Рубрика «Європейський суд з прав людини»

Рішення Євросуду: Науменко проти України від 09.11.2004 року

РАДА ЄВРОПИЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИДруга секція РІШЕННЯ Справа «Науменко проти України» (Заява N 41984/98) Страсбург, 9 листопада 2004 року Переклад офіційний. Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням.

Рішення Євросуду: Сахін проти Німеччини, Зоммерфельд проти Німеччини, Гоффман проти Німеччини від 11.10.2001 року

РАДА ЄВРОПИЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Рішення палати у справах «Сахін проти Німеччини», «Зоммерфельд проти Німеччини» і «Гоффманн проти Німеччини» Комюніке Секретаря Суду 11 жовтня 2001 року Сьогодні Європейський суд з прав людини повідомив у письмовій формі рішення у справах «Сахін проти Німеччини» (заява N 30943/96), «Зоммерфельд проти Німеччини» (N 31871/96) та «Гоффманн проти Німеччини» …

Рішення Євросуду: Кудла проти Польщі від 26.10.2000 року

РАДА ЄВРОПИЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ Рішення у справі «Кудла проти Польщі» Комюніке Секретаря Суду 26 жовтня 2000 року У рішенні, ухваленому в Страсбурзі 26 жовтня 2000 року у справі «Кудла проти Польщі», Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що порушення статті 3 (заборона катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або …

Рішення Євросуду: Санді Таймс проти Об’єднаного Королівства від 06.11.1980 року, скандал

СОВЕТ ЕВРОПЫ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА Р Е Ш Е Н И Е 06.11.1980 «Санди Таймс» (Sunday Times) против Соединенного Королевства (статья 50) (Извлечение)