підставі договорів оренди, укладених з нерезидентом, який є одноосібним учасником товариства, користувалось відповідним обладнанням, та має не прострочену кредиторську заборгованість зі сплати орендної плати перед таким нерезидентом.

Платник запитує:

1. Чи можливо зарахувати суму такої кредиторської заборгованості як додатковий внесок нерезидента до статутного капіталу Товариства?

2. Чи включаються додаткові внески нерезидента до складу доходів Товариства?

3. Чи підпадає під об’єкт оподаткування податком на додану вартість операція з внесення нерезидентом додаткового внеску до статутного капіталу Товариства у розмірі кредиторської заборгованості за договорами, укладеними між нерезидентом і Товариством?

4. Чи підпадає під об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств операція з внесення нерезидентом додаткового внеску до статутного капіталу Товариства у розмірі кредиторської заборгованості за договорами, укладеними між нерезидентом і Товариством?

5. Чи вважаються додаткові внески нерезидента до статутного капіталу резидента у розмірі кредиторської заборгованості безповоротною фінансовою допомогою?

Продовжити читання

20210120 ІПК № 248/ІПК/99-00-07-07-02-06 Щодо податкових зобов’язань в частині витрат за розрахунково-касове обслуговування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 20 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 248/ІПК/99-00-07-07-02-06

Щодо податкових зобов’язань в частині витрат за розрахунково-касове обслуговування при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

Продовжити читання

20210119 ІПК № 222_ІПК_07-16-04-03-10 Щодо врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 19 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 222_ІПК_07-16-04-03-10

Щодо врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів

Індивідуальна податкова консультація

Головне управління ДПС у Закарпатській області на виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного, що набрало законної сили, яким скасовано індивідуальну податкову консультацію Головного управління ДПС у Закарпатській області, та, враховуючи положення ст. 53 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), надає нову індивідуальну податкову консультацію з питань практичного застосування окремих норм податкового законодавства щодо врахування при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток сум від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових періодів реорганізованого (приєднаного) до підприємства платника.

Згідно із зверненням, що розглядалося за оскарженою індивідуальною податковою консультацією, платник звернувся з питанням щодо можливості врахування підприємством – правонаступником від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств минулих періодів реорганізованого (приєднаного) до такого підприємства платника при застосуванні норм Кодексу у редакції до 23.05.2020.

Продовжити читання

20210116 ІПК № 203/ІПК/99-00-21-02-02-06 Щодо окремих питань оподаткування податком на прибуток підприємств

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 16 січня 2021 року

Державна податкова служба України

№ 203/ІПК/99-00-21-02-02-06

Щодо окремих питань оподаткування податком на прибуток підприємств

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо окремих питань оподаткування податком на прибуток підприємств та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах повноважень повідомляє.

Згідно із запитом підприємство звертається з питаннями щодо визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств при здійсненні окремих господарських операцій:

1. Чи здійснюється коригування фінансового результату до оподаткування на суми штрафів та пені, самостійно нарахованих платником податку при виявленні помилок?

2. Чи підлягає коригуванню відповідно до п.п. 140.5.11 п. 140.5 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування на суми виплат фізичним особам за рішенням суду, що спрямовуються підприємством на відшкодування збитків, завданих таким особам внаслідок заподіяння їм матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю?

3. Чи є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств оплата вартості послуг із сертифікації продукції, отриманих на території України або за її межами, якщо діяльність по сертифікації продукції є статутною діяльністю нерезидента та основним джерелом його прибутку? Чи зобов’язаний нерезидент до виплати йому доходу надати довідку про підтвердження статусу нерезидента?

Продовжити читання

20201208 ІПК № 5037/ІПК/99-00-05-05-02-06 Щодо оподаткування податком на прибуток операцій

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 8 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5037/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо оподаткування податком на прибуток операцій

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування податком на прибуток операцій з надання платником безповоротної фінансової допомоги іншим суб’єктам господарювання, що є резидентами та платниками податку на прибуток підприємств на загальних підставах, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) повідомляє.

Як зазначено у зверненні товариство має намір надати на підставі договору (або без укладення договору) безповоротну фінансову допомогу своєму контрагенту–резиденту – платнику податку на прибуток на загальних підставах.

У платника виникли наступні питання:

Питання 1: чи є обов’язковим укладання письмового договору для надання безповоротної фінансової допомоги іншому платнику податку на прибуток;

Питання 2: чи передбачено коригування фінансового результату до оподаткування платника податків, який надав безповоротну фінансову допомогу іншому платнику податку на прибуток на загальних підставах;

Питання 3: які податкові наслідки будуть у надавача та набувача безповоротної фінансової допомоги, які є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

Продовжити читання

20201208 № 5038/ІПК/99-00-05-05-02-06 Щодо оподаткування неприбуткових організацій

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,Роз’яснення

від 8 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5038/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо оподаткування неприбуткових організацій

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування неприбуткових організацій та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у межах повноважень повідомляє.

У запиті заявника поставлено питання щодо відповідності вимогам для перебування у статусі неприбуткової організації комунального підприємства, що є закладом охорони здоров’я та внесений до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), при укладанні цим підприємством договорів добровільного медичного страхування медичних працівників такого підприємства на випадок тимчасової втрати працездатності внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19). Страхування медичних працівників планується здійснити за рахунок коштів, що надійдуть з районного бюджету для проведення таких витрат за рішенням районної ради.

Продовжити читання

20201207 ІПК № 5007/ІПК/99-00-05-06-02-06 Щодо визначення терміну «роялті»

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 7 грудня 2020 року

Державна податкова служба України

№ 5007/ІПК/99-00-05-06-02-06

Щодо визначення терміну «роялті»

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо визначення терміну «роялті» для цілей застосування норм пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та, керуючись статтею 52 розділу ІІ ПКУ, повідомляє.

Як зазначено у зверненні, Товариство (субліцензіат, платник ПДВ) відповідно до умов субліцензійного договору з ліцензіатом (нерезидентом) отримує через мережу Інтернет ліцензії (права на використання) на програмне забезпечення для ЕОМ та сплачує відповідну винагороду ліцензіату (нерезиденту).

Продовжити читання

20201118 № 4728/ІПК/99-00-05-05-02-06 Щодо відображення в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 18 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4728/ІПК/99-00-05-05-02-06

Щодо відображення в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств

Індивідуальна податкова консультація

Державна податкова служба України розглянула звернення щодо відображення в Податковій декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) за 2020 рік від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, сформованого за рахунок курсових різниць у 2014 році та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) у редакції, чинній з 23.05.2020, повідомляє.

Як зазначено у зверненні товариством був отриманий кредит у іноземній валюті (доларах США) з метою розширення виробничих потужностей підприємства.

В зв’язку зі зростанням курсу долара у 2014 році у підприємства виникло від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, сформоване за рахунок курсових різниць. Непокриті збитки не були включені до декларації за 2014 та за наступні звітні податкові періоди.

У платника виникло питання стосовно відображення в декларації за 2020 рік від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, сформованого у 2014 році.

Продовжити читання

20201117 № 4709/ІПК/26-15-04-09-11 Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги

розблокування податкових накладних, податковий адвокат, оскарження податкових повідомлень-рішень, АБ "Власова "Вектор", оскарження наказу про перевірку,

Роз’яснення

від 17 листопада 2020 року

Державна податкова служба України

№ 4709/ІПК/26-15-04-09-11

Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги

Індивідуальна податкова консультація

Головне управління ДПС у м. Києві розглянуло звернення щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму безповоротної фінансової допомоги, наданої іншому суб’єкту господарювання, що є платником податку на прибуток на загальних підставах та застосування ознаки розумної економічної причини (ділової мети) до таких операцій та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755–VI (далі – Кодекс) у редакції, чинній з 23.05.2020, в межах своїх повноважень повідомляє наступне.

Як зазначено в зверненні товариство, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, надало безповоротну фінансову допомогу іншому суб’єкту господарювання, який також є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Продовжити читання